Rozważając wdrażanie nowych technologii do zastosowań praktycznych powinniśmy uwzględniać trwałość stosowanych rozwiązań, gdyż jednym z elementów sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i zmniejszających zapotrzebowanie na produkcję

Czytaj

Stanowisko Prezesa URE w sprawie przyłączania do sieci elektroenergetycznej25 marca na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano informację Prezesa URE nr 15/2024 dotyczącą kwestii wywołujących

Czytaj

Przed polskimi władzami stanęło zadanie przygotowania aktualizacji strategicznych dokumentów w dziedzinie energetyki. Pierwszy, we wstępnej wersji i niepełny, już przedstawiono. To projekt aktualizacji ,,Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030’’. Zakłada blisko 30-procentowy udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030, wobec 21-23 proc. w wersji z 2019 roku.

Czytaj

AI do testowania prognoz obciążenia sieci energetycznej (Enea Operator) Enea Operator realizuje wyzwania związane z transformacją polskiego sektora energetycznego korzystając m.in. z innowacji technologicznych. Priorytetem

Czytaj

Szybko, coraz szybciej

Najszybsza kamera rejestrująca ruch jest zdolna do przechwycenia 70 bilionów klatek na sekundę. Dzięki temu możliwe jest obrazowanie przemieszczania wiązki światła poruszającej się z prędkością

Czytaj

Historia radiofonii

Michael Faraday wykazał, że zmienne pole magnetyczne indukuje prąd elektryczny. To odkrycie stało się zalążkiem teorii opracowanej przez kolejnego uczonego, Jamesa Clerka Maxwella. Maxwell opisał

Czytaj

Toyota Mirai

Dzięki Toyocie wizja samochodu, z którego rury wydechowej wydobywa się tylko woda, jest bliższa niż kiedykolwiek. Toyota Mirai jest produkowana seryjnie od 2014 roku. Do

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Wybrane zagadnienia wnioskowania o przyłączenie do sieci – tytuł prawny Przepisy związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej podlegają częstym zmianom ze względu w szczególności na

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Dla przyszłych energetyków w szkołach średnich(Tauron Dystrybucja) Tauron Dystrybucja w 2023 roku przekazała sprzęt aż 32 szkołom średnim, z którymi współpracuje, w tym siedmiu pod

Czytaj