PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

23 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przyczyni się do sprawnego funkcjonowania rynku mocy, spełnienia unijnych wymogów limitów emisyjności, a także wprowadza zmiany w naliczaniu opłaty mocowej korzystne dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii.

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Współpraca na rzecz rozwoju OZE(Enea Operator) Enea Operator oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES) nawiązały ścisłą współpracę. Jej ważnym elementem będzie wypracowanie i promowanie wzajemnych

Czytaj

Wydarzenia w branży

Kolejna edycja programu Mój Prąd 1 lipca rozpoczął się kolejny nabór o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach

Czytaj

Nowe obowiązki podatkowe

Lipiec przyniósł wiele zmian podatkowych. Dotyczą one m.in. kas fiskalnych online, pakietu e-commerce, TAX FREE, obowiązku rejestracji w CRPA, elektronicznych tytułów wykonawczych czy procedury AML dla biur rachunkowych. W październiku wprowadzane będą kolejne zmiany dotyczące pakietu SLIM VAT 2.

Czytaj

Ambitne cele

Wywiad z prof. Maciejem Chorowskim, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj

Małe miejskie autko, jakim niewątpliwie jest smart, zadebiutowało już w 1997 roku. Inicjatorem jego powstania był szwajcarski przedsiębiorca Nicolas Hayek, założyciel i właściciel firmy produkującej zegarki Swatch Do realizacji swojej idei udało mu się na początku lat 90. przekonać koncern Daimler AG, z którym zawiązał spółkę Mercedes-Swatch. Jednak z czasem drogi wspólników się rozeszły.

Czytaj

Plastikowy deszcz

Roczna produkcja tworzyw sztucznych wynosi średnio 350 mln ton, powodując wygenerowanie 390 mln ton CO2 i odpowiadając za 6 proc. światowego zużycia ropy naftowej. Plastiki są wygodne do stosowania, gdyż można je w bardzo elastyczny sposób dostosować do własnych potrzeb. Niestety, przy okazji tworzymy w ten sposób trwałe i odporne na zniszczenie materiały, które wracają do nas w cyklu wtórnym.

Czytaj