Energia Elektryczna nr 04/2022

Opis:

Transformacja energetyczna jest obszarem wymagającym synergii wielu kompetencji. Wiedza techniczna związana funkcjonowaniem sieci idzie w parze z doświadczeniem w zakresie informatyki, automatyki i nowych technologii. Zmiana postaw społecznych wymaga odpowiedniego otoczenia prawnego i ekonomicznego. Korekta nawyków związanych z użytkowaniem energii nie jest możliwa bez wsparcia z zakresu psychologii i socjologii, a budowanie akceptacji społecznej dla daleko idących zmian wymaga sprawnej komunikacji. Podobnych przykładów jest jeszcze wiele, a wszystkie one wybrzmiewają bardzo wyraźnie w kontekście jednego, ale jakże ważnego elementu transformacji energetycznej – procesu instalacji liczników zdalnego odczytu.

Temat ten, przywołany ustawą z dnia 21 maja 2021 roku, nie jest w naszym środowisku nowy. OSD na wiele lat przed tą datą rozpoczęły proces instalacji liczników inteligentnych na wybranych obszarach, dzięki czemu obecnie działa ich już w Polsce prawie trzy miliony. PTPiREE wspiera swoich członków w procesie transformacji, wykorzystując swoje kompetencje do propagowania pożądanych postaw społecznych. Warto przypomnieć, że już w 2014 roku wspólnie z NFOŚiGW realizowaliśmy z dużym sukcesem projekt „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – dla domu, środowiska i gospodarki”, prowadząc m.in. badania i kampanie społeczne. Teraz za sprawą ustawy, ale również rozwoju energetyki prosumenckiej temat liczników zdalnego odczytu jest bardzo aktualny. Niezmiernie nam miło, że zaproszenie do Rozmowy miesiąca przyjął Łukasz Bartuszek, radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wnikliwa analiza problematyki liczników zdalnego odczytu dokonana przez naszego gościa jest bardzo cenna, zwłaszcza że dostrzega złożoność i wieloaspektowość tego procesu.

W kolejnych działach naszego pisma zajmujemy się m.in. problematyką rynku. Analizujemy mocną pozycję dystrybutorów energii energetycznej w budowaniu wyników grup energetycznych. Interesującym zagadnieniem jest również w tym kontekście planowane utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z pewnością zmieni ich strukturę przychodów, ale raczej nie zagrozi dominującej pozycji sektora dystrybucji.

W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą nabrało na znaczeniu zagadnienie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. W bieżącym wydaniu przybliżamy Państwu jeden
z elementów systemu – łączność dyspozytorską jako część infrastruktury krytycznej.

W pozostałych działach naszego miesięcznika przynosimy bogaty pakiet informacji ze spółek, analizy zmian w prawie, a wydanie jak zawsze kończymy ciekawym felietonem – tym razem o tworzeniu mapy wszechświata.

Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera i darmowego otrzymywania naszego miesięcznika w wersji PDF.