GPZ-y ze zwiększoną mocą

Energa-Operator zakończyła przebudowę ostatnich dwóch z czterech Głównych Punktów Zasilania w ramach współpracy z Ministerstwem Klimatu. Łącznie na te inwestycje spółka otrzymała prawie 10 mln zł dofinansowania. Przebudowy, które otrzymały wsparcie unijne, dotyczyły GPZ-ów Bojanowo (Oddział Płock), Grzmiąca (Gdańsk), Nidzica (Olsztyn) i Kleczew (Kalisz). Dzięki nim potencjał przyłączeniowy OZE wzrósł o kolejne 38,5 MW.

Najważniejszą częścią inwestycji w oddziałach kaliskim i olsztyńskim była przebudowa stacji elektroenergetycznych umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE do sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV. Główny element stanowił zakup oraz instalacja nowych transformatorów. W przypadku GPZ Nidzica była to wymiana transformatorów mocy 110/15 kV z 16 MVA na 25 MVA, a w GPZ Kleczew transformatorów 110/15 kV z jednostki 16/10/10 MVA dla TR1 i z jednostki 25/16/16 na 25/25/16 MVA dla TR2. Dodatkowe działania polegały na zmodernizowaniu już istniejącej infrastruktury, m.in. dostosowanie rozstawu szyn, demontaż istniejących napowietrznych mostów linkowo-szynowych wraz z konstrukcjami wsporczymi i wybudowanie nowego kablowego mostu 15 kV od stanowisk transformatorów TR1 i TR2 do rozdzielnicy SN, podłączenie kabli zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych do transformatora i wprowadzenie sygnałów z transformatora do istniejących zabezpieczeń. Jednocześnie podczas przebudowy GPZ-ów Nidzica i Kleczewo wdrożono funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Uproszczono również obsługę stacji oraz przyśpieszono czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii zasilania poszczególnej stacji. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Fot.: Energa-Operator

Czytaj dalej