INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Lepsze zasilanie Zamościa
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja zakończyła modernizację infrastruktury dystrybucyjnej Zamościa i okolic. Nowa inwestycja przyczyni się do poprawy jakości dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców. Zwiększy również możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii. Jej wartość wyniesie prawie 3,5 mln zł. Dzięki zastosowaniu większego przekroju przewodu linii oraz nowego przewodu odgromowego z wbudowanymi włóknami światłowodowymi zwiększy się niezawodność działania nowoczesnych urządzeń i zabezpieczeń pracujących w stacjach elektroenergetycznych. Zakres prac obejmie demontaż istniejącej napowietrznej linii 110 kV i budowę nowej, wyposażonej w nowoczesne przewody, które pozwolą dostosować linię do pracy w temperaturze do +80°C. Długość przebudowywanego odcinka to 2,76 km. Inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem słupów rurowych z fundamentami palowymi.

Graty na kwiaty
(Enea Operator)

Enea Operator, we współpracy ze studentami oraz szkołami patronackimi, zorganizowała akcje wymiany elektrośmieci na sadzonki kwiatów. Rośliny można było dostać za stare telefony, ładowarki, niedziałający sprzęt elektroniczny czy drobne AGD. Zbiórki odbyły się w Szczecinie, Poznaniu i Nowej Soli. Dzięki nim specjalistyczne firmy, które zajmują się gospodarką odpadami, mogły te śmieci posegregować, poddać recyclingowi lub utylizacji. W ubiegłym roku zbiórkę elektrośmieci w Szczecinie Enea Operator zorganizowała razem ze studentami miejscowego uniwersytetu. Akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że zdecydowano rozszerzyć ją na inne miasta z obszaru działania spółki. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami, ponieważ zawierają substancje szkodliwe oraz trujące. Dlatego tak ważna jest ich selekcja i utylizacja w odpowiedni sposób.

EUniversal i OneNet w Mławie
(Energa-Operator)

Pierwsi mieszkańcy osiedla przy ul. Podmiejskiej w Mławie zgłosili chęć udziału w programach EUniversal oraz OneNet. Tam zlokalizowano jeden z polskich obszarów demonstracyjnych obydwu przedsięwzięć. Na osiedlu zamontowana będzie nowatorska stacja transformatorowa pozwalająca na lepsze wykorzystanie energii z mikroinstalacji.

EUniversal oraz OneNet to innowacyjne projekty dofinansowane ze środków unijnego programu badawczo-rozwojowego Horyzont 2020. Ich wspólnym celem jest stworzenie rozwiązań umożliwiających sprawne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, w której pracować będą liczne rozproszone źródła energii, np. przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Najważniejszym aspektem prowadzonych w ich ramach działań jest współpraca OSD z użytkownikami sieci energetycznej. Uczestnicy badań przyczynią się do wypracowania rozwiązań niezbędnych dla powodzenia procesu transformacji energetycznej zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Ich doświadczenia posłużą tworzeniu nowego rynku usług związanych elastycznością sieci, z którego w przyszłości korzystać będzie mógł być każdy z konsumentów energii. Programy EUniversal oraz OneNet pozwolą również sprawdzić w praktyce najnowsze, opracowane przy udziale spółki Energa-Operator, rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentna stacja średniego napięcia, która w sposób autonomiczny dostosowuje parametry pracy sieci elektroenergetycznej do aktualnego obciążenia, uwzględniając ilość energii wprowadzanej do niej przez mikroinstalacje.

Energetyczny rozwój Dolnego Śląska
(Tauron Dystrybucja)

W 2021 roku Tauron Dystrybucja przeznaczył na inwestycje na Dolnym Śląsku ponad 500 mln zł. Najważniejsze inwestycje prowadzone są w okolicach Wrocławia i Wałbrzycha. Kontynuowane były też prace przy budowie jednej z największych w Polsce stacji elektroenergetycznych GPZ Pasikurowice. Kolejne ważne zadanie inwestycyjne dla Dolnego Śląska to rozpoczęcie kompleksowej przebudowy GPZ Czechnica. Prace służą rewitalizacji obiektów elektrociepłowni miejskiej. Niektóre linie napowietrzne 110 kV będą zastąpione kablowymi, a słupy i linie napowietrzne zostaną usunięte z przestrzeni centrum Wrocławia, co poprawi jego estetykę. Ważna dla regionu inwestycja energetyczna to budowa linii
kablowej 110 kV GPZ Kurkowa – GPZ Walecznych o długości 3,2 km. Prace będą realizowane w centrum Wrocławia i dlatego, ze względu na istniejącą zabudowę i już wybudowane sieci podziemne, muszą być wykonywane niecodzienną metodą przewiertów sterowanych.

Z kolei Oddział w Wałbrzychu realizuje duże inwestycje, które zaspokoją potrzeby przyłączeniowe dużych inwestorów. To np. przebudowa linii WN zlokalizowanej pomiędzy GPZ Świebodzice a GPZ Pawłowice, której łączna długość wynosi 22,6 km. Obecnie przebudowywany jest ostatni odcinek linii w gminie Świebodzice. Warte wymienienia są również takie inwestycje jak modernizacja GPZ Oława i rozbudowa rozdzielni 110 kV o pole liniowe w GPZ Kąty Wrocławskie. W obu przypadkach prace są prowadzone w celu przyłączenia nowych farm wiatrowych, które dopiero mają powstać.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy
(PKP Energetyka)

Pracownicy spółki PKP Energetyka przygotowali specjalne punkty zasilające, dzięki którym codzienna praca służb i wolontariuszy, a co za tym idzie pomoc dziesiątkom tysięcy uchodźców, jest łatwiejsza i bezpieczniejsza. Od początku wybuchu wojny w Ukrainie trwa nieprzerwany napływ uchodźców przekraczających granicę przez przejście kolejowe i drogowe Medyka-Mościska.

Pawilon Odpraw Celnych w Przemyślu i punkt w Medyce są dwoma z czterech ośrodków recepcyjnych działających w Podkarpackiem.

Od 24 lutego ilość energii potrzebnej do obsługi przyjeżdżających osób była zbyt duża, jak na możliwości istniejącej instalacji w pawilonie. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w halach i przejściach podziemnych, zwłaszcza podczas nocnych przymrozków, podgrzewanie posiłków, ładowanie sprzętu elektronicznego – to wszystko wymagało stałego i pewnego zasilania. Widząc ogromne zapotrzebowanie na punkty poboru energii i przeciążenia dostępnej instalacji, pracownicy Rejonu Serwisowego Przemyśl PKP Energetyka wykonali rozdzielnicę do zasilania tymczasowych obiektów infrastruktury z wieloma punktami przyłączeniowymi, zabezpieczonymi urządzeniami różnicowoprądowymi i nadprądowymi. Potrzeba zapewnienia dostaw energii elektrycznej pojawiła się także w momencie uruchomienia punktu recepcyjnego tuż przy przejściu granicznym w Medyce, gdzie oprócz budynku nieczynnego dworca kolejowego nie było odpowiedniej infrastruktury energetycznej. Pracownicy Rejonu Serwisowego Przemyśl znów stanęli na wysokości zadania i przygotowali punkt poboru energii elektrycznej w postaci tymczasowej rozdzielnicy elektrycznej zasilanej z napowietrznej sieci przesyłowej spółki PKP Energetyka. Ponownie zadbano o pełne bezpieczeństwo zasilanych odbiorców poprzez zabudowę odpowiednich aparatów zabezpieczających oraz gniazd wtykowych rozdzielnicy.

Współpraca ze szkołami średnimi
(Tauron Dystrybucja)

Częstochowski oddział spółki Tauron Dystrybucja zawarł porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką z trzema kolejnym szkołami elektrycznymi regionu.

W sumie spółka ma zawarte już 33 porozumienia ze szkołami zawodowymi. Ma również pod swoją opieką cztery klasy patronackie, w których m.in. funduje stypendia uczniom. Tauron Dystrybucja przekonuje młodych ludzi, że praca energetyka jest ciekawa, potrzebna i perspektywiczna. Jednocześnie chętnie też zatrudnia absolwentów szkół zawodowych z elektrycznym czy energetycznym profilem wykształcenia, zapewnia im dobrą i stabilną pracę w dużej firmie, która wciąż się rozwija. Spółka zapewnia szkołom praktyki uczniowskie oraz organizuje wizyty w swoich obiektach.

Równie ważnym i potrzebnym dla szkół aspektem współpracy jest dofinansowanie wyposażenia pracowni elektrycznych. Dzięki wsparciu finansowemu spółki Tauron Dystrybucja placówki oświatowe mogą zakupić materiały, urządzenia i specjalistyczne wyposażenie. Spółka uczestniczy też w różnych inicjatywach realizowanych przez szkoły, takich jak dni otwarte, obejmuje patronaty nad konkursami tematycznymi. Włącza się także w lokalne wydarzenia: Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych, targi pracy, Targi Szkolne „Zawodowiec”, organizowane przez Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju częstochowskiego Ratusza.

Prowadzone działania doceniono. Tauron Dystrybucja otrzymał dyplom i statuetkę ,,Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe” w konkursie pod patronatem prezydenta miasta.

Rozbudowa linii Ostrów-Kromolice
(PSE)

Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów Wielkopolski – Kromolice. Drugi tor podwoi moce przesyłowe tej linii. Uruchomienie drugiego toru linii 400 kV między Ostrowem Wielkopolskim a Kromolicami umożliwi pełne wykorzystanie wybudowanej już infrastruktury sieciowej. Prace budowlano-montażowe przy podwieszaniu linii zaczną się pod koniec trzeciego kwartału bieżącego roku, a prąd popłynie nowym torem u schyłku 2023. PSE realizują w Wielkopolsce równocześnie cztery inwestycje liniowe oraz rozbudowują i modernizują sześć stacji elektroenergetycznych. Szacunkowa wartość przedsięwzięć w regionie to ponad 1,2 mld zł.

Nowoczesna infrastruktura
(Enea Operator)

W trzecim kwartale Enea Operator ma zakończyć modernizację stacji WN/SN Recław. Monitorowanie sieci energetycznej będzie w dużej mierze zdalne. Środki finansowe pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Cel inwestycji to poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. Nowoczesna infrastruktura ułatwi także bieżącą obsługę stacji dzięki nowemu systemowi nadzoru lokalnego, który pozwoli na zebranie i przesłanie kompletnych informacji o stanie technicznym i pomiarach wielkości elektrycznych. Monitorowanie sieci będzie w dużej mierze zdalne, co przyspieszy reakcję na zakłócenia. Nowe pola tzw. rezerwowe zostaną przystosowane do przyłączenia źródeł lub odbiorców o wysokim poziomie automatyzacji.

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej