INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Debata o współpracy energetyki i szkolnictwa
(Energa-Operator)

W Olsztynie 2 czerwca odbyła się konferencja poświęcona jednemu z najważniejszych wyzwań dla branży energetycznej w naszym kraju, jakim jest zmiana pokoleniowa i zapewnienie odpowiedniego wykształcenia przyszłym energetykom. Zorganizowały ją Energa-Operator oraz Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty.

A.Barbara Klimiuk, prezes zarządu Energa-Operator, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas paneli eksperckich rozmawiano m.in. o kluczowych kompetencjach niezbędnych do pracy w branży oraz o tym, jak najlepiej dostosować do nich podstawę programową. Niezwykle ważną częścią konferencji była debata poświęcona współpracy szkół oraz pracodawców branży elektroenergetycznej w województwie warmińsko-mazurskim. Omówiono najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed dyrektorami szkół kształcących w zawodach z branży energetycznej, a także te związane z budową wizerunku pracodawcy przez przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy spółki Energa-Operator z placówkami edukacyjnymi wyposażono m.in. 17 laboratoriów elektroenergetycznych. Firma organizuje również staże i praktyki oraz ufundowała stypendia najzdolniejszym uczniom i studentom.

Podczas konferencji A. Barbara Klimiuk, prezes spółki Energa-Operator, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Nowa stacja elektroenergetyczna
(Enea Operator)

W Poznaniu trwa budowa nowoczesnej elektroenergetycznej stacji transformującej wysokie napięcie na średnie. Stacja Towarowa powstaje na terenie tzw. Wolnych Torów.

Inwestycja spółki Enea Operator jest ważnym elementem systemu zasilania centrum stolicy Wielkopolski oraz terenów inwestycyjnych znajdujących się w jej najbliższym otoczeniu. Stację 110/15 kV operator wpisał do swego programu modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia Poznań2030, który ma na celu poprawę niezawodności dostaw energii. Enea Operator w jego ramach zmodernizowała dotąd rozdzielnię średniego napięcia w Głównym Punkcie Zasilania Cytadela, przebudowała stację GPZ Poznań-Główna, uruchomiła specjalistyczny moduł FDIR służący do automatycznego lokalizowania uszkodzeń sieci, a także wymieniła kable energetyczne w ciągu ulicy Wierzbięcice. Do tych przedsięwzięć dołącza budowa stacji Towarowa, która zasili w energię elektryczną zagospodarowywane przez miasto Wolne Tory, które w najbliższych latach z pokolejowego i poprzemysłowego terenu mają się przekształcić w nową, wielofunkcyjną dzielnicę.

W ramach inwestycji wdrożone zostaną innowacyjne technologie związane z funkcjonalnościami inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej, takie jak monitoring oraz pomiar obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, automatyczna identyfikacja błędów i rekonfiguracja sieci dla zoptymalizowania jej funkcjonowania, a także bieżący monitoring czy ocena stanu urządzeń. Koszt przedsięwzięcia to 35 mln zł. Zakończenie wszystkich prac i oddanie GPZ Towarowa do użytkowania planowane jest na koniec 2022 roku. Zakres robót obejmuje budowę wnętrzowej stacji elektroenergetycznej składającej się z pięciopolowej, wnętrzowej rozdzielnicy 110 kV, czterosekcyjnej rozdzielni 15 kV oraz dwóch stanowisk dla transformatorów wysokiego napięcia na średnie wraz z transformatorami. Z nowego obiektu wyprowadzone będą linie kablowe średniego napięcia wiążące GPZ z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Budowa stacji 110/15 kV Towarowa oraz przebudowa stacji 110/15 kV Poznań-Główna, których celem jest poprawa zasilania miasta, finansowane są ze środków unijnych w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przebudowa stacji GPZ w Abramowicach
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczyna modernizację Głównego Punktu Zasilania Abramowice. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez lubelski oddział spółki w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

Modernizacja GPZ Abramowice będzie kosztowała prawie 58 mln zł

Stacja opiera się na nowoczesnej rozdzielni średniego napięcia. W miejscu istniejącej powstanie rozdzielnia 110 kV w całości umieszczona wewnątrz budynku, w którym przewidziano miejsce na dwusekcyjną rozdzielnię 15 kV czy wnętrzowe zespoły uziemiające. W ramach inwestycji napowietrzne podejścia linii wysokiego napięcia zyskają podziemne skablowanie. Wszystkie prace związane z przebudową stacji będą prowadzone z zachowaniem nieprzerwanej pracy rozdzielni 110 i 15 kV. Realizacja projektu zmniejszy zapotrzebowanie na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, umożliwiając zastąpienie jej energią z OZE, co doprowadzi do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wartość modernizacji w Abramowicach wyniesie prawie 58 mln zł, w tym przewidywana kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to około 35 mln zł.

Bezpieczna kraina w Przywidzu
(Energa-Operator)

Czym jest prąd, jak się go wytwarza, a także jak z niego bezpiecznie korzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania poznało ponad 900 dzieci i młodzieży podczas wizyty miasteczka Bezpiecznej Krainy Energa-Operator, które 31 maja zawitało do Przywidza na festyn z okazji Dnia Dziecka.

W miasteczku Bezpiecznej Krainy dzieci uczą się m.in., jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych

Bezpieczna Kraina Energa-Operator to nauka o energii elektrycznej poprzez zabawę. W ramach programu w sposób atrakcyjny dla najmłodszych przekazywana jest wiedza zarówno o zjawiskach fizycznych, jak i zasadach bezpiecznego korzystania z elektryczności. Działania edukacyjne spółki Energa- Operator prowadzi na kilku płaszczyznach, m.in. poprzez organizacje wydarzeń takich jak w Przywidzu. W czerwcu firma uruchomiła również internetowy portal Bezpiecznej Krainy przeznaczony dla dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli. Z początkiem września jej pracownicy powrócą także do przerwanych przez pandemię zajęć edukacyjnych w szkołach. W Przywidz Arenie, która udzieliła gościny miasteczku, na uczestników czekały cztery odrębne stanowiska edukacyjne. Na każdym z nich w przystępny dla najmłodszych sposób przekazywana była wiedza o energii elektrycznej. Począwszy od wyjaśnienia, czym jest prąd jako zjawisko fizyczne, poprzez to, w jaki sposób może być wytwarzany, a w końcu jak bezpiecznie z niego korzystać. Szczególny nacisk położono na kwestie użytkowania urządzeń na prąd oraz prawidłowych zachowań w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej. Podczas wydarzenia dzieci dowiedziały się także, jaką drogą energia elektryczna trafia do gniazdek. Dzięki obecności tłumacza z pokazów skorzystać mogli także dorośli i dzieci z Ukrainy.

Edukacja uczniów przed wakacjami
(PGE Dystrybucja)

Przed wakacjami energetycy ze spółki PGE Dystrybucja odwiedzali placówki oświatowe, aby przypomnieć najmłodszym zasady bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. W szkołach, przedszkolach i domach dziecka odbyły się spotkania z pracownikami spółki. Ich celem było informowanie uczniów i wychowanków o zachowaniu bezpieczeństwa podczas kontaktu z energią elektryczną – zarówno w miejscach codziennego użytku, jak i w pobliżu linii energetycznych.

Podczas spotkań rozmawiano o potencjalnych niebezpieczeństwach w kontakcie z prądem

Wakacje to czas, gdy dzieci poszukują nowych przygód, a ich fantazja nie zna granic. Dlatego właśnie w tym czasie energetycy zwracają szczególną uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa spowodowane przez niewłaściwe zachowania w kontakcie z prądem. Podczas interaktywnych spotkań rozmawiano o bezpiecznych nawykach oraz wskazywano potencjalne niebezpieczeństwa z udziałem prądu. Tradycyjnie wielką radość sprawiły dzieciakom przymierzanie elementów stroju elektromontera oraz spotkania z ekipami i sprzętem Pogotowia Energetycznego. W Oddziale Skarżysko-Kamienna energetyków edukacyjnie wspierały kukiełki Świetlika i elektryka Romka, które w interesującej formie opowiadały o zasadach bezpieczeństwa. Niektórym spotkaniom towarzyszyły konkursy, będące swoistym podsumowaniem pogadanek.

Zielona infrastruktura
(Tauron Dystrybucja)

Niemal dwa i pół tysiąca posadzonych drzew to wynik akcji „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla przyrody”. Pierwsze nasadzenia odbyły się w ubiegłym roku w Ogrodzieńcu, kolejne w ostatnich tygodniach w Kamiennej Górze.

W ubiegłym roku Tauron Dystrybucja posadził już 1440 drzew w Ogrodzieńcu w województwie śląskim. Były to m.in. sosny i brzozy, które odbudują drzewostan zdewastowany przez nawałnicę. Miejscem tegorocznego wiosennego sadzenia były okolice Kamiennej Góry (Dolny Śląsk), gdzie sadzonki dębów i buków odnowią las zniszczony przez burze i inne anomalie pogodowe.

Już dekadę temu na obszarze działania spółki zapoczątkowano „Program kompleksowej wycinki i przycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi”, w ramach którego prace wykonywane są nie tylko w lasach, ale również na terenach publicznych, prywatnych, w parkach i miejscach chronionych. Energetycy i specjalistyczne firmy dbają, aby drzewa w jak najmniejszym stopniu zagrażały zasilającym liniom napowietrznym. W 2021 roku na obszarze spółki w ramach umów zawartych z firmami zewnętrznymi przycięto gałęzie drzew i krzewów rosnących pod liniami napowietrznymi, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi oraz sieci. Umowami na wycinki serwisowe łącznie objęte było ponad 43 tys. km sieci średniego i wysokiego napięcia. Dla sieci napowietrznej niskiego napięcia było to około 14 tys. km. W bieżącym roku Tauron Dystrybucja planuje zrealizować prace wycinkowe przy liniach niskiego napięcia o długości od 15 do 17 tys. km.

Spółka przygotowała specjalny poradnik ogrodniczy, w którym porusza temat roślin nadających się do posadzenia w okolicach linii energetycznych. E-book „Co sadzić, by nie przesadzić?” jest dostępny do pobrania pod adresem: www.tauron-dystrybucja.pl/co-sadzic-by-nie-przesadzic

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej