INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Dla elektromobilności
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja rozpoczyna we Wrocławiu rozbudowę sieci elektroenergetycznej z myślą o rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Inwestycja warta blisko 26 mln zł ma dofinansowanie ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę podpisano 28 grudnia ubiegłego roku.

Rozbudowa wzmocni bezpieczeństwo energetyczne oraz optymalny rozwój sieci dystrybucyjnej aglomeracji wrocławskiej. Poszerzy również możliwości wydawania warunków przyłączenia na poziomach średniego i niskiego napięcia, jednocześnie zwiększając przepustowość dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW m.in. powstanie linia kablowa 110 kV oraz zasilanie zakładu autobusowego przy ul. Obornickiej, a także 3,2 km nowej sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dofinansowanie odbywa się w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Po raz piąty wśród najlepszych pracodawców
(PKP Energetyka)

PKP Energetyka po raz piąty z rzędu uzyskała prestiżowy certyfikat Top Employer i znajduje się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. Ten tytuł to wyróżnienie i docenienie działań skierowanych do pracowników oraz znak jakości, który podkreśla najwyższe standardy w tworzeniu środowiska pracy.

Zdjęcie: PKP Energetyka

Spółkę nie tylko wyróżnił międzynarodowy Top Employers Institute. PKP Energetyka także z roku na rok poprawia osiągane rezultaty w audytowanych obszarach. W ciągu pięciu lat przedsiębiorstwo poprawiło ogólny wynik w certyfikacji aż o 14 punktów procentowych, z 70 do prawie 84 proc. W procesie oceny, prowadzonej przez międzynarodowy TOP Employers Institute, brano pod uwagę m. in.: poszukiwanie talentów, strategię HR, szkolenia i rozwój czy budowę różnorodnego miejsca pracy.

Rozwój i transformację spółki najlepiej obrazuje rokroczny wzrost w poszczególnych obszarach, które podlegają ocenie. Jeśli chodzi o wdrażanie nowych pracowników, spółka w 2019 roku startowała z pułapu 43 proc., a teraz ten wskaźnik utrzymuje się na poziomie 68 proc. W kategorii poczucia komfortu pracowników (well-being) odnotowano ponad trzykrotny wzrost, z 21 do 68 proc. Obszar rozwijania umiejętności przywódczych w 2022 roku wzrósł do 100 proc., podczas gdy w 2019 roku był na poziomie 71proc., a wskaźnik pozyskiwania nowych talentów wzrósł z 72 proc. i utrzymuje się na poziomie prawie 93 proc.

Certyfikacja polega na ocenie 600 praktyk wdrożonych w firmie dotyczących tworzenia stabilnych i przyjaznych warunków pracy, procesów zatrudniania, wdrażania, motywowania i rozwoju pracowników. PKP Energetykę również nagrodzono – po raz trzeci – tytułem Best Employer 2023, przyznawanym przez firmę Kincentric, realizującą m.in. coroczne badanie zaangażowania.

Ponad dwa miliony inteligentnych liczników
(Energa-Operator)

Liczba liczników zdalnego odczytu zamontowanych w sieci dystrybucyjnej spółki Energa-Operator przekroczyła z początkiem nowego roku dwa miliony. Obecnie zdalnym pomiarem objętych jest już blisko 70 proc. przyłączonych do sieci odbiorców, prosumentów i wytwórców. W najbliższym czasie przedsiębiorstwo spełni wymogi noweli Prawa energetycznego z 20 maja 2021 roku, osiągając zakładany w niej na 2028 rok 80-procentowy poziom zdalnego opomiarowania znacząco przed wskazanym terminem.

Urządzenia spełniają najnowsze normy komunikacji z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej.

Do roku 2026 Energa-Operator planuje zamontowanie liczników zdalnego odczytu u wszystkich przyłączonych do swojej sieci dystrybucyjnej odbiorców. Pod koniec ubiegłego roku Energa-Operator zawarła dwie umowy na dostawy ponad 220 tys. liczników jednofazowych oraz 250 tys. trójfazowych, a także przeszło 23 tys. modemów komunikacji zastępczej.

Zamówione urządzenia, których montaż wkrótce się rozpocznie, spełniają najnowsze normy komunikacji z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC – Power Line Communication) zgodne ze standardem PRIME 1.4. Był on współtworzony przez pracowników spółki na bazie ich innowacyjnego pomysłu. Najnowszy, opracowany przez PRIME standard 1.4, dzięki wykorzystaniu szerszego pasma do transmisji danych, jest znacznie odporniejszy na ewentualne zakłócenia wprowadzone do sieci przez urządzenia odbiorców, takie jak np. coraz częściej stosowane oświetlenie LED.

Liczniki zdalnego odczytu pracujące w tym standardzie wykorzystują osiem kanałów, w których mogą się komunikować, wybierając ten, w którym zakłócenia są najmniejsze. Dodatkowym atutem standardu PRIME 1.4 jest możliwość przesyłania większej liczby informacji. Wdrożenie przez spółkę Energa-Operator liczników wykorzystujących standard PRIME 1.4 na tak szeroką skalę będzie jednym z pierwszych tego typu w Europie.

Nowoczesna sieć dla Przasnysza
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja modernizuje sieci zasilające Przasnysz na Mazowszu. Zaplanowane inwestycje pozwolą wymienić całość obecnie zainstalowanych sieci napowietrznych na bezpieczne i niezawodne kable podziemne.

Kompleksowa modernizacja sieci przesyłowych średniego oraz niskiego napięcia obsługujących miasto zakłada m.in. wybudowanie ponad 20 km kabli instalowanych pod ziemią oraz ponad 20 wnętrzowych stacji transformatorowych. W ciągu kilku najbliższych lat dotychczasowa sieć, głównie napowietrzna, narażona na zakłócenia pracy związane m.in. z anomaliami pogodowymi, a także niosąca ryzyko związane z jej eksploatacją w terenie zurbanizowanym, zniknie z ulic Przasnysza. W jej miejsce powstaną podziemne ciągi energetyczne dostosowane do obecnych i przyszłych wymagań. Nowe linie ułatwią przyłączanie odbiorców indywidualnych oraz firm, zwiększą również możliwości odbioru i przesyłu zielonej energii z mikroinstalacji.

W ciągu kilku najbliższych lat dotychczasowa sieć napowietrzna zniknie z ulic Przasnysza
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

W drugim kwartale zakończy się realizacja pierwszego etapu modernizacji, który obejmuje budowę około 3 km linii kablowych SN i nn, czterech wnętrzowych stacji transformatorowych, złączy kablowych, a także demontaż istniejącej infrastruktury. W przygotowaniu są już kolejne inwestycje, które będą realizowane w ciagu najbliższych lat. Szacowane nakłady skablowania sieci w Przasnyszu to niemal 22 mln zł, z czego na 2023 rok zaplanowano wydatkowanie 4 mln zł.

Linia WN w Głogowie
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja buduje w Głogowie na Dolnym Śląsku nową linię wysokiego napięcia (110 KV), która połączy dwie stacje. Celem inwestycji jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego miasta oraz obiektów należących do KGHM, który jest największym odbiorcą prądu w regionie.

Celem inwestycji jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego miasta oraz obiektów należących do KGHM
Zdjęcie: Tauron Dystrybucja

Nowa linia wysokiego napięcia pozwoli też na przyłączenie kolejnych mocy wytwórczych OZE. Prace mają zakończyć się jeszcze w styczniu.

Głogów zasilany jest z trzech stacji elektroenergetycznych 110/20 kV. Dwie z nich Tauron Dystrybucja łączy podziemną linią wysokiego napięcia, żeby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne odbiorców, pewność i możliwości swobodnego zasilania miasta oraz obiektów kluczowego na tym terenie klienta. Głogów to jedno z najstarszych miast w Polsce i ważny węzeł komunikacyjny, dlatego budowa podziemnej linii stanowiła duże wyzwanie technologiczne. Nowa linia wysokiego napięcia przechodzi przez tory kolejowe na międzynarodowej trasie, drogę krajową nr 12 oraz w pobliżu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Ponad 13 milionów złotych dofinansowania
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja pozyskała łącznie prawie 13,3 mln zł na dofinansowanie budowy dwóch linii średniego napięcia: Gołdap-Grabowo i Pisz-Ruciane-Nida w Warmińsko-Mazurskiem. Umowę na ich realizację zarząd województwa oraz PGE Dystrybucja podpisały 23 grudnia 2022 roku.

Inwestycje obejmują przebudowę linii napowietrznych średniego napięcia oraz zastąpienie ich podziemnymi liniami kablowymi. Modernizacja obejmie również budowę złączy kablowych i stacji transformatorowych oraz powstanie nowych odcinków linii niskiego napięcia. W rezultacie białostocki oddział spółki z udziałem środków pomocowych zmodernizuje i wybuduje łącznie ponad 25 km sieci elektroenergetycznych.

Dofinansowanie pozyskano w ramach działania 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja sieci stworzy możliwości przyłączania nowych odbiorców oraz jednostek wytwórczych odnawialnych źródeł energii na poziomie 6 MW, a także wpłynie na poprawę wydajności sieci dystrybucyjnej. Całkowita długość wybudowanej i zmodernizowanej linii wyniesie odpowiednio 14,83 km i 11,15 km.

To kolejne inwestycje realizowane przez białostocki oddział spółki PGE Dystrybucja w Warmińsko-Mazurskiem z wykorzystaniem środków pomocowych. Łączna wartość dofinansowania realizowanych teraz przedsięwzięć wynosi ponad 24,9 mln zł.

Współpraca z WOT
(Energa-Operator)

Porozumienie przewiduje m.in. wspólne przygotowywanie ćwiczeń i procedur
Zdjęcie: Energa-Operator

Energa-Operator i 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej zawarły porozumienie o współpracy. Dzięki niemu zarówno energetycy z toruńskiego oddziału spółki, jak i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą mogli lepiej reagować na kryzysowe sytuacje, np. te wywołane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Porozumienie przewiduje m.in. wspólne przygotowywanie ćwiczeń i procedur, a także wzajemne udostępnianie infrastruktury, w tym bazy szkoleniowej. Dzięki porozumieniu organizowane będą cykliczne szkolenia eksperckie z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, również te dotyczące napraw i odbudowy infrastruktury energetycznej.

Siłą WOT są żołnierze-ochotnicy. Obecnie w ramach 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy ich ponad dwa tysiące. Na co dzień pracują w różnych miejscach, również i tych związanych z energetyką. Dodatkowo są blisko lokalnych społeczności, znają ludzi i teren.

Porozumienie i co za tym idzie dalsze szkolenia pomogą usystematyzować procedury współpracy pomiędzy 8 K-PBOT a spółką Energa-Operator i wypracować skuteczny model działania na wypadek braku energii. Dokument zakłada także możliwość wzajemnego udostępniania sprzętu i wyposażenia oraz skierowania do działań wspierających specjalistów każdej ze stron.

11 km kablowych linii SN na Mazowszu
(PGE Dystrybucja)

Na obszarze działania spółki PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna trwa modernizacja trzech odcinków napowietrznej linii średniego napięcia. Dotychczasowe przewody są zastępowane podziemnymi liniami kablowymi.

Skablowanie 11 km linii SN, czyli przeniesieniu ich pod powierzchnię ziemi, ograniczy do minimum uszkodzenia powodowane działaniem żywiołów. Wartość robót to ponad 4 mln zł.

Kablowanie sieci SN jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą spółka. W ramach programu kablowania, który zakłada zwiększenie udziału linii kablowych do minimum 30 proc. do 2028 roku, PGE Dystrybucja kompleksowo rozbudowuje i modernizuje sieci dystrybucyjne. Realizacja inwestycji jest możliwa m.in. dzięki środkom z emisji akcji przeprowadzonej przez PGE o wartości 3,2 mld zł, z których połowa trafiła na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z transformacją energetyczną.

Program kablowania sieci SN wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i tym samym realizuje założenia ,,Polityki energetycznej Polski’’. Część środków, z których prowadzone są modernizacje sieci, pochodzi z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego.

Modernizacja sieci w Radecznicy
(PGE Dystrybucja)

W Radecznicy zamojski oddział spółki PGE Dystrybucja przebudowuje napowietrzne sieci średniego i niskiego napięcia na sieci kablowe umieszczone pod powierzchnią ziemi. Modernizacja oraz budowa nowej infrastruktury elektroenergetycznej zapewni odbiorcom stabilne i bezprzerwowe dostawy energii elektrycznej.

Inwestycja obejmuje przebudowę linii napowietrznej 15 kV Radecznica – Obwodowa 1 oraz linii nn w Radecznicy o łącznej długości około 16 km. Planowana jest również modernizacja sześciu stacji transformatorowych SN/nn.

Łączna wartość inwestycji to ponad 7 mln zł
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Położenie energetycznych podziemnych linii kablowych w miejsce napowietrznych oraz modernizacja i budowa obiektów elektroenergetycznych podniosą poziom niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Wykorzystanie nowo budowanej infrastruktury o wyższych mocach oraz kabli o większych przekrojach w znacznym stopniu podniesie możliwości przesyłowe sieci SN i nn, a także poprawi parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej. Będzie to miało zasadnicze znaczenie dla prężnie rozwijającego się przemysłu lokalnego i usług, nowych OZE, a także budownictwa mieszkaniowego. Ponadto pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną w regionie.

Łączna wartość tych inwestycji to ponad 7 mln zł. Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na drugi kwartał 2024 roku.

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej