INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Dla przyszłych energetyków w szkołach średnich
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja w 2023 roku przekazała sprzęt aż 32 szkołom średnim, z którymi współpracuje, w tym siedmiu pod specjalnym patronatem spółki. Jest to projekt, który od wielu lat firma realizuje we wszystkich swoich oddziałach. I chociaż współpraca obejmuje też praktyki w przedsiębiorstwie, prelekcje, spotkania z praktykami zawodu z wieloletnim doświadczeniem, to zawsze nowe wyposażenie, np. pracowni elektrycznych, budzi największe emocje. Podobnie wizyty klas na pracujących obiektach energetycznych.

Tauron Dystrybucja przekazała w 2023 r. sprzęt 32 szkołom, z którymi współpracuje od wielu lat.
Zdjęcie: Tauron Dystrybucja

Wsparcie spółki szczególnie doceniają uczniowie ostatnich klas kierunków elektrycznych, którzy są blisko wyboru swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Ofiarowany sprzęt pomaga im w sposób praktyczny poznać pracę elektryka.

Potrzeby szkół w ramach doposażenia w 2023 roku były bardzo zróżnicowane. Każda szkoła miała inne pomysły. Najczęściej przekazane wyposażenie służyło do ćwiczeń i wykonywania pomiarów. Dzięki spółce Tauron Dystrybucja pracownie elektryczne wzbogaciły się m.in. o nowe styczniki, łączniki instalacyjne, sterowniki instalacji elektrycznych, przekaźniki programowalne, źródła światła, rozdzielnice. Teraz uczniowie będą mogli poznawać nowoczesne instalacje elektryczne i konfigurować je w dowolny sposób. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2024 roku spółka nadal będzie angażować się w działania, które wspierają edukację w szkołach branżowych.

Wsparcie dla ukraińskiej energetyki
(Stoen Operator)

Kolejny raz Stoen Operator udzielił wsparcia ukraińskim operatorom sieci elektroenergetycznych za pomocą specjalistycznego sprzętu do odbudowy sieci. W lutym 2024 roku Stoen Operator przekazał nieodpłatnie dwa samochody przystosowane do napraw sieci, które posłużą pracownikom Ukrenergo, operatora sieci przesyłowej najwyższych napięć Ukrainy. Z apelem do operatorów sieci elektroenergetycznych w Europie o przekazanie specjalistycznych samochodów do transportu i napraw elementów sieci elektroenergetycznych, aby przyspieszyć usuwanie awarii wywołanych rosyjskimi atakami, prezes Ukrenergo zwrócił się pod koniec 2023 roku. Stoen Operator zadeklarował wówczas pomoc, jednak z uwagi na wydłużone terminy dostaw nowych samochodów tego typu pomoc realizowana jest w tym roku.

Stoen Operator podarował Ukrainie dwa specjalistyczne samochody do odbudowy sieci elektroenergetycznej
Zdjęcie: Stoen Operator

Działania pomocowe polskich operatorów sieci elektroenergetycznych dla sektora energetycznego Ukrainy w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, rozpoczęły się już w marcu 2022 roku. Wówczas Stoen Operator przekazał nieodpłatnie materiały do odbudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych oraz agregaty prądotwórcze potrzebne lokalnym społecznościom. Wśród darów dostarczonych do operatorów Ukrainy znalazły się m.in. przewody linii napowietrznych, osprzęt kablowy, agregaty prądotwórcze oraz aparaty łączeniowe wysokiego napięcia. Podobny sprzęt przekazywały również pozostałe spółki energetyczne.

Rekordowa wymiana taboru samochodowego
(Energa-Operator)

W 2023 roku Energa-Operator zakupiła 237 pojazdów o wartości 40,6 mln zł. Wymiana objęła zarówno samochody służbowe, jak i specjalistyczne, takie jak auta z napędem 4×4 z zabudową Pogotowia Energetycznego, typu VAN dla obszaru pomiarów i zarządzania TOO, zabudowane podnośnikami i żurawiami, a także przyczepy i koparko-ładowarki. Równolegle na aukcjach spółka odsprzedała 119 pojazdów wycofanych z eksploatacji o łącznej wartości 1,4 mln zł netto z zyskiem o 17 proc. większym od wycen rzeczoznawców. Sprawność i niezawodność pojazdów służbowych jest jednym z kluczowych elementów w zapewnieniu ciągłości działania firmy, dlatego efektywne zarządzanie taborem, m.in. poprzez zakup i wymianę samochodów, stanowi istotny element strategii spółki. Szczególną rolę odgrywają pojazdy specjalistyczne, gdyż są wykorzystywane do utrzymania i modernizacji coraz bardziej rozbudowanych sieci elektroenergetycznych czy napraw podczas awarii masowych. Wymiana taboru pozwala obniżyć koszty jego obsługi, zwiększa bezpieczeństwo pracowników korzystających z aut służbowych oraz sprawność realizacji prac operacyjnych. Zakup nowych samochodów był od 2020 roku utrudniony z powodu zaburzeń w łańcuchach dostaw spowodowanych pandemią i wojną w Ukrainie.

Więcej samochodów z napędem elektrycznym
(Stoen Operator)

Stoen Operator realizuje kolejną inwestycję i wyposaża swoje zespoły terenowe w nowoczesne ekologiczne auta elektryczne. Niskoemisyjne samochody to kolejny krok na drodze transformacji energetycznej realizowanej w spółce przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Nowoczesne pojazdy Renault Kangoo z napędem elektrycznym będą służyły zespołom zabezpieczeń i telemechaniki oraz pogotowia energetycznego spółki Stoen Operator. Będą z nich korzystać także serwisanci operatora, którzy w stolicy prowadzą wymianę liczników energii elektrycznej.

Nowoczesne pojazdy Renault Kangoo z napędem elektrycznym będą służyły zespołom zabezpieczeń i telemechaniki oraz pogotowia energetycznego.
Zdjęcie: Stoen Operator

Dzięki nowoczesnemu taborowi brygady terenowe będą mogły szybciej reagować na zgłoszenia związane z awariami sieci energetycznej w Warszawie, a także jeszcze sprawniej realizować program wymiany mierników na inteligentne opomiarowanie. Te samochody są w pełni wyposażone i przystosowane do specyfiki pracy zespołów terenowych. Dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości korzystania z buspasów oraz zwolnienia z opłat za parking, brygady czuwające nad bezpieczeństwem energetycznym sieci w stolicy szybciej i w bardziej komfortowych warunkach będą realizowały swoje zadania.

Ekologiczne pojazdy będą miały wpływ na redukcję emisji CO2, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i walki z globalnym ociepleniem.

Decyzja o inwestycji w samochody zasilane energią elektryczną jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania w transporcie Warszawy. Rozwój obszaru eMobility Stoen Operator ułatwia infrastruktura posiadana przez spółki Grupy E.ON w Polsce. Zasilanie aut elektrycznych operatora będzie możliwe na siedmiu stacjach z 14 punktami ładowania w trzech miejscach w stolicy.

Swoją najnowszą inwestycją Stoen Operator wpisuje się w globalne trendy związane z eMobility i aktywnie przyczynia się do tworzenia zrównoważonej przyszłości dla Warszawy i jej mieszkańców.

Ponad trzy miliardy złotych na sieć WN
(Energa-Operator)

Energa-Operator przeprowadzi w najbliższych latach szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci wysokiego napięcia (110 kV), która ma obecnie największy wpływ na potencjał przyłączeniowy dla OZE. Tylko na ten cel planuje przeznaczyć ponad 3 miliardy złotych.

Aktualizacja Planu Rozwoju firmy zakłada realizację ponad 220 zadań rozwojowych dotyczących sieci wysokiego napięcia do 2028 roku na łączną kwotę rzędu 3,3 mld zł. Obejmują one budowę nowych lub przebudowę istniejących linii oraz budowę lub rozbudowę stacji 110/15 kV. Realizacja tych inwestycji będzie mieć kluczowy wpływ na możliwości przyłączania OZE zarówno do sieci 110 kV, jak i do sieci średniego napięcia. Energa-Operator przewiduje, że w 2028 roku łączna moc OZE przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej przekroczy 13 GW. Dodatkowo Plan Rozwoju na lata 2023-2028 – poza realizacją zadań we wskazanym czasie – przewiduje również opracowanie dokumentacji projektowej dla ponad 50 kolejnych inwestycji w sieci wysokiego napięcia, które realizowane będą już po 2028 roku w celu stworzenia przyszłego potencjału przyłączeniowego w sieci elektroenergetycznej.

Dwa miliardy euro na modernizację sieci w zachodniej Polsce
(Enea Operator)

Enea Operator otrzyma kolejną transzę pieniędzy, z których sfinansuje modernizację swojej sieci. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę na sfinansowanie kwotą 2 mld zł modernizacji sieci dystrybucyjnej spółki Enea SA.

Bezpośrednim beneficjentem finansowania będzie Enea Operator. Umowę na pierwszą transzę finansowania od EBI w wysokości 1 mld zł podpisano w grudniu 2023 roku. Teraz podpisano umowę zakładającą przekazanie drugiej transzy finansowania również na kwotę 1 mld zł. Inwestycje Enea Operator finansowane ze środków EBI mają zwiększyć niezawodność dostaw energii elektrycznej, ułatwić integrację odnawialnych źródeł energii oraz zaspokoić rosnące zapotrzebowanie wynikające ze wzrostu liczby ludności i postępującej elektryfikacji gospodarki.

Finansowane w znacznej mierze obejmie modernizację i rozbudowę systemów dystrybucji energii elektrycznej, głównie średniego i niskiego napięcia, w tym nowe lub odremontowane linie napowietrzne i kable podziemne. Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą również na przyłączenie nowych odbiorców oraz odnawialnych źródeł energii, a także instalację inteligentnych liczników.

Wszystkie inwestycje będą realizowane w zachodniej Polsce w czterech województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej