Modernizacja sieci na Suwalszczyźnie

Modernizacja sieci SN Sejny – Sankury to pierwszy etap przebudowy linii napowietrznej SN-20 kV Sankury zasilanej z RPZ Sejny. Przebudowywana jest jednocześnie też linia napowietrzna SN-20 kV Szpital – ze względu na jej równoległy przebieg. W ramach wszystkich pięciu etapów modernizacji linii SN Sankury i Szpital powstało blisko 10 km linii kablowej SN-20 kV w miejsce zdemontowanych linii napowietrznych SN. Dodatkowo zainstalowano 10 złączy kablowych SN oraz przebudowano stację transformatorowa SN/nn. 

Całkowita wartość robót to blisko 2,5 mln zł. Realizacja inwestycji przyniesie duże korzyści środowisku, dzięki ograniczeniu wycinki drzew i gałęzi rosnących na trasie linii napowietrznych oraz przypadków porażenia prądem elektrycznym ptaków wpadających w przewody. Ponadto rezygnacja z tradycyjnych, nieizolowanych przewodów na rzecz podziemnych kabli i przewodów izolowanych ma też poprawić odporność sieci na klęski żywiołowe.

Czytaj dalej