Nowa technologia kablowania sieci

Nowoczesna technologia płużenia wkracza do polskiej energetyki i już niebawem do codziennych działań Grupy Tauron. Ten bezwykopowy sposób układania linii kablowych pozwala na przyspieszenie robót oraz ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne.

Pierwsze w naszym kraju płużenia z wykorzystaniem technologii sprowadzonej z Austrii przeprowadził Tauron Dystrybucja. Obecnie spółka ma już skablowanych niemal 40 proc. linii energetycznych średniego napięcia, a w perspektywie długoletniej planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych.

Płużenie to technologia wykorzystująca pług głębinowy, pozwalająca ułożyć kabel energetyczny metodą bezwykopową. W jej stosowaniu ważne są również względy ekologiczne. Podczas prac nie następuje przemieszanie warstw ziemi, co mogłoby np. na wsi niekorzystnie wpływać na uprawy. Nie ma również zagrożenia uszkodzenia korzeni drzew znajdujących się w pobliżu. Szerokość wykopu, w którym ułożony jest kabel, to zaledwie kilka centymetrów. Sam kabel natomiast ma podwyższone parametry techniczne, co zapewnia jego dłuższą bezawaryjną pracę. Technologia płużenia może być wykorzystywana przy pracach ziemnych usprawniających, modernizujących lub rozbudowujących sieci energetycznej średniego napięcia. W przypadku prac na sieci spółki Tauron Dystrybucja przeprowadzone płużenie dotyczyło przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową oraz budowy powiązania linią średniego napięcia dwóch stacji transformatorowych.

Prace pilotażowe w spółce prowadzone były w dwóch miejscowościach. W Zameczku koło Kluczborka, gdzie kabel położono na odcinku około 1,2 km, oraz w Starej Wsi, gmina Słopnice, koło Limanowej, w której płużenie odbyło się przez blisko 800 m. Układanie kabli SN wykonywano pługiem ciągnionym o podwoziu kołowym przy wykorzystaniu kabla trzyżyłowego o zwiększonej odporności powłoki zewnętrznej na uderzenia i wgniecenia.

Fot.: Tauron 

Czytaj dalej