Wsparcie rozwoju elektromobilności

We współpracy z samorządami Energa-Operator wybuduje około 280 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Spółka uzgodniła już z władzami poszczególnych gmin plany. Wybrano miejsca o dużym nasileniu ruchu pojazdów, takie jak okolice galerii i pasaży handlowych, dworców, węzłów komunikacyjnych czy obiektów rekreacyjnych. Innym kryterium była gęstość zaludnienia, dlatego uwzględniono lokalizacje w dzielnicach mieszkalnych. Rozpoczęcie montażu pierwszych stacji, z których każda wyposażona jest w dwa punkty do ładowania, nastąpi do końca roku. Powstaną one w Gdyni (10 stacji ładowania), Koszalinie (27), Elblągu (27), Płocku (od 23 do 26), Włocławku (29), Toruniu (46), Olsztynie (47) oraz Gdańsku (69).

Czytaj dalej