O możliwościach jak najlepszego dwustronnego wykorzystania wiedzy, doświadczeń, technologii i innych posiadanych zasobów rozmawiamy dziś z dr. inż. Jackiem Oko, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Punktem wyjścia do dyskusji jest ogłoszona w lutym decyzja dotycząca warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury należącej do operatorów systemów dystrybucyjnych w celu podwieszenia infrastruktury telekomunikacyjnej.

Czytaj

Na łamach „Energii Elektrycznej” publikujmy obszerne elementy ze sprawozdania z działalności PTPiREE w 2020 roku, ale oczywiście nie jest to jedyna pozycja bieżącego wydania. W dziale technicznym kontynuujemy nasz cykl poświęcony ocenie efektywności instalacji fotowoltaicznej w domku jednorodzinnym. W dziale Łączność piszemy na temat system zdalnego pomiaru energii elektrycznej, jako dochodowej innowacji. Dział elektromobilności poświęcamy rowerom elektrycznym, pokazując zalety tego rozwiązania. Numer zamyka jak zawsze felieton na temat innowacji – tym razem o kodach kreskowych. Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Na gruncie energetyki azymut rozwoju wyznacza „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Dokument ten, przyjęty przez rząd w lutym bieżącego roku, definiuje cele na najbliższe dwie dekady oraz przesądza o konieczności całkowitej przemiany dotychczasowej energetyki wieloskalowej opartej na węglu na rozproszoną opartą o odnawialne źródła energii. W tej perspektywie ogromne wyzwania organizacyjne i finansowe stają przed operatorami systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych, o czym w najnowszym wydaniu „Energii Elektrycznej” rozmawiamy z naszym znamienitym gościem, dr. hab. inż. Waldemarem Skomudkiem, wiceprezesem spółki Tauron Dystrybucja.

Czytaj

W bieżącym wydaniu „Energii Elektrycznej” zwracamy uwagę Czytelników na sferę zarządzania ogromną ilością danych w kontekście powstającego Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. CSIRE jest rozwiązaniem

Czytaj
EE 2_2021

Kolejny numer „Energii Elektrycznej” prezentuje główne założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” – dokumentu, który wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego na następne lata.

Czytaj
Energia-elektryczna-1-2021

Naszym gościem w styczniowym numerze Energii Elektrycznej jest Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Rozmawiamy na tematy związane z

Czytaj
okładka_EE_12-2020

Na temat głównych obszarów aktywności polskiej energetyki rozmawiamy na łamach grudniowego wydania „Energii Elektrycznej” z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Czytaj

Naszym gościem w rozmowie miesiąca jest Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji.

Czytaj