Dynamiczna rzeczywistość społeczna i gospodarcza przyzwyczaiła nas do zmian, które sprawiają, że firmy czy organizacje powstają, zmieniają swoje nazwy, łączą się lub rozwiązują. W tym kontekście nieprzerwany rozwój organizacji społecznej przez ponad 100 lat jest faktem godnym odnotowania. Jeśli dodatkowo tak imponującej metryce towarzyszy doskonała kondycja i nieustanna aktywność w branży, możemy mówić o znaczącym sukcesie. Prawdziwą marką, która spełnia wszystkie te kryteria jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które działa od niespełna 105 lat. Na temat fenomenu tej długowieczności rozmawiamy z prezesem SEP prof. dr. hab. inż. Sławomirem Cieślikiem.
Zmiany zachodzące w sektorze są niezwykle dynamiczne. Jednym z obszarów wymagających znacznej uwagi jest legislacja, której jak zawsze na naszych łamach poświęcamy należną uwagę. Od dłuższego czasu obserwujemy też rozwój elektromobilności, przybliżając Państwu kolejne pojawiające się na rynku modele wykorzystujące energię elektryczną do napędu silników. Tym razem przyglądamy się Renault 5 E-Tech, czyli elektrycznej wersji kultowego auta, które w latach 1972-1996 sprzedało się w ponad 10 mln egzemplarzy.
W dziale Łączność natomiast przybliżamy sylwetkę odkrywcy fal radiowych, dzięki której rozwijać się mogła radiofonia, telewizja, telefonia komórkowa, Wi-Fi i Bluetooth.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

W agendzie spraw ważnych, stanowiących wyzwanie dla polskiej energetyki, jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest, żeby ów proces przebiegał w sposób stabilny, bezpieczny i oparty na silnych fundamentach. Cieszy nas fakt, że zaproszenie do Rozmowy miesiąca przyjął Łukasz Tomaszewski, dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Punktem wyjścia do naszej dyskusji są obszerne zmiany legislacyjne związane z nowelizacją ustawy o OZE, a także przyjęte odrębnymi ustawami przepisy ułatwiające inwestycje w biogazownie rolnicze oraz inne zmiany na polu energetyki odnawialnej.
W kolejnych działach naszego miesięcznika przybliżamy Czytelnikom wiele innych, aktualnych zagadnień prawnych, gdyż PTPiREE jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych w zakresie energetyki. Zapis naszych działań w tym zakresie znajdą Państwo w dziale PTPiREE i legislacja oraz Paragraf w sieci. W dziale Łączność dokonujemy porównania możliwości propagacyjnych w sieciach publicznych i systemach dyspozytorskich. Spoglądając na obszar elektromobilności, przedstawiamy niezwykle futurystyczną Teslę Cybertuck. Natomiast wśród wydarzeń zwracamy Państwa uwagę na nowe moce OZE przyłączone do sieci spółki Enea Operator.
A z okazji świąt i zbliżającego się nowego roku w imieniu własnym i całej redakcji „Energii Elektrycznej” życzę Państwu entuzjazmu, sił i wytrwałości w realizacji zadań zawodowych. W życiu prywatnym i rodzinnym – dużo spokoju, zaufania i zdrowia, które jest podstawą dla realizacji wszystkich innych celów.

Czytaj

Dynamiczne zmiany zachodzące w energetyce zawodowej są coraz bardziej widocznym procesem modernizacji polskiej gospodarki. Niezbędna w tym zakresie jest spójna wizja dotycząca nowych zamierzeń, konsensus w sprawie przyjętych priorytetów oraz historyczna wiedza organizacyjna. Obradujące 19 października Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, kierując się między innymi tymi przesłankami, dokonało wyboru władz Towarzystwa na kolejną pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu pozostał w dużej mierze niezmieniony, a funkcję prezesa powierzono po raz kolejny Radosławowi Pobolowi, prezesowi spółki Tauron Dystrybucja. Cieszymy się, że mimo wielu obowiązków Pan Prezes znalazł czas na spotkanie z naszymi Czytelnikami. Redakcyjny zapis naszej rozmowy zatytułowaliśmy „Kontynuacja i wspieranie zmian”, gdyż właśnie ciągłość podejmowanych przedsięwzięć jest elementem kluczowym dla zapewnienia powodzenia trwających procesów.
Kontekst międzynarodowy pojawia się w dziale Rynek i regulacje, gdzie omawiamy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej na temat globalnego wpływu transformacji na sieci elektroenergetyczne. Z wniosków tego opracowania wynika, że w skali naszej planety przyrost sieci elektroenergetycznych nie nadąża za rozwojem zielonych technologii, a zmiana tego stanu rzeczy wymaga znaczącego rozszerzenia i przyśpieszenia procesu inwestycji.
Zmiany technologiczne towarzyszyły i towarzyszą nie tylko branży elektroenergetycznej. W dziale Łączność staramy się przybliżyć ewolucję technologii przekazywania informacji od starożytności do współczesnej telegrafii. Bieżące wydanie naszego czasopisma zamyka felieton na temat bezprzewodowego przesyłania energii elektrycznej.
Zapraszamy do lektury.

Czytaj

W każdej dojrzałej organizacji, a taką jest z całą pewnością PTPiREE, wybory nowych władz są wydarzeniem o szczególnym znaczeniu. Obradujące 18 października br. XL Zgromadzenie Krajowe PTPiREE było takim właśnie wydarzeniem. Obszerne sprawozdanie Zarządu publikujemy na naszych łamach dając Czytelnikom możliwość przypomnienia najważniejszych inicjatyw i osiągnięć mijającego pięciolecia. Relację z październikowego Zgromadzenia Krajowego publikujemy w dziale Z działalności PTPiREE. Tam również znajdą Państwo skład nowo wybranego Zarządu oraz nazwiska osób uhonorowanych za szczególne zasługi w działalności na rzecz polskiej energetyki w ramach Towarzystwa.
Okazją do podsumowania o nieco innym charakterze jest również tekst, który zamieszczamy w dziale Rynek i regulacje. Przyglądamy się w nim wynikom największych grup energetycznych, które w pierwszym półroczu 2023 łącznie zwiększyły inwestycje w dystrybucji o 68 proc.
Jednym z priorytetów inwestycyjnych operatorów systemów elektroenergetycznych jest budowa sieci inteligentnej. Dlatego też pragniemy zwrócić Państwa uwagę na omawianą w dziale Wydarzenia konferencję w ramach strategicznego projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Inteligentnie w energetyce…”.
W pozostałych działach naszego pisma znajdą Państwo jak zawsze aktualności z życia spółek, przegląd najważniejszych zmian legislacyjnych, a także nowości w dziedzinie elektromobilności i łączności.
Zapraszamy do lektury.

Czytaj

Temat zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej obecny jest na łamach ,,Energii Elektrycznej’’ systematycznie. Analizujemy go w różnych kontekstach, mając świadomość, że jest zagadnieniem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. To w pewnym sensie suma rozmaitych procesów, wysiłków i aktywności naszej branży w obszarze technologii wytwarzania i przesyłu, ekonomii, inwestycji czy wreszcie organizacji. Każdy z tych elementów jest ze sobą ściśle związany i wzajemnie zależny.
W bieżącym wydaniu miesięcznika przyglądamy się bezpieczeństwu dostaw energii przez pryzmat rządowego raportu, który poddaje ocenie dwuletni okres monitorowania najważniejszych w tym kontekście zjawisk w polskiej energetyce. Z dokumentu wynika, że w latach 2021-2022, pomimo wzrostu zapotrzebowania na energię, polski system elektroenergetyczny funkcjonował bez zakłóceń. Analiza rządowego raportu, którą publikujemy w dziale Rynek i regulacje dostarcza wielu cennych informacji, dlatego polecamy ją Państwa uwadze.
Czytelnikom zainteresowanym łącznością przybliżamy kwestie ewolucji, jaka dokonała się w systemach nawigacyjnych: od nawigowania klasycznego poprzez nawigację radiową do satelitarnej GPS i MuWNS.
W dziale Wydarzenia nie mogło zabraknąć relacji z największych targów energetycznych w Europie Środkowej – ENERGETAB 2023. Wśród nagród przyznawanych podczas tej prestiżowej imprezy wystawienniczej nie mogło zabraknąć wyróżnienia przyznawanego przez nas. Pucharem PTPiREE nagrodzono firmę ARINET za produkt Watucab Ψ.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury sierpniowego numeru „Energii Elektrycznej”, w którym mówimy m.in. o korzyściach wynikających z przynależność spółki do dużej grupy kapitałowej. Nie inaczej jest w przypadku spółki PGE Energetyka Kolejowa, która od kwietnia jest częścią Grupy PGE. Przede wszystkim przynależność do największej grupy energetycznej w Polsce daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw energii dla sektora kolejowego. O tych i innych zyskach wynikających z podążania wspólną drogą rozmawiamy z Sylwestrem Szczensnowiczem, prezesem PKP Energetyka Kolejowa.
W dziale Rynek i regulacje omawiamy problem klauzul abuzywnych w umowach opartych na Prawie zamówień publicznych. Zagadnienia prawne jak zawsze obecne są również w rubryce poświęconej PTPiREE i legislacji oraz Paragraf w sieci. Dział Łączność tym razem przybliża naszym Czytelnikom szeroko stosowany standard Bluetooth.
Wśród Wydarzeń w branży anonsujemy największe targi energetyczne – Energetab w Bielsku-Białej, które odbędą się w dniach 12-14 września. Bieżące wydanie miesięcznika kończy felieton zatytułowany „Panele będą wszędzie”, w którym – jak nie trudno się domyślić – piszemy o przyszłości fotowoltaiki.
W sierpniowym wydaniu „Energii Elektrycznej” nie może zbraknąć również życzeń z okazji Dnia Energetyka. Składa je na naszych łamach Pani Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa. Nasza redakcja przyłącza się do tych serdecznych słów, życząc wszystkim Energetykom bezpiecznej i dającej wiele satysfakcji pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru „Energii Elektrycznej”, w którym tematem przewodnim są magazyny energii, coraz popularniejsze w instalacjach prosumenckich, ale także stanowiące coraz istotniejszy komponent sieci elektroenergetycznych. Na temat perspektyw rozwoju tej technologii, zmian regulacyjnych i legislacyjnych rozmawiamy z Barbarą Adamską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynów Energii. Kwestię magazynowania energii omawiamy z dwóch perspektyw – prosumenckiej oraz energetyki zawodowej.
O tym, jak istotną rolę dla bezpieczeństwa i stabilizacji systemu elektroenergetycznego mogą odegrać magazyny energii przekonujemy się także na podstawie raportu Prezesa URE podsumowującego warunki gospodarowania m.in. w sektorze elektroenergetycznym w latach 2021-2022.
W bieżącym wydaniu „Energii Elektrycznej” wśród zagadnień prawnych wiele miejsca poświęcamy nowelizacji ustawy o OZE. I tutaj interesujący wydaje się wątek prosumencki. W nowelizacji ustawy znalazły się bowiem przepisy dotyczące możliwości skorzystania z odrębnego rozliczenia przez prosumentów w budynkach wielolokalowych, czyli tzw. Prosumentów lokatorskich.
W dziale Łączność przyglądamy się technologii Wi-Fi, która już odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu codziennym, a jej prognozowany rozwój będzie bardzo dynamiczny.
Lipcowy numer naszego miesięcznika zamyka felieton na temat wykorzystania technologii, które – jak się zdawało – odeszły już do lamusa.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy Państwa do czerwcowego wydania „Energii Elektrycznej”. Naszym gościem jest Prezes Zarządu spółki Enea Operator Marcin Gawroński. Pretekstem do spotkania jest chęć wzajemnego poznania oraz omówienia najważniejszych spraw dotyczących przedsiębiorstwa, wizji jego rozwoju i niebagatelnej roli w systemie elektroenergetycznym Polski.
Rozwój każdej ze spółek dystrybucyjnych czy przesyłowej pozostaje w ścisłym związku z obszarem regulacji prawnych, który charakteryzuje się znaczną dynamiką. Próbując przybliżać naszym Czytelnikom często skomplikowane zagadnienia legislacyjne, zamieszczamy na naszych łamach syntetyczne omówienie działań prawodawczych, w których PTPiREE aktywnie uczestniczy.
W dziale poświęconym łączności wracamy do tematu technologii 5G, tym razem w kontekście jej wykorzystania dla potrzeb sztucznej inteligencji.
Dział Wydarzenia przynosi relację z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, a także konferencji „Prosument energii elektrycznej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego”.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Dynamiczny rozwój sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej jest zjawiskiem, które obserwujemy na co dzień. Wzrost nakładów na inwestycje jest jednym z mierzalnych wyznaczników zmian zachodzących w naszej branży. Są jednak i inne parametry świadczące o pozytywnych przeobrażeniach spółek sektora, wśród nich wymienić można choćby zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności czy zrównoważonego rozwoju. Syntetyczne zestawienie najistotniejszych wskaźników i zjawisk znajduje się w publikowanym corocznie raporcie branżowym „Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który przybliżamy Czytelnikom w majowym wydaniu.
W dziale Rynek i regulacje prezentujemy z kolei analizę zużycia energii elektrycznej w bieżącym roku, a także podsumowanie danych wynikających z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczące udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
Poza tymi zagadnieniami, jak zawsze znajdą Państwo na naszych łamach przegląd aktualności prawnych, informacji ze spółek oraz stałe rubryki.

Czytaj

Szanowni Państwo
Procesy, jakim podlega elektroenergetyka, tworzą złożony system, w którym przenikają się zagadnienia techniczne, prawne, społeczne i organizacyjne. Jednym z istotnych obszarów, zwłaszcza w kontekście instalacji liczników inteligentnych, jest ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie. Naszym gościem jest Adam Sanocki, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie rozmowy próbujemy w pierwszej kolejności uporządkować naszą wiedzę na temat samego pojęcia danych osobowych, jego zakresu i wynikających z tego praktycznych implikacji. Do UODO od 2020 roku wpłynęła tylko jedna skarga związana z przetwarzaniem danych za pomocą zdalnych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Trwają natomiast konsultacje z udziałem przedstawicieli spółek energetycznych w związku z koniecznością zapewnienia migracji danych odbiorców energii elektrycznej na potrzeby Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.
O tym, jak istotne jest agregowanie i przetwarzanie informacji przekonujemy się natomiast z lektury artykułu na temat popytu na energię elektryczną, który w ostatnich miesiącach spada. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w bilansach spółek naszej branży. Warto jednak zauważyć, że w minionym, kryzysowym dla energetyki roku dystrybucja pokazała pozytywne wyniki finansowe. Segment ten pozostawał kluczowy dla bilansów grup energetycznych.
O jakości i niezawodności dostaw piszemy natomiast w dziale Technika i Technologie, dokonując analizy porównawczej wskaźników niezawodności zasilania pięciu największych OSD w Polsce. Tu również dokonujemy zestawienia szeregu danych i wskaźników, które dowodzą, że wysiłek OSD na rzecz poprawy niezawodności w ostatnich latach jest bardzo znaczący.
W dziale poświęconym łączności przybliżamy naszym Czytelnikom zagadnienia związane z rozwojem technologii PLC, pomyślanej jako alternatywa dla bezprzewodowej WiFi i sieci komputerowych wymagających klasycznego osobnego okablowania.

Czytaj

Zmiany zachodzące w branży energetycznej związane są w głównej mierze z zieloną transformacją i dostosowaniem sektora do wyzwań ambitnej europejskiej polityki klimatycznej. Warto jednak zauważyć, że obok elementów technicznych i technologicznych, w naszej branży zachodzą także zmiany o charakterze społecznym. Jednym z przejawów tej transformacji jest wzrastająca liczba i znaczenie kobiet w sektorze, który tradycyjnie postrzegany był jako zdominowany przez mężczyzn. Do rozmowy zaprosiliśmy Panią Monikę Gawlik, dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki.
W marcowym wydaniu przyglądamy się również zagadnieniom regulacyjnym, tym razem z perspektywy naszego kontynentu. Komisja Europejska zaproponowała bowiem reformę unijnego rynku energii elektrycznej. Jest to zmiana istotna dla odbiorców energii elektrycznej, dla których niesie obietnicę systemowej ochrony przed nadmiernym wzrostem jej cen.
W dziale poświęconym łączności przybliżamy ideę sieci 6G, która ma zapewnić 50-krotnie szybszą transmisję niż nowatorska obecnie 5G. Rozwój technologiczny związany z elektryfikacją następuje również na rynku motoryzacyjnym. W bieżącym wydaniu opisujemy elektryfikację legendarnej Hondy Civic.
W innych rubrykach naszego miesięcznika jak zawsze przynosimy pakiet informacji ze spółek i całej branży, a bieżące wydanie zamyka felieton, tym razem poświęcony czystości wody.

Czytaj

Stowarzyszenie branżowe, takie jak PTPiREE, tworzy sprzyjającą przestrzeń do wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Dlatego tak istotną sprawą jest właściwe zrozumienie misji działalności Towarzystwa. Między innymi na ten temat rozmawiamy dziś z Radosławem Pobolem, wybranym w styczniu na stanowisko Prezesa Zarządu PTPiREE. Tłem naszej dyskusji jest oczywiście panorama całej branży, która stanowi jeden z podstawowych elementów transformacji energetycznej.
Na łamach bieżącego wydania znajdą Państwo m.in. stałe rubryki. W Informacjach ze spółek mamy szansę spojrzeć na telegraficzny skrót wiadomości o bieżących inicjatywach operatorów. Dział prawny przynosi przegląd najważniejszych zmian legislacyjnych dotyczących naszej branży. W części poświęconej łączności piszemy o ewolucji od klasycznej telefonii komutowanej do szerokopasmowej transmisji danych. Z kolei w dziale Wydarzenia relacjonujemy 10-lecie Rady Technicznej Enea Operator, która jest miejscem dialogu profesjonalistów.

Czytaj