Nowelizacja ustawy o OZE Uchwalono nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 17 września 2021 roku

Czytaj

Podstawowym miejscem działalności firm wchodzących w skład polskich grup energetycznych, do których należą najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych, jest rynek krajowy. Wahania koniunktury gospodarczej w Polsce wpływają na kształtowanie popytu na energię elektryczną, a więc siłą rzeczy także na biznes prowadzony przez OSD.

Czytaj

Zapowiedź noweli OZE Najbliższy okres będzie czasem większych zmian w regulacjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, ponieważw toku są dwie nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii

Czytaj

Pakiet „Fit for 55”

Komisja Europejska przedstawiła obszerny pakiet legislacyjny „Fit for 55”. Ma on służyć realizacji przyjętego przez Radę Europejską zwiększonego celu redukcji CO2 do 2030 roku z 40 proc. do 55 proc. Wprowadzenie proponowanych regulacji oznaczałoby dla OSD jeszcze większą presję związaną z przyspieszonym rozwojem OZE, ale też z zakładanym rozwojem elektromobilności.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

23 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przyczyni się do sprawnego funkcjonowania rynku mocy, spełnienia unijnych wymogów limitów emisyjności, a także wprowadza zmiany w naliczaniu opłaty mocowej korzystne dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii.

Czytaj

Nowe obowiązki podatkowe

Lipiec przyniósł wiele zmian podatkowych. Dotyczą one m.in. kas fiskalnych online, pakietu e-commerce, TAX FREE, obowiązku rejestracji w CRPA, elektronicznych tytułów wykonawczych czy procedury AML dla biur rachunkowych. W październiku wprowadzane będą kolejne zmiany dotyczące pakietu SLIM VAT 2.

Czytaj

Obowiązek wyposażenia na masową skalę odbiorców energii elektrycznej w liczniki zdalnego odczytu (LZO) zapowiadano przez lata. Tak samo było ze zmianą na scentralizowany model wymiany informacji na rynku energii elektrycznej. W obu przypadkach klamka w końcu zapadła, ale ramy regulacyjne wdrażania inteligentnego opomiarowania nie są jeszcze w pełni gotowe.

Czytaj

Wchodzą w życie jedne z najważniejszych zmian Prawa energetycznego, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza polski sektor energetyczny na drogę do gospodarki zeroemisyjnej i wdrożenia „Pakietu zimowego – czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Czytaj

Narodziny OSD UE

8 czerwca powstała nowa europejska organizacja operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych – OSD UE (ang. EU DSO Entity). Podczas inauguracji jej działalności, tj. założycielskiego posiedzenia walnego zgromadzenia, powołano także zarząd EU DSO, stanowiący organ wykonawczy organizacji.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii Zbliżają się do finału parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Do Senatu przekazano ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 368), która reguluje w sposób kompleksowy

Czytaj