PARAGRAF W SIECI

Objęcie rolników częściową ochroną konsumencką 7 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Przede wszystkim określa ona

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zamrożenie cen i stawek 7 grudnia 2023 roku uchwalono ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, której celem

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Jesień przyniosła szereg zmian legislacyjnych, w tym mających na celu wdrożenie pakietu Fit for 55. Zasady wyceny wartości służebności przesyłu 9 września weszło w życie

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych dla farm fotowoltaicznych 13 września weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie

Czytaj

Rządowy raport ocenia, że warunkiem koniecznym zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przez najbliższe pięć lat jest terminowe zakończenie rozpoczętych inwestycji oraz utrzymanie funkcjonowania obecnie pracujących

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

W ostatnim czasie doszło do istotnych zmian dotyczących przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii, których celem jest umożliwienie przyłączania do sieci większej liczby instalacji bez konieczności jednoczesnej rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

Czytaj

Klauzule abuzywne

Czy niedopełnienie obowiązków z art. 433 Pzp – brak wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron w sytuacji możliwego ograniczenia zakresu zamówienia – skutkuje korektami

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zmiany w ustawie o OZE Bieżące prace legislacyjne skutkują uchwaleniem wielu kluczowych zmian dotyczących działalności operatorów systemów elektroenergetycznych. Status prac jest przedstawiony w raporcie z

Czytaj