PARAGRAF W SIECI

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie systemu pomiarowego Rozporządzenie wydano na podstawie art. 11x ust. 2 ustawy Prawo

Czytaj

Echa wojny w energetyce

Po agresji Rosji na Ukrainę mocno podkreślana jest sprawa efektywności energetycznej i rozwoju OZE, jako recept na redukcję zależności od importu paliw z Rosji. Analizy

Czytaj

System energetyczny Ukrainy

16 marca sieć elektroenergetyczną Ukrainy zsynchronizowano z siecią elektroenergetyczną Europy. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2017 roku, a przyspieszenia nabrało z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Proces

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o OZE W lutym zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC 99),

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych W dniu 18 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o OZE 27 stycznia Sejm przyjął zapowiadaną wcześniej małą nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii związaną z możliwością dokończenia realizacji projektów parasolowych i

Czytaj

Nowe taryfy zatwierdzone

Jednym ostatnich mocnych akcentów 2021 roku było zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucji. Zgodnie z przewidywaniami,

Czytaj

Zaczęły się prace mające na celu porozumienie społeczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i sektora dystrybucji energii elektrycznej. Zakładane jest, że ich finał powinien nastąpić do końca pierwszej połowy 2022, tak aby przygotowane rozwiązania mogły znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji sektorowych.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

29 października 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza istotne zmiany dla prosumentów rozliczających się tzw. opustem (net metering).

Czytaj

Nowelizacja ustawy o OZE Uchwalono nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 17 września 2021 roku

Czytaj