Toyota bZ4X

Japońska marka dołącza do grona producentów mających w ofercie w pełni elektryczny pojazd. Toyota uczyniła to dość późno, choć to akurat krzywdzące stwierdzenie, bo już

Czytaj

TETRA (ang. TErrestrial Trunked RAdio) jest europejskim cyfrowym standardem systemu łączności trankingowej, opracowywanym przez ETSI (ang. European Telecommunication Standard Institute) od 1992 roku. Porozumienie przystąpienia

Czytaj

Nowy komputer

Komputery tradycyjne, kwantowe, naśladujące pracę ludzkiego mózgu… A teraz nadszedł czas na komputery DNA, a więc po części zabawę w Boga. Komputery „krzemowe” są proste

Czytaj

Hyundai Ioniq 6

Pierwszy pokazowy egzemplarz trafił już do Polski. Koreański producent zaprezentował nowe elektryczne kombi na pokazie w Warszawie. Bazę techniczną Ioniq 6 stanowi skalowalna platforma E-GMP

Czytaj

Funkcjonowanie sieci telefonii bezprzewodowej w Europie Specjaliści branży telefonii bezprzewodowej zwracają uwagę na fakt, że obecnie systemy zasilania awaryjnego w krajach europejskich są niewystarczające, aby

Czytaj

Kodeksy sieci i wytyczne są środkami stosowanymi w celu budowy wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dokumenty te wprowadzane są do porządku prawnego jako rozporządzenia Komisji Europejskiej i mają pierwszeństwo stosowania w przypadku rozbieżności pomiędzy nimi a przepisami krajowych aktów prawnych. Zgodnie z zasadą bezpośredniego skutku prawa europejskiego, stanowią cześć prawa krajowego i są stosowane bezpośrednio.

Czytaj

Systemy monitoringu temperatury DTS zaczynają być coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w energetyce OZE. Zainteresowanie nimi, z początku niewielkie, pojawiło się przy okazji budowy dużych farm wiatrowych, których moc wyprowadzana jest długimi liniami kablowymi. Inwestorzy coraz częściej poza standardowymi funkcjonalnościami systemu kablowego (transfer mocy) zaczęli interesować się awaryjnością systemów oraz możliwością kontroli ich pracy, jak również możliwością predykcji stanów zagrożenia lub awarii przesyłu mocy między punktem jej generacji (farma wiatrowa, fotowoltaiczna) a punktem odbioru (system elektroenergetyczny).

Czytaj