W dniach 6-8 października 2021 r. w Licheniu Starym (Hotel Atut) odbyła się 22. edycja Spotkania technicznego przedstawicieli transportu OSD i OSP. Wzięło w nim udział 120 uczestników, z czego ponad 50 reprezentowało energetykę zawodową: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, PSE, a pozostali – producentów oraz dostawców pojazdów oraz osprzętu do nich.

Czytaj

Wydarzenia w branży

Zmiany w Zarządzie PTPiREE XXXV Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej obradowało 15 września w Wiśle. W wyborach uzupełniających, do Zarządu PTPiREE

Czytaj

Targi ENERGETAB 2021

Blisko osiem tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB. Tak duża frekwencja występująca w cieniu epidemii koronawirusa pozytywnie zaskoczyłazarówno organizatorów wydarzenia, jak

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Współpraca na rzecz zielonej energii(PKP Energetyka) PKP Energetyka oraz Rail Polska podpisały list intencyjny o współpracy przy tworzeniu rozwiązań, które umożliwią pozyskanie oraz wykorzystywanie energii

Czytaj

Wydarzenia w branży

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało raport „Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który powstał we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami.

Czytaj

Wydarzenia w branży

Kolejna edycja programu Mój Prąd 1 lipca rozpoczął się kolejny nabór o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Publikujemy najnowsze informacje dotyczące Operatorów Sieci Dystrybucyjnej oraz Operatora Sieci Przesyłowej (PSE SA) będącymi członkami wspierającymi PTPiREE.

Czytaj

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej było już po raz szósty organizatorem konferencji naukowo-technicznej „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, która odbyła się online 16 i 17 czerwca. Honorowy patronat nad nią objęli Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Czytaj