Inwestycje podstawą rozwoju

Na temat planów krótko- i długoterminowych rozmawiamy z Jarosławem Kwaskiem, prezesem PGE Dystrybucja. Wyzwania stojące przed kierowaną przez naszego gościa spółką są w dużej mierze tożsame z wyzwaniami całego podsektora dystrybucji. Oczywiście powinnością pierwszoplanową jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej.

Czytaj

Priorytet: inwestycje

Wywiad z Robertem Zasiną, prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W mijającym roku nasza branża podejmowała wiele inicjatyw, które służą celom transformacji energetycznej.

Czytaj