Liczniki transformacji

Wywiad z Łukaszem Bartuszkiem, radcą, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konferencja „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” rozpoczęła kampanię informacyjną Ministerstwa Klimatu

Czytaj

Priorytet: inwestycje

Wywiad z Robertem Zasiną, prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W mijającym roku nasza branża podejmowała wiele inicjatyw, które służą celom transformacji energetycznej.

Czytaj

Ambitne cele

Wywiad z prof. Maciejem Chorowskim, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj

Ku energetyce przyszłości

Wywiad z Lesławem Winiarskim, kierownikiem projektu Operatora Informacji Rynku Energii i wicedyrektorem Biura Pomiarów Energii w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

Czytaj