Numer 10/2020

Więcej informacji:

Naszym gościem w rozmowie miesiąca jest Artur Soboń,  sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji. 

W wywiadzie poruszamy najważniejsze tematy związane z transformacją energetyczną, jej aspektami technicznymi, ale również społecznymi. Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” stawia również wyzwania przed operatorami systemów energetycznych. Zdaniem naszego rozmówcy stanowić mogą one impuls do wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań. 

Rosnąca rola operatorów systemów dystrybucyjnych związana jest także z przewidywanym dalszym rozwojem energetyki rozproszonej. Założenie takie przyjęto w projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, o którym również piszemy w numerze. Analizujemy informacje płynące z rynku oraz od OSD na temat dynamicznego rozwoju mikroinstalacji. Wszystko wskazuje na to, że trend wzrostowy utrzyma się przez najbliższe lata. Rozwój i eksploatacja sieci wymagają zapewnienia warunków bezpiecznej pracy.

26 października 2020 r. weszło w życie oczekiwane rozporządzenie Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, co omawiamy w naszym magazynie.

Pobierz

Czytaj dalej