Numer 11/2020

11/2020

Więcej informacji:

W numerze piszemy m.in. o polskiej marce samochodu elektrycznego Izera, zapraszając do rozmowy miesiąca Piotra Zarembę, prezesa ElectroMobility Poland. Zajmujemy się niezwykle istotnym aspektem współczesnej elektroenergetyki – mikroinstalacjami w systemie dystrybucji. Pokazujemy skalę rozwoju tego zjawiska i jego wpływ na funkcjonowanie sieci. Z tym zagadnieniem koresponduje analiza na temat wykorzystania danych pomiarowych ze stacji SN/nN w algorytmach optymalizujących pracę sieci elektroenergetycznej. Pozyskiwanie, magazynowanie oraz przetwarzanie olbrzymiej liczby danych pomiarowych jest bowiem jednym z nieodłącznych składników funkcjonowania sieci inteligentnej. Innym komponentem współczesnej dystrybucji jest łączność dyspozytorska sektora energetyki, którą także omawiamy w magazynie.

Pobierz

Czytaj dalej