Numer 4/2021

Więcej informacji:

Na gruncie energetyki azymut rozwoju wyznacza „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Dokument ten, przyjęty przez rząd w lutym bieżącego roku, definiuje cele na najbliższe dwie dekady oraz przesądza o konieczności całkowitej przemiany dotychczasowej energetyki wieloskalowej opartej na węglu na rozproszoną opartą o odnawialne źródła energii. W tej perspektywie ogromne wyzwania organizacyjne i finansowe stają przed operatorami systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych, o czym w najnowszym wydaniu „Energii Elektrycznej” rozmawiamy z naszym znamienitym gościem, dr. hab. inż. Waldemarem Skomudkiem, wiceprezesem spółki Tauron Dystrybucja.

Temat finansowego wymiaru transformacji w skali całej Europy omawiamy również w dziale Rynek i regulacje. Tam też dokonujemy analizy zużycia energii elektrycznej w 2020 roku oraz wyników segmentu dystrybucji.

W dziale technicznym prezentujemy nowatorski system akwizycji danych pomiarowych HES New Generation opracowany przez innogy Stoen Operator oraz innogy Polska IT Support. Z kolei dział Łączność poświęcamy omówieniu przyszłości technologii TETRA stosowanej do zadań łączności krytycznej w energetyce, a kontynuując cykl poświęcony elektromobilności, przyglądamy się elektrycznemu Oplowi Mokka-e. Pozostając zaś w obszarze technologicznych nowości polecamy interesujący felieton na temat wyścigu kwantowego.

Pobierz

Czytaj dalej