Numer 6/2021

Więcej informacji:

O możliwościach jak najlepszego dwustronnego wykorzystania wiedzy, doświadczeń, technologii i innych posiadanych zasobów rozmawiamy dziś z dr. inż. Jackiem Oko, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Punktem wyjścia do dyskusji jest ogłoszona w lutym decyzja dotycząca warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury należącej do operatorów systemów dystrybucyjnych w celu podwieszenia infrastruktury telekomunikacyjnej.

O tym, jak ważny jest dynamiczny proces cyfryzacji działalności OSD świadczy choćby skala planowanych instalacji liczników zdalnego odczytu, o której piszemy w dziale Rynek i regulacje. Krótki czas i ogromny zakres przedsięwzięcia stanowią znaczne wyzwanie logistyczne i ekonomiczne. Bez niego niemożliwe jest jednak zrealizowanie innych istotnych celów. Jednym z nich jest choćby rozwój energetyki prosumenckiej. Na temat potencjału tego obszaru rozmawialiśmy w maju podczas zorganizowanej przez PTPiREE konferencji zatytułowanej „Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego”. Obszerną relację z tego wydarzenia, a także pokonferencyjne wnioski i propozycje prezentujemy na łamach bieżącego wydania.

Rozwój nie tylko energetyki prosumenckiej, ale całej branży dystrybucji w dużej mierze uzależniony jest od jakości stanowionego prawa, w tym legislacji na szczeblu Unii Europejskiej. Aby głos dystrybutorów energii był właściwie wyrażany niezbędna jest dobra współpraca wszystkich europejskich operatorów. Jednym z pól takiego sformalizowanego współdziałania będzie powstała właśnie nowa europejska organizacja operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych EU DSO Entity. O celach organizacji piszemy w dziale Rynek i regulacje.

Pobierz

Czytaj dalej