INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Współpraca na rzecz zielonej energii(PKP Energetyka) PKP Energetyka oraz Rail Polska podpisały list intencyjny o współpracy przy tworzeniu rozwiązań, które umożliwią pozyskanie oraz wykorzystywanie energii

Czytaj

Pakiet „Fit for 55”

Komisja Europejska przedstawiła obszerny pakiet legislacyjny „Fit for 55”. Ma on służyć realizacji przyjętego przez Radę Europejską zwiększonego celu redukcji CO2 do 2030 roku z 40 proc. do 55 proc. Wprowadzenie proponowanych regulacji oznaczałoby dla OSD jeszcze większą presję związaną z przyspieszonym rozwojem OZE, ale też z zakładanym rozwojem elektromobilności.

Czytaj

Nauka w skali nano

Jesteśmy przyzwyczajeni do obserwacji rozwoju technologii w skali makro – budujemy coraz wyższe budynki, większe pojazdy, potrzebujemy więcej energii i przestrzeni. Tymczasem w czołówce nowoczesnych

Czytaj

Wydarzenia w branży

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało raport „Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który powstał we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami.

Czytaj

Od TETRY do 5G

Komunikacja mobilna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa oraz dostaw mediów dla ludności. Pomimo wielkiego rozwoju technologii w dziedzinie łączy szerokopasmowych i nowych możliwości wykorzystania technologii 5G, do 2030 roku aktualny standard TETRA będzie nadal odgrywał decydującą rolę w komunikacji głosowej o znaczeniu krytycznym. Pozostanie także jedną z najważniejszych stosowanych technologii w sektorze bezpieczeństwa i w przemyśle.

Czytaj

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wdrożyli decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 12 lutego 2021 roku. Określiły one warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. OSD – biorąc pod uwagę wytyczne decyzji – przygotowali stosowne wzorce dokumentów, w tym wzór umowy ramowej, które zostały poddane roboczym konsultacjom z Prezesem UKE, zanim zostały wprowadzone do stosowania w przedsiębiorstwach.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

23 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przyczyni się do sprawnego funkcjonowania rynku mocy, spełnienia unijnych wymogów limitów emisyjności, a także wprowadza zmiany w naliczaniu opłaty mocowej korzystne dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii.

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Współpraca na rzecz rozwoju OZE(Enea Operator) Enea Operator oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES) nawiązały ścisłą współpracę. Jej ważnym elementem będzie wypracowanie i promowanie wzajemnych

Czytaj