Energetycy nagrodzili samorządy

Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W tej edycji na najwyższe uznanie jury zasłużyły następujące samorządy: Książ Wielkopolski, Przykona, Siechnice, Żukowo, Zamość oraz stołeczne Biuro Infrastruktury. 

Inicjatywa była skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Nagrodziliśmy samorządy za inicjatywy i starania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii, przeciwdziałanie powstawaniu smogu czy rozwój elektromobilności – mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE.

Laureaci konkursu

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje. Laureatami zostali:

  • gmina Książ Wielkopolski – obszar działania Enea Operator,
  • gmina Przykona – obszar działania Energa-Operator,
  • Miasto st. Warszawa – Biuro Infrastruktury – obszar działania innogy Stoen Operator, 
  • miasto Zamość – obszar działania PGE Dystrybucja,
  • gmina Siechnice – obszar działania Tauron Dystrybucja,
  • gmina Żukowo – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Gmina Książ Wielkopolski

Komisja konkursowa doceniła gminę Książ Wielkopolski za współpracę przy budowie nowego Głównego Punktu Zasilania w okolicy Książa Wielkopolskiego. Gmina sprawnie wydaje decyzje, umożliwiające rozwój infrastruktury, co przyczynia się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Współpraca samorządu i lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego umożliwia podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i komfortu życia mieszkańców.

Gmina realizuje również projekty w zakresie efektywności energetycznej (termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Konarzycach oraz wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe).

Gmina Przykona

Gminę Przykona nagrodzono m.in. za wysoką świadomość ekologiczną i energetyczną w zarządzaniu nią. Na szczególną uwagę zasługuje wdrożenie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych przy tworzeniu Gminnego Parku Energetycznego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz dobra współpraca samorządu z energetykami. Gmina przystąpiła również do Turkowskiego Klastra Energii, wspierającego efektywne zarządzanie lokalną gospodarką energetyczną.

Gmina Przykona cieszy się opinią miejsca wyjątkowo przyjaznego do inwestowania w OZE; od dziewięciu lat prowadzi działania w kierunku zachowania bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska poprzez system dotacyjny, którego celem jest udzielanie dotacji mieszkańcom na urządzenia produkujące i wykorzystujące energię słoneczną na potrzeby gospodarstw domowych. Dotychczas udzielono 967 dotacji, w tym na kolektory słoneczne 308, na pompy ciepła 157, na rekuperator, na instalacje fotowoltaiczne 179 oraz na wymianę kotłów centralnego ogrzewania 322. Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano 4,191 mln zł. Gmina Przykona prowadzi przyjazną politykę w zakresie inwestowania w OZE, której przykładem są opracowane dokumenty planistyczne Studium i Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, a także wybudowana na jej terenie farma wiatrowa składająca się z 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy ponad 30 MW oraz planowana budowa kilku farm fotowoltaicznych o mocy łącznie około 500 MW, na powierzchni blisko 700 ha – informuje Mirosław Broniszewski, wójt gminy Przykona.

Miasto st. Warszawa – Biuro Infrastruktury

Biuro Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy doceniono za dobrą współpracę przy realizacji wspólnie podjętych z operatorem inicjatyw wspierających rozwój sieci elektroenergetycznej w stolicy. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli obu stron udało się zorganizować konferencję oraz warsztaty dla pracowników spółki energetycznej i urzędu. Jej celem było dalsze usprawnienie współpracy, co pomoże lepiej prowadzić kolejne projekty z jak największą korzyścią i jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców Warszawy.

Podpisano także porozumienie, które ma na celu dalsze usprawnienie współpracy i efektywności przy projektach okołoenergetycznych angażujących obie strony. Sygnatariusze dokumentu mają nadzieję, że w dłuższym czasie pozwoli to również na wspólną edukację warszawiaków w zakresie korzyści płynących z wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, rozwiązań smart city oraz rozwoju sektora elektromobilności, w tym z rozbudowy publicznej sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w stolicy.

Miasto Zamość

Wręczenie nagrody przez PGE Dystrybucja S.A. Statuetkę i nagrodę w wysokości 15 tys. zł. przekazał na ręce Prezydenta Miasta Andrzeja Wnuka, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. oraz członek Zarządu PTPiREE Marcin Kowalczyk

Zamość otrzymał nagrodę za sprawną realizację modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w mieście poprzez wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii ledowej, przez co zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej oraz koszty związane z utrzymaniem oświetlenia. Władze Zamościa realizowały projekty wpływające przede wszystkim na poprawę niskoemisyjności poprzez ograniczanie CO2. Miasto od pięciu lat w ramach działań naprawczych dofinansowuje z własnych pieniędzy wymianę starych pieców przez mieszkańców, co wpływa na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Gmina Siechnice

Gminę Siechnice doceniono za realizację projektu „Smart City Siechnice”, który przewiduje realizację 12 funkcjonalności sieci inteligentnej, w tym m.in. automatyczną kontrolę poziomu napięcia, optymalizację rozdziału mocy, zarządzanie energią przez odbiorcę oraz ładowanie pojazdów elektrycznych. Jury doceniło również budowę multimodalnych centrów przesiadkowych, które połączą kolej podmiejską z komunikacją autobusową i samochodową. W ramach projektu powstaną stacje ładowania samochodów elektrycznych w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. Gmina wspiera finansowo wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne, realizując w ten sposób program ograniczenia niskiej emisji. Jest także uczestnikiem Klastra Energetycznego Siechnice.

Pomimo tego, że jesteśmy niewielką gminą, a samo miasto uzyskało prawa miejskie dopiero w 1997 roku, to nasza historia, teraźniejszość i przyszłość ściśle wiązała się i wiązać będzie z wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej. Gmina angażuje się w szereg projektów związanych z energią elektryczną, wykonując je samodzielnie lub z partnerami biznesowymi. Przykładem tego mogą być stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W najbliższych tygodniach uruchomiona zostanie pierwsza w naszej gminie stacja ładowania aut elektrycznych zlokalizowana przy Urzędzie Miejskim – podkreśla Milan Ušák, burmistrz Siechnic.

Gmina Żukowo

Wręczenie nagrody przez PSE S.A. Od lewej: Zastępca Burmistrza gminy Żukowo Tomasz Szymkowiak, Dyrektor Programu 4 CJI PSE S.A. Mariusz Chodubski, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke Fot.: PSE 

Gmina Żukowo otrzymała nagrodę za modelową współpracę samorządu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Doceniono wsparcie przy realizacji działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz aktywny i konstruktywny udział w konsultacjach, które zakończyły się szerokim konsensusem dotyczącym wyboru lokalizacji stacji elektroenergetycznej w gminie.

Gratulujemy tegorocznym laureatom konkursu „Samorząd przyjazny energii”, a jednocześnie doceniamy dorobek wszystkich pozostałych zgłoszonych do konkursu gmin, miast i instytucji – mówi Wojciech Tabiś.

Informacje o konkursie i wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ptpiree.pl.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz mając na względzie wynikające z niej ograniczenia nagrody w imieniu organizatora konkursu wręczyli laureatom przedstawiciele współorganizatorów.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu następujących firm: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Tatiana Kurosz, Biuro PTPiREE

Czytaj dalej