Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej było już po raz siódmy organizatorem konferencji naukowo-technicznej „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, która odbyła się 7 i 8 czerwca w Kołobrzegu. Ideą tego wydarzenia jest wymiana doświadczeń z zakresu m.in. pomiarów, głównie inteligentnego opomiarowania, technologii oraz procesów wykorzystywanych w dystrybucji oraz przesyle energii elektrycznej. Tegoroczna odsłona była wyjątkowa, ponieważ obecnie trwa publikowanie aktów prawnych, których środowisko pomiarowe oczekiwało. W szczególności chodzi o rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego, które światło dzienne ujrzało 7 marca.

„Licznik” konferencji odnotował tym razem 171 uczestników i tym samym pobito rekord frekwencyjny należący do ostatniej edycji stacjonarnej (164 osób w 2019 roku).

W programie imprezy, objętej honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, znalazło się 19 wystąpień, które tworzyły sześć spójnych sesji tematycznych. Spotkaniu towarzyszyły wystawy: MKiŚ (kampania ,,Inteligentne sieci elektroenergetyczne’’), Iskraemeco – sponsora konferencji, a także firm S KOMUNIKACJA, DGT oraz Zakład Obsługi Energetyki. Otwarcia wydarzenia dokonali wspólnie dyrektorzy Ewa Sikora (Energa-Operator) i Wojciech Tabiś (Biuro PTPiREE).

Pierwszą sesję tematyczną dotyczącą zagadnień prawnych i regulacyjnych poprowadziła mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś. Referat inaugurujący o aktualnych regulacjach prawnych dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a w szczególności liczników zdalnego odczytu, wygłosił Łukasz Bartuszek (MKiŚ). Mówca przypomniał historię sięgającą 2010 roku, w którym to powstał zespół doradczy do spraw wprowadzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce oraz obowiązujący harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu wynikający z ustawy z dnia 20 maja 2021 roku, tzw. licznikowej.

Drugie wystąpienie przygotowali dyrektor Marek Kulesa i Zbigniew Morawa (Towarzystwo Obrotu Energią), w którym przybliżyli słuchaczom zagadnienia związane m.in. z wymianą danych na rynku energii, wynikające z wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), prezentując punkt widzenia sprzedawców energii reprezentowanych przez TOE. Wyjątkowo tę prezentację jako jedyną przeprowadzono zdalnie. Ostatni w tej sesji był referat dyrektora Mariusza Jurczyka, przez wiele lat kierującego pracami Zespołu PTPiREE odpowiedzialnego za przygotowanie wymagań technicznych i prawnych dla systemów i liczników zdalnego odczytu. Tym razem w nowej roli, reprezentując spółkę Tauron Polska Energia, prelegent zwrócił uwagę na kwestie zarządzania ciągłością działania dla systemów inteligentnego opomiarowania. Przywołał przykłady niedawnych zakłóceń pracy systemów energetycznych, sektora bankowego oraz komunikacyjnego. Nie zabrakło również odniesienia do fikcji literackiej znanej większości osób z branży energetycznej, tj. do książki „Blackout” Marca Elsberga.

Kolejne sesje dotyczyły technicznych aspektów układów pomiarowych. W tej, która poświęcona była technologiom komunikacji z licznikami zdalnego odczytu, słuchacze mogli zapoznać się z doświadczeniami OSD oraz z propozycjami dostawców urządzeń i rozwiązań.

W następnych wystąpieniach dostawcy i użytkownicy zaprezentowali służące do zarządzania danymi i urządzeniami pomiarowymi rozwiązania oraz aplikacje wspierające służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych.

W drugim dniu konferencji tradycyjnie zaplanowano dwie sesje. Pierwsza z nich już po raz kolejny była poświęcona sieci domowej. W referacie Piotra Derbisa z firmy Landis+Gyr mogliśmy m.in. zapoznać się z porównaniem interfejsów do komunikacji z siecią domową odbiorcy, wykorzystywanych w różnych krajach, bezpieczeństwem transmisji danych oraz z wynikami wdrożenia w Niderlandach. W drugim referacie usłyszeliśmy od Bernarda Hajduka z firmy Iskraemeco, że sieć domowa jest podobna do… yeti, tj. istnieje, ale niewielu z nas ją widziało.

Należy podkreślić, że tak jak w poprzednich konferencjach, do każdego z prelegentów kierowano wiele pytań od zgromadzonych.

Wybrane sesje były moderowane przez członków grup roboczych PTPiREE, będących ekspertami w danej dziedzinie.

Wielu uczestników konferencji, wyrażając pozytywne opinie, zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji, na którą już teraz z przyjemnością zapraszamy.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy na stronę internetową http://pomiary.ptpiree.pl/, na której, zgodnie z dobrą praktyką, część materiałów udostępniono za zgodą ich autorów.

Rafał Świstak, Biuro PTPiREE

Czytaj dalej