Systemy informatyczne w energetyce SIwE ’20

25 i 26 listopada 2020 r. odbyła się XIX edycja Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’20. Na konferencję zarejestrowało się 166 uczestników, w tym 110 reprezentowało energetykę zawodową. Sponsorami były firmy Innergo Systems Sp. z o.o. oraz T‑Mobile Polska SA.

W trakcie konferencji wygłoszono 19 prezentacji, odbyło się także wieczorne spotkanie dotyczące problematyki postępu i ceny jaką za niego płacimy. Ponieważ wydarzenie po raz pierwszy – mamy nadzieję, że również ostatni – odbyło się w trybie online, niestety nie towarzyszyła mu, jak w latach ubiegłych, wystawa rozwiązań i systemów IT dla energetyki.
Konferencję zdominowały dwa tematy: łączność w energetyce, w tym krytyczna, oraz cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej. Kolejną grupę zagadnień stanowiło zarządzanie siecią elektroenergetyczną. Uzupełnieniem były prezentacje dotyczące automatyzacji procesów, wykorzystania algorytmów SI, predictive maintenance oraz chmury publicznej.
Pierwszego dnia wieczorne spotkanie skupiło zainteresowanych dyskusją na temat „Czy cena za postęp nie jest zbyt wysoka?”. Przy otwartych kanałach audio i wideo rozgorzała gorąca debata o wyzwaniach stojących przed podsektorem dystrybucji energii elektrycznej wobec dynamicznie zmieniającej się energetyki – zwłaszcza bardzo szybko przyrastającego potencjału mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii.
Szacowana na 1 stycznia 2021 roku liczba mikroinstalacji prosumenckich ma wynieść ponad 424 tysiące przy łącznej mocy ponad 2,8 GW. Niekwestionowanym liderem OZE wśród mikroinstalacji jest fotowoltaika. Stanowi to potencjalnie poważne zagrożenie dla stabilności pracy całego systemu elektroenergetycznego, gdyż można wyobrazić sobie akt sabotażu polegający na jednoczesnym wyłączeniu wszystkich inwerterów sterujących mikroinstalacjami PV, czyli gwałtowne „wypadnięcie” z systemu blisko 3 GW mocy, co może doprowadzić w skrajnej sytuacji nawet do blackoutu. Uczestnicy wyrazili zgodne przekonanie, że najważniejszym tematem kolejnej edycji konferencji SIwE powinny być systemy łączności oraz właśnie cyberbezpieczeństwo, gwarantujące pewność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. Wieczorna dyskusja była także niewielką namiastką bezpośrednich spotkań podczas konferencji, których tak bardzo brakuje w obecnych czasach. Spotkania stacjonarne pozwalają na szersze rozwinięcie w kuluarach zagadnień poruszonych w trakcie sesji plenarnych, lub dyskusję na tematy, których w trakcie konferencji zabrakło. Często właśnie te rozmowy są źródłem nowych pomysłów i idei, skutkujących lepszymi, bardziej dopasowanymi do potrzeb odbiorców, rozwiązaniami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji – w zakładce „Pliki do pobrania” publikujemy wszystkie materiały zaprezentowane w trakcie konferencji oraz dane teleadresowe do wszystkich firm biorących w niej udział.
Mamy nadzieję, że tematyka i przedstawione prezentacje pozwoliły uczestnikom na zapoznanie się z trendami w dziedzinie teleinformatyki, a także nowymi wyzwaniami stojącymi przed energetyką. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną, jubileuszową XX edycję Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’21, którą planujemy w terminie 24-25 listopada 2021 roku, jeśli okoliczności pozwolą, już zjazdowo.

Sebastian Brzozowski, Biuro PTPiREE

Czytaj dalej