Wydarzenia w branży

Wybrano nowego prezesa Zarządu PTPiREE

Radosław Pobol, prezes Zarządu PTPiREE

Nowym prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej został Radosław Pobol – dotychczasowy wiceprezes. Wybory na stanowisko prezesa PTPiREE przeprowadzono 16 stycznia w Warszawie podczas XXXVIII Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa.

Nowy prezes Towarzystwa jest z wykształcenia prawnikiem. W ostatnich latach związany był zawodowo m.in. z Grupą Kapitałową KGHM oraz ze spółką Enea Operator. Od listopada 2022 roku jest prezesem spółki Tauron Dystrybucja.

To dla mnie ważny wybór. Stanowisko prezesa tak dużej organizacji branżowej jest bardzo odpowiedzialne, ponieważ związane jest z reprezentowaniem kluczowego podsektora oraz interesów podmiotów o ważnej roli gospodarczej i społecznej. Działalność OSD i OSP polega na wspólnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, którego nie da się zrealizować bez sprawnych, nowoczesnych i dobrze zarządzanych sieci energetycznych. PTPiREE jest organizacją, która agreguje i pomaga rozwiązywać problemy sektora oraz mówi jednym głosem w tematach ważnych dla wszystkich swoich członków – podsumował swój wybór prezes Radosław Pobol.

„Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”

25 stycznia w Warszawie obyła się II Ogólnopolska Konferencja „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Wydarzenie było częścią projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inteligentne sieci i opomiarowanie to wyzwanie, przed którym stoi nasze państwo. To szczególnie ważne właśnie teraz, w dobie niestabilnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, gdy konieczne jest budowanie nowego systemu elektroenergetycznego w trosce o bezpieczeństwo zarówno energetyczne, jak i społeczne naszego kraju – mówił podczas otwarcia konferencji Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska.

Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska

Jak informuje MKiŚ, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele branży energetycznej, reprezentujący Urząd Regulacji Energetyki, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarową Giełdę Energii, spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna, Polski Komitet Energii Elektrycznej, spółkę PKP Energetyka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Elektrownie Jądrowe, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Termikę SA, Apator, Polski Fundusz Rozwoju, Główny Urząd Miar.

Projekt „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” obejmuje przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne na temat działań związanych z wykorzystaniem inteligentnych funkcjonalności sieci elektroenergetycznych oraz korzyści z zastosowania nowych technologii w energetyce i instalacji liczników zdalnego odczytu.

Ewa Sikora, Energa-Operator

Bardzo ważnym aspektem budowy inteligentnych sieci jest kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jej celem jest poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na ten temat wśród obywateli oraz osób odpowiedzialnych za tworzenie otoczenia rynkowo-regulacyjnego i przedsiębiorstw energetycznych. Mówimy o korzyściach, jakie niesie wdrażanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych i inteligentnych liczników zdalnego odczytu – mówił o projekcie minister Piotr Dziadzio.

Czytaj dalej