Inwestycje podstawą rozwoju

Wywiad z Jarosławem Kwaskiem, Prezesem Zarządu PGE Dystrybucja

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada dynamiczny wzrost udziału źródeł OZE w bilansie energetycznym Polski. Program inwestycji PGE Dystrybucja w rozwój sieci dystrybucyjnych poprawia stabilną pracę sieci i umożliwia przyłączenie nowych źródeł energii. Jak jest planowana skala inwestycji sieciowych w najbliższych latach? Jaka ilość i moc nowych źródeł może zostać przyłączona do polskiego systemu energetycznego na terenie działania PGE Dystrybucja w okresie najbliższych lat?

PGE Dystrybucja jest spółką z Grupy PGE powołaną do realizacji zadań związanych z zapewnieniem niezawodności dostaw energii elektrycznej. Na najbliższe lata zaplanowaliśmy inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i jakość dostaw oraz umożliwiające obsługę zwiększającej się produkcji zielonej energii. W przyszłym roku szacujemy możliwości przyłączeniowe do sieci PGE na poziomie 875 MW mocy, jednak już w 2028 roku przewidujemy, że dzięki inwestycjom możliwości te sięgną 2 GW. Kompleksowa modernizacja sieci realizowana przez PGE Dystrybucja jest możliwa m.in. dzięki środkom z emisji akcji przeprowadzonej przez PGE S.A. o wartości 3,2 mld zł, z których połowa trafiła na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z szeroko zakrojoną transformacją energetyczną. W 2022 roku PGE Dystrybucja przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę energetyczną ponad 2,3 mld zł. Najwięcej środków – 1,3 mld zł zaplanowano na modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.

PGE Dystrybucja aktywnie wykorzystuje możliwości realizowania inwestycji sieciowych przy wsparciu z funduszy unijnych. Jak Pan Prezes ocenia rolę tych funduszy w rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej spółki oraz w jej rozwoju w skali całego kraju?

PGE Dystrybucja aktywnie wykorzystuje możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych w celu realizacji inwestycji sieciowych. W ostatnim roku podpisaliśmy 5 umów o dofinansowanie, których wartość wyniosła ponad 79 mln złotych. Dzięki pozyskiwanym środkom unijnym, możemy pozwolić sobie na realizację większej liczby inwestycji, niż pozwala na to nasz budżet. Jako operator systemu dystrybucyjnego przyczyniamy się do transformacji energetycznej w Polsce, aby móc zrealizować plan zobowiązań międzynarodowych związanych z ograniczeniem emisji CO2. W wyniku uzyskanych dotacji jesteśmy w stanie zniwelować różnice pomiędzy województwami, jak również zaspokoić wciąż rosnące potrzeby energetyczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Aktualnie pracujemy nad projektami, które mogą uzyskać wsparcie ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

PGE Dystrybucja wraz z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych włączyła się w pomoc dla Ukrainy po rozpoczęciu wojny; była to pomoc nie tylko humanitarna ale także wsparcie naszego wschodniego sąsiada w potrzebne materiały i urządzenia niezbędne do odtworzenia sieci elektroenergetycznych. Bliskość wschodniej granicy stanowi szczególne wyzwanie dla kierowanej przez Pana spółki. Jakie przedsięwzięcia, wynikające z lokalizacji operatora, są podejmowane w tej trudnej dla sąsiada Polski sytuacji wojennej?

Grupa PGE jest odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury strategicznej dla funkcjonowania państwa i obywateli, a PGE Dystrybucja, która odpowiada za sieci dystrybucyjne, została zobowiązana już na początku wojny do powołania sztabu kryzysowego. W związku z tym podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, szczególnie na terenach wschodniej Polski. Zawiązaliśmy również porozumienia o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej i Państwową Strażą Pożarną. Prowadzimy wspólne działania na poziomie szkoleń i ćwiczeń, wymiany niezbędnego sprzętu czy chociażby prac w terenie. Od pierwszych dni rosyjskiej agresji PGE Dystrybucja angażuje się również w pomoc Ukrainie. Odpowiadając na apel ukraińskich energetyków o pomoc w znalezieniu bezpiecznego lokum dla ich rodzin, przygotowaliśmy 100 miejsc noclegowych w CSK „Energetyk” w Nałęczowie, gdzie PGE zapewnia naszym sąsiadom pełną opiekę i wyżywienie. W związku sytuacją grożącą katastrofą humanitarną na terenach objętych działaniami zbrojnymi, postanowiliśmy zakupić i przekazać agregat prądotwórczy oraz materiały niezbędne do zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej i odtworzenia zniszczonej infrastruktury. Przekazany agregat pozwala na ciągłe zasilanie szpitala, miejskiego ujęcia wody bądź 600-osobowego osiedla.

Istotnym elementem działalności OSD, także PGE Dystrybucja, jest szeroko rozumiana współpraca z samorządami. Na jakich polach jest ona realizowana i jakie wspólne działania w ostatnim czasie zostały zainicjowane w tym zakresie?

Samorządy są dla nas jednymi z kluczowych partnerów. Niemalże każda inwestycja wymaga naszej współpracy, dlatego cyklicznie organizujemy spotkania z władzami samorządowymi. Bezpośrednie rozmowy energetyków z przedstawicielami samorządów pomagają we wspólnym planowaniu oraz realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną. Dokładamy wszelkich starań aby swoje działania jak najlepiej dopasować do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Ponadto jednym z priorytetowych założeń, zawartych w strategii Grupy PGE, jest społeczna odpowiedzialność biznesu, co przejawia się intensywną współpracą z władzami samorządowymi, pielęgnacją pamięci i tożsamości narodowej czy wsparciem rozwoju dzieci i młodzieży. W ramach strategii sponsoringowej przyjętej przez Grupę PGE, PGE Dystrybucja prowadzi swoje działania w tym obszarze. Każdego roku sponsorujemy liczne wydarzenia, drużyny i obiekty sportowe oraz inne działania realizowane przez gminy i podległe im podmioty.

Znaczące nakłady OSD będą musiały ponieść m.in. na realizację ustawowego obowiązku instalacji liczników zdalnego odczytu. Jak daleko zaawansowane są prace z tym związane i jak wygląda harmonogram instalacji u odbiorców PGE Dystrybucja?

Ustawowy obowiązek wymiany liczników na Liczniki Zdalnego Odczytu oznacza dla nas montaż nowych urządzeń u ok. 6 mln odbiorców końcowych do końca 2030 roku. Aby to zrealizować planujemy roczną wymianę na poziomie ok. 750 tys. sztuk. Dostawa, montaż oraz integracja systemowa liczników nawet w długiej perspektywie czasu, stanowi dla spółki duże wyzwanie. Projekt wdrażany będzie w 3 etapach: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2030. Do końca 2022 roku realizowana jest faza przygotowania dokumentacji postępowań przetargowych. Rozpoczęcie masowej instalacji liczników zdalnego odczytu planujemy od roku 2023, przy czym przewidujemy, że do roku 2030 wymienione zostaną wszystkie urządzenia pomiarowe. Na realizację projektu spółka planuje przeznaczyć 1,49 mld zł w latach 2022-2025, w tym 0,74 mld zł z tegorocznej emisji akcji. Dotychczas liczniki zostały wymienione u ponad 9 proc. klientów PGE Dystrybucja.

Sieć łączności szerokopasmowej LTE450 jest elementem niezbędnym do realizacji usługi Inteligentnej sieci energetycznej smart grid i inteligentnej sieci zarządzającej pomiarami i zużyciem energii smart metering. Jakie są planowane etapy rozwoju cyfrowych systemów łączności na obszarze działania PGE Dystrybucja?

Na bazie sieci LTE450 będą w szczególności realizowane usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z licznikami inteligentnymi, zarządzania majątkiem technicznym, czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie. Uruchomienie sieci łączności specjalnej LTE450 na całym obszarze działania PGE Dystrybucja zaplanowane jest na 2025 rok. Program będzie jednym z podejmowanych przez PGE działań wpisujących się w strategiczne kierunki określone w Polityce Energetycznej Polski do roku 2040 r., których celem jest m.in. rozwój OZE i rynku energii elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś

Czytaj dalej