Energia Elektryczna nr 11/2022

Opis:

Transformacja sektora energetycznego w czasie wojny na Ukrainie i kryzysu na rynku paliw nabiera szczególnego znaczenia. Możliwe zagrożenia spowodowane niestabilną sytuacją koncentrują naszą uwagę na efektywności energetycznej, czy – mówiąc inaczej – poszanowaniu energii. Na temat całego spektrum spraw towarzyszących temu zagadnieniu rozmawiamy dziś z przedstawicielem instytucji, która poszanowanie energii ma wpisane nie tylko w nazwę, ale i w organizacyjne DNA. Naszym gościem jest Sebastian Bodzenta, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., która realizuje programy i dzieli się ekspercką wiedzą z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Zmierzanie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wymaga umiejętnego poruszania się w wielu obszarach – technicznych, ekonomicznych, prawnych, czy środowiskowych. Paleta zagadnień związanych z tym zagadnieniem jest bardzo zróżnicowana. Wśród spraw kluczowych są nakłady inwestycyjne pozwalające na realizację celów klimatycznych. Mówimy również o rozwoju odnawialnych źródeł energii, geotermii, walce z zanieczyszczeniem powietrza, białych certyfikatach, czy szeroko rozumianej edukacji na rzecz świadomego oszczędzania energii i metod ograniczenia jej strat. Najtańszą bowiem energią – jak twierdzi nasz rozmówca – jest ta, której nie zużywamy.

Kontekst nakładów finansowych pojawia się również w dziale Rynek i regulacje. Piszemy w nim o potrzebach inwestycyjnych naszego sektora. Prace, które poprzedziły podpisanie Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki pokazały, że potrzeby inwestycyjne dystrybucji energii elektrycznej wynoszą około 130 mld zł w latach 2023-2030. I to tylko w zakresie tzw. Inwestycji koniecznych.

Innym zagadnieniem poruszanym na łamach bieżącego wydania naszego czasopisma jest bezpieczeństwo systemów łączności. Specjaliści branży telefonii bezprzewodowej zwracają bowiem uwagę na fakt, że obecnie systemy zasilania awaryjnego w krajach europejskich są niewystarczające, aby przy rozległych przerwach w dostawach prądu, zapewnić funkcjonowanie łączności.

W kolejnym dziale relacjonujemy ważne dla naszej branży wydarzenia. Były nimi bez wątpienia: podpisanie wspomnianej Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki oraz Forum Dystrybutorów Energii, które odbyło się w Lublinie podczas Targów ENERGETICS. Relacjonując istotne wydarzenia branżowe zwracamy Państwa uwagę na tegoroczną edycję organizowanej przez PTPiREE Konferencji SIwE, która tradycyjnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bieżące wydanie zamyka felieton poświęcony innemu spojrzeniu na fotowoltaikę.

Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera i darmowego otrzymywania naszego miesięcznika w wersji PDF.