Energia Elektryczna nr 08/2023

Opis:

Sektory gospodarki, poszukując optymalnych modeli rozwoju technologii i biznesu, realizują swoje cele rozwojowe poprzez współpracę z nauką. Energetyka, mając na uwadze strategiczne znaczenie dla gospodarki, rozwija własną innowacyjność w kooperacji z sektorem B+R. Zamierzenia takie realizuje się znacznie łatwiej mając odpowiednie zasoby kapitałowe i organizacyjne. Z tego punktu widzenia przynależność spółki do grupy kapitałowej przynosi szereg korzyści w tym obszarze. Nie inaczej jest w przypadku spółki PGE Energetyka Kolejowa, która od kwietnia jest częścią Grupy PGE. Możliwość realizacji projektów rozwojowych to jednak nie jedyna korzyść płynąca z takiego modelu własnościowego. Przede wszystkim przynależność do największej grupy energetycznej w Polsce daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw energii dla sektora kolejowego. O tych i innych zyskach wynikających z podążania wspólną drogą rozmawiamy z Sylwestrem Szczensnowiczem, prezesem PKP Energetyka Kolejowa. Zdaniem naszego gościa rozwój spółki możliwy jest m.in. dzięki funkcjonowaniu w większej strukturze i możliwości korzystania z wiedzy i doświadczeń Grupy. Plany rozwojowe są rzeczywiście imponujące. PGE Energetyka Kolejowa ma największy trakcyjny magazyn energii w Polsce, zaś strategicznym celem spółki jest budowa siatki magazynów, co pozwoli na lepszą stabilizację sieci i większą elastyczność jej działania. Ponadto prowadzone są prace mające na celu zmniejszenie zużycia energii, cyfryzacja i rozwój zielonych technologii. Swoje plany rozwojowe spółka wiąże również z przynależnością do porozumienia Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Te i wiele innych aspektów funkcjonowania energetycznej spółki na rynku kolejowym przekonują do słuszności podjętych decyzji własnościowych.

W dziale Rynek i regulacje omawiamy problem klauzul abuzywnych w umowach opartych na Prawie zamówień publicznych. Zagadnienia prawne jak zawsze obecne są również w rubryce poświęconej PTPiREE i legislacji oraz Paragraf w sieci. Dział Łączność tym razem przybliża naszym Czytelnikom szeroko stosowany standard Bluetooth.

Wśród Wydarzeń w branży anonsujemy największe targi – Energetab w Bielsku-Białej, które odbędą się od 12 do 14 września. Bieżące wydanie miesięcznika kończy felieton zatytułowany „Panele będą wszędzie”, w którym – jak nie trudno się domyślić – piszemy o przyszłości fotowoltaiki. W sierpniowym wydaniu „Energii Elektrycznej” nie może zbraknąć również życzeń z okazji Dnia Energetyka. Składa je na naszych łamach Pani Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa. Nasza redakcja przyłącza się do tych serdecznych słów, życząc wszystkim Energetykom bezpiecznej i dającej wiele satysfakcji pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.

Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera i darmowego otrzymywania naszego miesięcznika w wersji PDF.