Hulajnogi elektryczne, prawo o ruchu drogowym

Hulajnogi elektryczne szturmem podbiły rynek szybkiej miejskiej elektromobilności. Wpisały się na stałe w pejzaż większości miast w Polsce. Korzystających z tego typu urządzeń można podzielić na dwie grupy. Pierwszą są właściciele takiego pojazdu. Druga to korzystający sporadycznie z tego środka transportu, wynajmujący hulajnogi na minuty. Ta ostatnia forma elektromobilności jest z nami od połowy 2018 roku. Pierwszą firmą w naszym kraju oferującą te usługi było amerykańskie przedsiębiorstwo LIME.

Obydwie formy korzystania z hulajnóg niosą za sobą odpowiedzialność. Nie zwalniają użytkowników z obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Te jednak dopiero na początku 2021 roku zaczęły przewidywać restrykcje w korzystaniu z tego typu urządzeń.

W styczniu 2021 roku Minister Infrastruktury przedstawił projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Dokument wydziela pojazdy takie jak hulajnogi z dotychczas stosowanej grupy urządzeń transportu osobistego (UTO). Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na nim (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).

Projekt ustawy definiuje hulajnogę elektryczną jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na nim.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, UTO i sprzętu sportowo- rekreacyjnego są bardziej restrykcyjne niż te dla rowerów. Po pierwsze, wyżej wymienione pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po drogach dla rowerów, pasach rowerowych wydzielonych z jezdni lub trasach pieszo-rowerowych. Gdy żadna z tych opcji nie jest możliwa, w przypadku hulajnogi elektrycznej trzeba skorzystać z jezdni, jednak tylko, gdy ograniczenie prędkości na niej to nie więcej niż 30 km/h.

Jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne i UTO prawo zabrania poruszania się nimi (na drogach publicznych) dzieciom przed ukończeniem 10. roku życia (nawet pod opieką rodziców). Młodzież w wieku 10-18 lat może korzystać z nich, ale musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy dowolnej kategorii (AM, A1, B1 lub T). Osoby pełnoletnie mają jedynie znać przepisy ruchu drogowego, jednak ich znajomości nie trzeba poświadczać żadnym dokumentem.

Hulajnogi i UTO można parkować na chodniku – w miejscu do tego przeznaczonym, a gdy takie nie występuje – równolegle i jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, pod warunkiem że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m. Za naruszenie przepisów objętych nowelizacją ustawy będą obowiązywać mandaty, które w zależności od rodzaju przewinienia mogą wynieść od 50 do 500 zł.

Taryfikator

 • 50 zł – za naruszenie obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu rowerowego, biegnących w kierunku jazdy rowerzysty
 • 50 zł – za naruszenie zakazu poruszania się w ciągu pieszym
 • 100 zł – za czepianie się pojazdów
 • 100 zł – przejazd na czerwonym świetle
 • 100 zł – za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku
 • 100 zł – za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • 200 zł – za korzystanie podczas jazdy
 • z telefonu w sposób wymagający trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem
 • 300-500 zł – za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) lub podobnie działającego środka (lub orzeczone przez sąd do 14 dni aresztu lub grzywna do 5 tys. zł)
 • 350 zł – za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu
 • 500 zł – za jazdę w stanie nietrzeźwości (lub orzeczone przez sąd do miesiąca aresztu, do 5 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat)

Ze względu na rosnącą liczbę użytkowników hulajnóg w miejscach publicznych oraz coraz większą liczbę wypadków z ich udziałem konieczne stało się wprowadzenie tak restrykcyjnych przepisów. Przestrzeganie nowego prawa wpłynie przede wszystkim na zachowanie ładu oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg i chodników.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Czytaj dalej