Kolejny GPZ wzmocni sieć

Na północnym Mazowszu powstanie Główny Punkt Zasilający. GPZ Glinojeck będzie już trzecim nowym obiektem wzniesionym przez płocki oddział spółki Energa-Operator w ciągu ostatnich dwóch lat. Inwestycja obejmuje budowę stacji transformatorowej 110/15 kV, powiązań z siecią średniego napięcia oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV, za pomocą której GPZ włączony będzie do sieci wysokiego napięcia.

Dla regionu oznacza to zwiększoną niezawodność dostaw energii i potencjał przyłączeniowy tak dla źródeł OZE oraz mieszkańców, jak i inwestorów chcących rozwijać działalność przemysłową. Nowe linie elektroenergetyczne pozwolą na rekonfigurację rozpływów mocy i obciążeń w sieciach średnich napięć. Podzielone też będą na krótsze odcinki, co znacznie przyspieszy lokalizowanie i usuwanie awarii, a tym samym przywrócenie zasilania dla odbiorców. GPZ Glinojeck będzie miał istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego gmin na północy województwa mazowieckiego. Jego budowa wynika z rosnącego zapotrzebowania na moc i na energię elektryczną.

Już rozpoczęto budowę stacji, a także infrastruktury niezbędnej do pierwszych przyłączeń. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2021 roku.

Fot.: Energa-Operator

Czytaj dalej