Dofinansowanie budowy inteligentnych sieci

Enea Operator podpisała z Ministerstwem Klimatu umowę o unijne dofinansowanie budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Poznaniu, Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim wraz z powiatem, a także na terenie powiatów: nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego i choszczeńskiego.

Inwestycje obejmują modernizację i przebudowę linii oraz stacji średniego i niskiego napięcia wraz z ich automatyzacją. Będzie przeprowadzona również wymiana liczników na inteligentne u ponad 600 odbiorców. Realizacja robót, których łączna wartość wynosi 56,9 mln zł, jest możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (poddziałanie 1.4.1), kwotą 39,7 mln zł.

Zbudowana sieć inteligentna (smart grid) pozwoli na:

  • monitoring i pomiar jej obciążenia w czasie rzeczywistym (z wizualizacją),
  • automatyczną identyfikację błędów (z systemem naprawczym),
  • dynamiczną rekonfigurację dla zoptymalizowania jej funkcjonowania,
  • kontrolę przepływu mocy czynnej i biernej (m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi i kompensatorami mocy biernej),
  • automatyczną kontrolę poziomów napięcia i mocy biernej na magistrali,
  • automatyczną dostawę usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, częstotliwości i regulacji mocy biernej),
  • zarządzanie energią przez odbiorcę.

Celem inwestycji jest zapewnienie efektywnego, zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym, systemu energetycznego o niskich stratach oraz wysokiej jakości, a także bezpieczeństwa dostaw i ich ochrony. Planowany termin ukończenia prac to koniec 2022 roku.

Czytaj dalej