Energia nowoczesnych miast

Enea Operator zorganizowała II edycję Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia nowoczesnych miast. Elektromobilność. Smart cities. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne w energetyce”.

Naukowcy, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele rządu i samorządów oraz pracownicy spółki rozmawiali o rozwoju sektora energetycznego w Polsce do 2040 roku, znaczeniu rozwiązań przyszłościowych, takich jak morskie farmy wiatrowe, inżynierii współczesnych systemów energetycznych, technologiach niskoemisyjnych i potrzebie budowy smart grids i smart cities.

Dyskutowano na temat wodorowych łańcuchów dostaw, inteligentnego zarządzania w smart cities oraz niskoemisyjnej logistyki. Gościem honorowym był szef resortu klimatu dr Michał Kurtyka. Minister podkreślił, że konieczne jest przeprowadzenie transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy, mając na celu budowę zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dbając o poprawę jakości powietrza. Zaznaczył również, że w 2040 roku co druga MWh będzie pochodzić ze źródeł bezemisyjnych. Rezerwę dla OZE stanowić mają elastyczne źródła gazowe, których moc wzrośnie około dwukrotnie do 2030 roku i niemal czterokrotnie do 2040.

Obecni na szczecińskiej konferencji mogli sprawdzić, w jaki sposób Enea Operator wykorzystuje technologię rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach swoich pracowników. Organizatorem dwudniowego wydarzenia była Enea Operator, przy współpracy merytorycznej Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolejna konferencja z cyklu „Energia nowoczesnych miast” planowana jest na jesień przyszłego roku.

Czytaj dalej