Pożądany czy niepotrzebny?

Postępujące ocieplenie klimatu, którego jednym z powodów jest wzrost emisji CO2 do atmosfery wskutek działalności człowieka, powoduje, że z zainteresowaniem obserwuję inicjatywy mające za zadanie ograniczenie obecności gazów cieplarnianych.

Czytaj

Kodeksy sieci i wytyczne są środkami stosowanymi w celu budowy wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dokumenty te wprowadzane są do porządku prawnego jako rozporządzenia Komisji Europejskiej i mają pierwszeństwo stosowania w przypadku rozbieżności pomiędzy nimi a przepisami krajowych aktów prawnych. Zgodnie z zasadą bezpośredniego skutku prawa europejskiego, stanowią cześć prawa krajowego i są stosowane bezpośrednio.

Czytaj

Systemy monitoringu temperatury DTS zaczynają być coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w energetyce OZE. Zainteresowanie nimi, z początku niewielkie, pojawiło się przy okazji budowy dużych farm wiatrowych, których moc wyprowadzana jest długimi liniami kablowymi. Inwestorzy coraz częściej poza standardowymi funkcjonalnościami systemu kablowego (transfer mocy) zaczęli interesować się awaryjnością systemów oraz możliwością kontroli ich pracy, jak również możliwością predykcji stanów zagrożenia lub awarii przesyłu mocy między punktem jej generacji (farma wiatrowa, fotowoltaiczna) a punktem odbioru (system elektroenergetyczny).

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

W październiku kontynuowano zdecydowane działania prawodawcze mające na celu ochronę odbiorców przed wzrostem kosztów korzystania z energii elektrycznej w 2023 roku. 7 października Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w której utrzymał dla odbiorców w gospodarstwach domowych ceny energii elektrycznej i stawki za usługi dystrybucji na poziomie z 2022 roku do określonego poziomu zużycia energii.

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Czernikowo w Kujawsko-Pomorskiem to kolejna lokalizacja, w której Energa-Operator będzie testować współdziałanie magazynu energii z siecią dystrybucyjną w celu stabilizacji jej pracy. Właśnie uruchomiony obiekt nieprzypadkowo umiejscowiono w pobliżu dużej farmy fotowoltaicznej.

Czytaj

Linie i stacje elektroenergetyczne

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej było organizatorem III konferencji „Linie i stacje elektroenergetyczne”, która obradowała 5 i 6 października. Wzięło w niej udział ponad 250 osób reprezentujących przede wszystkim operatorów sieci dystrybucyjnej, przesyłowej oraz producentów związanych z tematem debaty. Program obejmował 20 referatów, które wygłoszono w pięciu sesjach.

Czytaj

Sony Mobility

Japoński gigant elektroniczny Sony prezentuje na targach CES w Las Vegas studyjny model elektrycznego SUV-a Vision-S 02 i tym samym zapowiada wejście na rynek motoryzacyjny za pośrednictwem marki Sony Mobility.

Czytaj

W październiku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców prądu w przyszłym roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która uprawnionym zamraża ceny dystrybucji na poziomie z 2022. Ustawa dotyczy też spółek obrotu, a koszty całej operacji szacowane są nawet na ponad 26 mld zł.

Czytaj

1 kwietnia weszło w życie nowe rozwiązanie polegające na rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumentów oparte na rynkowej cenie energii elektrycznej, czyli tzw. net-billing. Dotyczy ono wyłącznie tych spośród nich, którzy znajdą się w systemie elektroenergetycznym od 1 kwietnia.

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Tauron Dystrybucja przebudowuje stację energetyczną GPZ Prądnik w Krakowie. Inwestycja warta 38 mln zł doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii, a także usprawni procesy przyłączeniowe w północnej części miasta. Trwają tam intensywne prace drogowe przy budowie nowej trasy tramwajowej, północnej obwodnicy Krakowa i modernizacji ważnych komunikacyjnie ulic.

Czytaj

Ważny czas dla regulacji

Prezes URE w październiku zeszłego roku zainaugurował prace zespołu, który miał wypracować porozumienie regulatora z branżą dystrybucji energii elektrycznej. Niedawno ocenił, że realny termin podpisania uzgodnień to październik bieżącego roku. Nie jest pewne, ale nie jest też wykluczone, że dokument zmieni model taryfowy branży już w przyszłym roku.

Czytaj