INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Stacja za 27 milionów złotych(PGE Dystrybucja) Lubelski oddział spółki PGE Dystrybucja uruchomił nowy Główny Punkt Zasilający Felin. Wartość inwestycji to blisko 27 mln zł. Inwestycja

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

43 miliony złotych na magazyny energii(PGE Dystrybucja) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał zgodę na budowę trzech magazynów energii przez spółkę PGE Dystrybucja. Magazyny o mocy

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Promocja kierunków elektroenergetycznych(Stoen Operator) Stoen Operator w ramach wieloletniej ścisłej współpracy z Politechniką Warszawską po raz kolejny zaprezentował szerokie możliwości rozwoju zawodowego w elektroenergetyce. Podczas

Czytaj

Podczas XL Zgromadzenia Krajowego Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, odbywającego się 18 października w Warszawie, wybrano nowy Zarząd. Zarząd VIII kadencji PTPiREE będzie

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Nowy obiekt prawie na półmetku(PSE) Realizacja nowego obiektu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu zbliża się do półmetka. Będą w nim realizowane kluczowe zadania dla funkcjonowania

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

W wizerunkowym spocie wideo(Stoen Operator) Stoen Operator pełni kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości dostaw energii elektrycznej dla Warszawy, zapewniając bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej.

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Modernizacja linii w Wielkopolsce(Energa-Operator) Energa-Operator przystąpiła do gruntownej przebudowy ponad 60 km ciągu liniowego wysokiego napięcia 110 kV stanowiącego ważny element przepływów mocy i energii

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Prognozowanie produkcji energii elektrycznej z OZE(Stoen Operator) Wieloletnia ścisła współpraca Politechniki Warszawskiej oraz spółki Stoen Operator po raz kolejny zaowocowała naukową publikacją. Pracownicy Instytutu Elektroenergetyki

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Sztuczna inteligencja i drony(Enea Operator) Enea Operator ogłosiła pilotażowy projekt, w którym istotną rolę odegrają drony i sztuczna inteligencja. Technologie te zostaną wykorzystane do gromadzenia

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Bezpieczeństwo energetyczne Dolnego Śląska(Tauron Dystrybucja) Tauron Dystrybucja i 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obronności państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

16 milionów dofinansowania na rozbudowę sieci(Enea Operator) Enea Operator wybuduje nową stację transformatorową110/15 kV w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSSE), która leży na zachodzie Lubuskiego

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Większa moc dla Brzeskiej Strefy Gospodarczej(Energa-Operator) Energa-Operator buduje nową, ważną stację elektroenergetyczną – główny punkt zasilania w Machnaczu w gminie Brześć Kujawski. Realizacja tej inwestycji

Czytaj