Nowe taryfy zatwierdzone

Jednym ostatnich mocnych akcentów 2021 roku było zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucji. Zgodnie z przewidywaniami,

Czytaj

Priorytet: inwestycje

Wywiad z Robertem Zasiną, prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W mijającym roku nasza branża podejmowała wiele inicjatyw, które służą celom transformacji energetycznej.

Czytaj

Sztuczny wzrok

Tworząc pojęcie sztucznej inteligencji (SI), naukowcy zamierzali wynaleźć cyfrowy byt, który naśladowałby sposób myślenia człowieka. Ponieważ ludzie funkcjonują w otoczeniu korzystając z pięciu zmysłów, w

Czytaj

Wydarzenia w branży

Porozumienie o współpracy dla sektora fotowoltaiki 16 grudnia w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania ,,Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Ma ono na

Czytaj

Mercedes-Benz eActros

Nie od dziś wiadomo, że Mercedes jest przodownikiem na rynku elektromobilności. Ma szeroką gamę ,,elektryków’’, którą cały czas uzupełnia. Niemiecki koncern idzie o krok dalej

Czytaj

Zaczęły się prace mające na celu porozumienie społeczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i sektora dystrybucji energii elektrycznej. Zakładane jest, że ich finał powinien nastąpić do końca pierwszej połowy 2022, tak aby przygotowane rozwiązania mogły znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji sektorowych.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

29 października 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza istotne zmiany dla prosumentów rozliczających się tzw. opustem (net metering).

Czytaj

Techniki operacyjne (OT) to dziedzina, w ramach której sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane są przez firmy do monitorowania i kontrolowania urządzeń oraz infrastruktury odpowiedzialnej za przebieg różnego rodzaju procesów. Jednak, wraz z postępem konwergencji z sieciami IT, środowisko OT staje się coraz bardziej podatne na cyberzagrożenia.

Czytaj