INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Zakup 327 tysięcy LZO(Enea Operator) Enea Operator rozstrzygnęła przetarg na dostawę 327 tys. liczników zdalnego odczytu (LZO) z modułami komunikacyjnymi w technologii GSM. Łączna wartość

Czytaj

ID.Aero

VW Passat – fundament polskiej motoryzacji. Główny składnik większości firmowych taborów samochodowych. Wyposażenie wielu gospodarstw domowych. Ikona motoryzacji produkowana nieprzerwanie od 1973 roku w ośmiu generacjach. Teraz doczekał się następcy. Elektrycznego następcy.

Czytaj

Inwestycje podstawą rozwoju

Na temat planów krótko- i długoterminowych rozmawiamy z Jarosławem Kwaskiem, prezesem PGE Dystrybucja. Wyzwania stojące przed kierowaną przez naszego gościa spółką są w dużej mierze tożsame z wyzwaniami całego podsektora dystrybucji. Oczywiście powinnością pierwszoplanową jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej.

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Debata o współpracy energetyki i szkolnictwa (Energa-Operator) W Olsztynie 2 czerwca odbyła się konferencja poświęcona jednemu z najważniejszych wyzwań dla branży energetycznej w naszym kraju,

Czytaj

ZERO SR/S

Elektromobilność to powoli nie tylko samochody, czy środki transportu zbiorowego. Prąd wkracza też do świata motocykli. Znana już Energica czy Livewire Harleya to nie koniec oferty.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Konsultacjom publicznym poddano projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z art. 42 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, na mocy którego wprowadzono nowy element kształtujący taryfę przedsiębiorstw energetycznych, jakim jest realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ustawa o OSP zmienia także delegację do wydania rozporządzenia taryfowego, jednocześnie utrzymując w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Czytaj