INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii(ENERGA-OPERATOR) W 2023 roku wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej w sieci Energa-Operator uległy znaczącej poprawie. Wyniki są lepsze w odniesieniu do

Czytaj

Cyborgi kolejnym etapem ewolucji?

W pewnym sensie proces robotyzacji człowieka już trwa. Pośrednio odbywa się poprzez coraz silniejsze uzależnienie od urządzeń elektronicznych, bez których coraz trudniej nam funkcjonować. Doskonale

Czytaj

RIMAC – chorwacki producent elektrycznych hipersamochodów, zespołów napędowych i systemów akumulatorowych, z siedzibą w Svetej Nedelji, działający od 2009 roku. Należy do chorwacko-niemieckiej grupy Bugatti-Rimac,

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Ustawa o bonie energetycznym Wraz z destabilizacją rynku energii elektrycznej, spowodowaną wybuchem pandemii Covid-19 i rosyjską inwazją na Ukrainę, a co się z tym wiązało

Czytaj

Segmenty dystrybucji największych polskich grup energetycznych zakończyły 2023 rok stabilnymi wynikami finansowymi pozostając ich kluczowymi biznesami. Z przedstawionych informacji wynika, że grupy nie mają planów

Czytaj

Rozważając wdrażanie nowych technologii do zastosowań praktycznych powinniśmy uwzględniać trwałość stosowanych rozwiązań, gdyż jednym z elementów sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i zmniejszających zapotrzebowanie na produkcję

Czytaj

Stanowisko Prezesa URE w sprawie przyłączania do sieci elektroenergetycznej25 marca na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano informację Prezesa URE nr 15/2024 dotyczącą kwestii wywołujących

Czytaj

Przed polskimi władzami stanęło zadanie przygotowania aktualizacji strategicznych dokumentów w dziedzinie energetyki. Pierwszy, we wstępnej wersji i niepełny, już przedstawiono. To projekt aktualizacji ,,Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030’’. Zakłada blisko 30-procentowy udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030, wobec 21-23 proc. w wersji z 2019 roku.

Czytaj

AI do testowania prognoz obciążenia sieci energetycznej (Enea Operator) Enea Operator realizuje wyzwania związane z transformacją polskiego sektora energetycznego korzystając m.in. z innowacji technologicznych. Priorytetem

Czytaj