Nowe obowiązki podatkowe

Lipiec przyniósł wiele zmian podatkowych. Dotyczą one m.in. kas fiskalnych online, pakietu e-commerce, TAX FREE, obowiązku rejestracji w CRPA, elektronicznych tytułów wykonawczych czy procedury AML dla biur rachunkowych. W październiku wprowadzane będą kolejne zmiany dotyczące pakietu SLIM VAT 2.

Czytaj

Ambitne cele

Wywiad z prof. Maciejem Chorowskim, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj

Małe miejskie autko, jakim niewątpliwie jest smart, zadebiutowało już w 1997 roku. Inicjatorem jego powstania był szwajcarski przedsiębiorca Nicolas Hayek, założyciel i właściciel firmy produkującej zegarki Swatch Do realizacji swojej idei udało mu się na początku lat 90. przekonać koncern Daimler AG, z którym zawiązał spółkę Mercedes-Swatch. Jednak z czasem drogi wspólników się rozeszły.

Czytaj

Plastikowy deszcz

Roczna produkcja tworzyw sztucznych wynosi średnio 350 mln ton, powodując wygenerowanie 390 mln ton CO2 i odpowiadając za 6 proc. światowego zużycia ropy naftowej. Plastiki są wygodne do stosowania, gdyż można je w bardzo elastyczny sposób dostosować do własnych potrzeb. Niestety, przy okazji tworzymy w ten sposób trwałe i odporne na zniszczenie materiały, które wracają do nas w cyklu wtórnym.

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Publikujemy najnowsze informacje dotyczące Operatorów Sieci Dystrybucyjnej oraz Operatora Sieci Przesyłowej (PSE SA) będącymi członkami wspierającymi PTPiREE.

Czytaj

Obowiązek wyposażenia na masową skalę odbiorców energii elektrycznej w liczniki zdalnego odczytu (LZO) zapowiadano przez lata. Tak samo było ze zmianą na scentralizowany model wymiany informacji na rynku energii elektrycznej. W obu przypadkach klamka w końcu zapadła, ale ramy regulacyjne wdrażania inteligentnego opomiarowania nie są jeszcze w pełni gotowe.

Czytaj

Wchodzą w życie jedne z najważniejszych zmian Prawa energetycznego, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza polski sektor energetyczny na drogę do gospodarki zeroemisyjnej i wdrożenia „Pakietu zimowego – czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Czytaj

Narodziny OSD UE

8 czerwca powstała nowa europejska organizacja operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych – OSD UE (ang. EU DSO Entity). Podczas inauguracji jej działalności, tj. założycielskiego posiedzenia walnego zgromadzenia, powołano także zarząd EU DSO, stanowiący organ wykonawczy organizacji.

Czytaj

Hulajnogi elektryczne szturmem podbiły rynek szybkiej miejskiej elektromobilności. Wpisały się na stałe w pejzaż większości miast w Polsce. Korzystających z tego typu urządzeń można podzielić na dwie grupy. Pierwszą są właściciele takiego pojazdu. Druga to korzystający sporadycznie z tego środka transportu, wynajmujący hulajnogi na minuty.

Czytaj