Klauzule abuzywne

Czy niedopełnienie obowiązków z art. 433 Pzp – brak wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron w sytuacji możliwego ograniczenia zakresu zamówienia – skutkuje korektami

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zmiany w ustawie o OZE Bieżące prace legislacyjne skutkują uchwaleniem wielu kluczowych zmian dotyczących działalności operatorów systemów elektroenergetycznych. Status prac jest przedstawiony w raporcie z

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Sieci dystrybucyjne w specustawie przesyłowej W kwietniu opisywaliśmy w ,,Paragrafie w sieci’’ projekt zmian ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Czytaj

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą do polskiego prawa przepisy dotyczące mechanizmu nierynkowego ograniczania wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na polecenie operatorów systemu elektroenergetycznego. Teraz ustawą

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Maj przyniósł szereg zmian legislacyjnych, w tym na etapie prac w Sejmie procedowane są znaczące projekty ustaw dotyczące operatorów systemów elektroenergetycznych. 26 maja Sejm uchwalił

Czytaj

Paragraf w sieci

Nowelizacja specustawy przesyłowej Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Czytaj

W minionym, kryzysowym dla energetyki roku dystrybucja pokazała solidne wyniki finansowe, chociaż przeważnie na poziomie zysku EBITDA nie oznaczało to ich poprawy. Zarazem segment pozostawał kluczowy dla zysków grup energetycznych. Bieżący rok nie zaczął się najlepiej. W pierwszym kwartale zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zmiany dotyczące lokalizacji OZE Ostatnie nowelizacje przyniosły zmiany przepisów dotyczących lokalizowania odnawialnych źródeł energii. Część z nich ma charakter liberalizujący, zgodnie z oczekiwaniami branży wytwórczej.

Czytaj