Stanowisko Prezesa URE w sprawie przyłączania do sieci elektroenergetycznej25 marca na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano informację Prezesa URE nr 15/2024 dotyczącą kwestii wywołujących

Czytaj

Przed polskimi władzami stanęło zadanie przygotowania aktualizacji strategicznych dokumentów w dziedzinie energetyki. Pierwszy, we wstępnej wersji i niepełny, już przedstawiono. To projekt aktualizacji ,,Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030’’. Zakłada blisko 30-procentowy udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030, wobec 21-23 proc. w wersji z 2019 roku.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Wybrane zagadnienia wnioskowania o przyłączenie do sieci – tytuł prawny Przepisy związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej podlegają częstym zmianom ze względu w szczególności na

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Objęcie rolników częściową ochroną konsumencką 7 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Przede wszystkim określa ona

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zamrożenie cen i stawek 7 grudnia 2023 roku uchwalono ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, której celem

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Jesień przyniosła szereg zmian legislacyjnych, w tym mających na celu wdrożenie pakietu Fit for 55. Zasady wyceny wartości służebności przesyłu 9 września weszło w życie

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych dla farm fotowoltaicznych 13 września weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie

Czytaj

Rządowy raport ocenia, że warunkiem koniecznym zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przez najbliższe pięć lat jest terminowe zakończenie rozpoczętych inwestycji oraz utrzymanie funkcjonowania obecnie pracujących

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

W ostatnim czasie doszło do istotnych zmian dotyczących przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii, których celem jest umożliwienie przyłączania do sieci większej liczby instalacji bez konieczności jednoczesnej rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

Czytaj