PARAGRAF W SIECI

Zmiany w opodatkowaniuMinisterstwo Finansów poddało konsultacjom projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz

Czytaj

W Polsce dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych, a w szczególności fotowoltaiki, przy jednocześnie niewielkim wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, skutkuje coraz częściej koniecznością ograniczania produkcji energii z OZE czyli tzw. nierynkowym redysponowaniem. Takie ograniczanie produkcji OZE realizowane jest na polecenie OSP z powodów bilansowych. W dużej części następuje za pośrednictwem OSD, bo to do sieci OSD przyłączona jest większość OZE w Polsce.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zmiany w Ustawie OZEW wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Ustawa o bonie energetycznym Wraz z destabilizacją rynku energii elektrycznej, spowodowaną wybuchem pandemii Covid-19 i rosyjską inwazją na Ukrainę, a co się z tym wiązało

Czytaj

Segmenty dystrybucji największych polskich grup energetycznych zakończyły 2023 rok stabilnymi wynikami finansowymi pozostając ich kluczowymi biznesami. Z przedstawionych informacji wynika, że grupy nie mają planów

Czytaj

Stanowisko Prezesa URE w sprawie przyłączania do sieci elektroenergetycznej25 marca na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano informację Prezesa URE nr 15/2024 dotyczącą kwestii wywołujących

Czytaj

Przed polskimi władzami stanęło zadanie przygotowania aktualizacji strategicznych dokumentów w dziedzinie energetyki. Pierwszy, we wstępnej wersji i niepełny, już przedstawiono. To projekt aktualizacji ,,Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030’’. Zakłada blisko 30-procentowy udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030, wobec 21-23 proc. w wersji z 2019 roku.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Wybrane zagadnienia wnioskowania o przyłączenie do sieci – tytuł prawny Przepisy związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej podlegają częstym zmianom ze względu w szczególności na

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Objęcie rolników częściową ochroną konsumencką 7 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Przede wszystkim określa ona

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zamrożenie cen i stawek 7 grudnia 2023 roku uchwalono ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, której celem

Czytaj