INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Współpraca na rzecz zielonej energii(PKP Energetyka) PKP Energetyka oraz Rail Polska podpisały list intencyjny o współpracy przy tworzeniu rozwiązań, które umożliwią pozyskanie oraz wykorzystywanie energii

Czytaj

Wydarzenia w branży

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało raport „Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który powstał we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami.

Czytaj

Wydarzenia w branży

Kolejna edycja programu Mój Prąd 1 lipca rozpoczął się kolejny nabór o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach

Czytaj

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Publikujemy najnowsze informacje dotyczące Operatorów Sieci Dystrybucyjnej oraz Operatora Sieci Przesyłowej (PSE SA) będącymi członkami wspierającymi PTPiREE.

Czytaj

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej było już po raz szósty organizatorem konferencji naukowo-technicznej „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, która odbyła się online 16 i 17 czerwca. Honorowy patronat nad nią objęli Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Czytaj

Działalność PTPiREE w 2020 roku

XXXIV Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które odbyło się 12 maja w Warszawie, przyjęło sprawozdanie z działalności PTPiREE za 2020 rok

Czytaj

Wydarzenia w branży

Cieszący się dużym zainteresowaniem program ,,Mój prąd’’ zostanie poszerzony m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu. Polski Ład

Czytaj

Wydarzenia w branży

W sektorze energii działania skierowano na stworzenie rzeczywistej unii energetycznej i wspieranie transformacji branży zgodnie z celami zawartymi w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Czytaj
niska emisja

Program „Czyste powietrze”

8 lutego 2021 roku w Świętochłowicach odbyła się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, podczas której władze miasta podpisały porozumienie z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”.

Czytaj