Na gruncie energetyki azymut rozwoju wyznacza „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Dokument ten, przyjęty przez rząd w lutym bieżącego roku, definiuje cele na najbliższe dwie dekady oraz przesądza o konieczności całkowitej przemiany dotychczasowej energetyki wieloskalowej opartej na węglu na rozproszoną opartą o odnawialne źródła energii. W tej perspektywie ogromne wyzwania organizacyjne i finansowe stają przed operatorami systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych, o czym w najnowszym wydaniu „Energii Elektrycznej” rozmawiamy z naszym znamienitym gościem, dr. hab. inż. Waldemarem Skomudkiem, wiceprezesem spółki Tauron Dystrybucja.

Czytaj

W bieżącym wydaniu „Energii Elektrycznej” zwracamy uwagę Czytelników na sferę zarządzania ogromną ilością danych w kontekście powstającego Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. CSIRE jest rozwiązaniem

Czytaj
EE 2_2021

Kolejny numer „Energii Elektrycznej” prezentuje główne założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” – dokumentu, który wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego na następne lata.

Czytaj
Energia-elektryczna-1-2021

Naszym gościem w styczniowym numerze Energii Elektrycznej jest Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Rozmawiamy na tematy związane z

Czytaj
okładka_EE_12-2020

Na temat głównych obszarów aktywności polskiej energetyki rozmawiamy na łamach grudniowego wydania „Energii Elektrycznej” z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Czytaj

Naszym gościem w rozmowie miesiąca jest Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji.

Czytaj