Kwiecień i maj są tradycyjnie miesiącami, w których odbywa się wiele ważnych konferencji, targów i wystaw w obszarze polskiej energetyki. Niewątpliwie największym wiosennym spotkaniem branży elektroenergetycznej są Targi EXPOPOWER, z których relację prezentujemy w dziale Wydarzenia. Przedsięwzięciem, które ma swoje stałe grono odbiorców jest także doroczne, w tym roku jubileuszowe, XXV Spotkanie techniczne przedstawicieli transportu. W tym roku niemal dwustu reprezentantów branży spotkało się w Mrągowie, mając szansę zapoznania się najnowocześniejszymi rozwiązaniami w tym obszarze.
Rozwój czystej energetyki, to z jednej strony kwestia rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych, z drugiej jednak, często niedostrzegany problem podaży minerałów krytycznych. Zagadnieniu temu poświęcamy tekst w dziale Rynek i regulacje. Powodzenie transformacji energetycznej UE, możliwości skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatu i koszty tych procesów zależą bowiem od rynku minerałów krytycznych, ale też od możliwości m.in. węzłowego bilansowania energii z OZE przez operatorów systemów elektroenergetycznych.
Praktyczny i bliski każdemu kierowcy aspekt transformacji energetycznej opisujemy w dziale Elektromobilność. Dziś prezentujemy zelektryfikowaną wersję legendarnego Forda Explorera. W dziale Łączność wracamy natomiast do szczegółowego mówienia zalet standardu TETRA w nadzorze nad pracą sieci dystrybucyjnej.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Marzec i kwiecień to miesiące wielu fiskalnych rozliczeń – po zamknięciu pierwszego kwartału spółki miały obowiązek przedstawienia sprawozdań finansowych. W tym kontekście, jak zawsze ze szczególną uwagą przyglądamy się wynikom segmentu dystrybucji. Od wielu lat sytuacja w tym zakresie jest stabilna, dystrybucja stanowi perłę w koronie grup energetycznych. Jej udział w zysku EBITDA koncernów był kilkudziesięcioprocentowy, dlatego trudno się dziwić, że grupy energetyczne niechętnie odnoszą się do pomysłów wydzielenia dystrybucji ze swoich biznesów. Szerzej o tych pomysłach oraz o wynikach finansowych i wolumenowych polskiej energetyki piszemy w dziale Rynek i regulacje.
Bieżące wydanie otwieramy podsumowaniem własnej działalności. Dokonujemy go z perspektywy działań i osiągnięć PTPiREE, które – podobnie jak inne podmioty – sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Wszystkich zainteresowanych szczegółami podejmowanych przedsięwzięć zapraszamy do lektury obszernego sprawozdania.
W pozostałych działach naszego miesięcznika znajdziecie Państwo cały szereg treści bieżących: aktualne informacje ze spółek, zagadnienia prawne i techniczne oraz omówienie wydarzeń w branży.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Transformacja energetyczna, której jesteśmy uczestnikami, jest procesem niezwykle złożonym. Obejmuje obszary technologii i techniki, organizacji, zarządzania, ekonomii, czy wreszcie aspekty społeczne. Jest nam niezwykle miło, że o zadaniach i roli regulatora możemy dziś rozmawiać z Anną Mielcarek, dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki. Pani Dyrektor, związana z URE od ponad 25 lat, doskonale zna potrzeby przedsiębiorstw regulowanych i rozumie konieczność wieloaspektowego dialogu wszystkich uczestników rynku. Zadania Urzędu wykraczają bowiem poza obszar kształtowania taryf. URE z sukcesem realizuje powinność regulatora w procesach modernizacyjnych polskiej energetyki. Dzięki temu możliwa jest realizacja wielu wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami sektora przesyłu i dystrybucji z równoczesnym równoważeniem interesów i potrzeb klientów energetyki.
Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej, zwłaszcza tej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jest procesem, który musi być planowany w możliwie dużym horyzoncie czasowym. Takie jest bowiem oczekiwanie rynku. Dlatego w dziale Rynek i regulacje omawiamy projekt aktualizacji „Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030”. Jednym z najistotniejszych założeń jest osiągnięcie 30-procentowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku, wobec 21-23 proc. w wersji z 2019 roku.
W dalszej części naszego magazynu poruszamy temat zabezpieczeń w sieci 110 kV, a z tematem tym koresponduje relacja z III Konferencji „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa”, którą przedstawiamy w dziale Wydarzenia.
Czytelnicy znajdą ponadto w dzisiejszym wydaniu wszystkie stałe i cenione rubryki, takie jak Informacje ze spółek, Paragraf w sieci, Elektromobilność, Łączność, czy wreszcie Felieton.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Bieżące wydanie „Energii Elektrycznej” poświęcamy w głównej mierze trzem tematom: inwestycjom, inwestycjom i jeszcze raz inwestycjom. Tak, w nieco żartobliwej formie, możemy podsumować przedmiot największej obecnie troski polskiej energetyki, zwłaszcza sektorów przesyłu i dystrybucji. Sprostanie wymogom Europejskiego Zielonego Ładu, rozwój energetyki odnawialnej, budowa sieci inteligentnych, tworzenie nowych mocy przyłączeniowych – są to zadania, które wymagają ogromnych nakładów. Jak powszechnie wiadomo, wsparciem dla tych wysiłków będą fundusze europejskie, jednak odpowiedzialność za ich optymalne wykorzystanie spoczywa na podmiotach krajowych, jest wypadkową wspólnych działań decydentów politycznych i najwyższej klasy specjalistów naszej branży. Tym bardziej istotnym jest dla nas fakt, że zaproszenie do Rozmowy miesiąca przyjął wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Z naszym gościem poruszamy przede wszystkim temat rozwoju i transformacji sektora energetycznego w kontekście finansowania inwestycji w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną.
Kolejną odsłoną naszych rozważań na temat inwestycji jest artykuł w dziale Rynek i regulacje stanowiący podsumowanie programu instalacji inteligentnych liczników. Zgodnie z prawem operatorzy systemów dystrybucyjnego do końca 2023 roku powinni zainstalować liczniki zdalnego odczytu w co najmniej 15 proc. punktów poboru energii u odbiorców końcowych. Tekst kolejny, w dziale związanym z rynkiem, poświęcamy omówieniu konkretnych wartości liczbowych obrazujących inwestycje naszego podsektora. Wynika z nich jednoznacznie, że nakłady te rosną, a najbliższe plany rozwoju osiągną kwoty 70 mld zł.
W kolejnych działach naszego miesięcznika omawiamy poczynania legislacyjne dotyczące energetyki, pokazujemy Państwu nowinki ze świata elektromobilności, a także próbujemy zaciekawić niezwykle intrygującą historią początków radiofonii, w tym legendarnym sporem między wynalazcami – Nikolą Teslą a Gugliemo Marconim.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Dynamiczna rzeczywistość społeczna i gospodarcza przyzwyczaiła nas do zmian, które sprawiają, że firmy czy organizacje powstają, zmieniają swoje nazwy, łączą się lub rozwiązują. W tym kontekście nieprzerwany rozwój organizacji społecznej przez ponad 100 lat jest faktem godnym odnotowania. Jeśli dodatkowo tak imponującej metryce towarzyszy doskonała kondycja i nieustanna aktywność w branży, możemy mówić o znaczącym sukcesie. Prawdziwą marką, która spełnia wszystkie te kryteria jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które działa od niespełna 105 lat. Na temat fenomenu tej długowieczności rozmawiamy z prezesem SEP prof. dr. hab. inż. Sławomirem Cieślikiem.
Zmiany zachodzące w sektorze są niezwykle dynamiczne. Jednym z obszarów wymagających znacznej uwagi jest legislacja, której jak zawsze na naszych łamach poświęcamy należną uwagę. Od dłuższego czasu obserwujemy też rozwój elektromobilności, przybliżając Państwu kolejne pojawiające się na rynku modele wykorzystujące energię elektryczną do napędu silników. Tym razem przyglądamy się Renault 5 E-Tech, czyli elektrycznej wersji kultowego auta, które w latach 1972-1996 sprzedało się w ponad 10 mln egzemplarzy.
W dziale Łączność natomiast przybliżamy sylwetkę odkrywcy fal radiowych, dzięki której rozwijać się mogła radiofonia, telewizja, telefonia komórkowa, Wi-Fi i Bluetooth.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

W agendzie spraw ważnych, stanowiących wyzwanie dla polskiej energetyki, jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest, żeby ów proces przebiegał w sposób stabilny, bezpieczny i oparty na silnych fundamentach. Cieszy nas fakt, że zaproszenie do Rozmowy miesiąca przyjął Łukasz Tomaszewski, dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Punktem wyjścia do naszej dyskusji są obszerne zmiany legislacyjne związane z nowelizacją ustawy o OZE, a także przyjęte odrębnymi ustawami przepisy ułatwiające inwestycje w biogazownie rolnicze oraz inne zmiany na polu energetyki odnawialnej.
W kolejnych działach naszego miesięcznika przybliżamy Czytelnikom wiele innych, aktualnych zagadnień prawnych, gdyż PTPiREE jest aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych w zakresie energetyki. Zapis naszych działań w tym zakresie znajdą Państwo w dziale PTPiREE i legislacja oraz Paragraf w sieci. W dziale Łączność dokonujemy porównania możliwości propagacyjnych w sieciach publicznych i systemach dyspozytorskich. Spoglądając na obszar elektromobilności, przedstawiamy niezwykle futurystyczną Teslę Cybertuck. Natomiast wśród wydarzeń zwracamy Państwa uwagę na nowe moce OZE przyłączone do sieci spółki Enea Operator.
A z okazji świąt i zbliżającego się nowego roku w imieniu własnym i całej redakcji „Energii Elektrycznej” życzę Państwu entuzjazmu, sił i wytrwałości w realizacji zadań zawodowych. W życiu prywatnym i rodzinnym – dużo spokoju, zaufania i zdrowia, które jest podstawą dla realizacji wszystkich innych celów.

Czytaj

Dynamiczne zmiany zachodzące w energetyce zawodowej są coraz bardziej widocznym procesem modernizacji polskiej gospodarki. Niezbędna w tym zakresie jest spójna wizja dotycząca nowych zamierzeń, konsensus w sprawie przyjętych priorytetów oraz historyczna wiedza organizacyjna. Obradujące 19 października Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, kierując się między innymi tymi przesłankami, dokonało wyboru władz Towarzystwa na kolejną pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu pozostał w dużej mierze niezmieniony, a funkcję prezesa powierzono po raz kolejny Radosławowi Pobolowi, prezesowi spółki Tauron Dystrybucja. Cieszymy się, że mimo wielu obowiązków Pan Prezes znalazł czas na spotkanie z naszymi Czytelnikami. Redakcyjny zapis naszej rozmowy zatytułowaliśmy „Kontynuacja i wspieranie zmian”, gdyż właśnie ciągłość podejmowanych przedsięwzięć jest elementem kluczowym dla zapewnienia powodzenia trwających procesów.
Kontekst międzynarodowy pojawia się w dziale Rynek i regulacje, gdzie omawiamy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej na temat globalnego wpływu transformacji na sieci elektroenergetyczne. Z wniosków tego opracowania wynika, że w skali naszej planety przyrost sieci elektroenergetycznych nie nadąża za rozwojem zielonych technologii, a zmiana tego stanu rzeczy wymaga znaczącego rozszerzenia i przyśpieszenia procesu inwestycji.
Zmiany technologiczne towarzyszyły i towarzyszą nie tylko branży elektroenergetycznej. W dziale Łączność staramy się przybliżyć ewolucję technologii przekazywania informacji od starożytności do współczesnej telegrafii. Bieżące wydanie naszego czasopisma zamyka felieton na temat bezprzewodowego przesyłania energii elektrycznej.
Zapraszamy do lektury.

Czytaj

W każdej dojrzałej organizacji, a taką jest z całą pewnością PTPiREE, wybory nowych władz są wydarzeniem o szczególnym znaczeniu. Obradujące 18 października br. XL Zgromadzenie Krajowe PTPiREE było takim właśnie wydarzeniem. Obszerne sprawozdanie Zarządu publikujemy na naszych łamach dając Czytelnikom możliwość przypomnienia najważniejszych inicjatyw i osiągnięć mijającego pięciolecia. Relację z październikowego Zgromadzenia Krajowego publikujemy w dziale Z działalności PTPiREE. Tam również znajdą Państwo skład nowo wybranego Zarządu oraz nazwiska osób uhonorowanych za szczególne zasługi w działalności na rzecz polskiej energetyki w ramach Towarzystwa.
Okazją do podsumowania o nieco innym charakterze jest również tekst, który zamieszczamy w dziale Rynek i regulacje. Przyglądamy się w nim wynikom największych grup energetycznych, które w pierwszym półroczu 2023 łącznie zwiększyły inwestycje w dystrybucji o 68 proc.
Jednym z priorytetów inwestycyjnych operatorów systemów elektroenergetycznych jest budowa sieci inteligentnej. Dlatego też pragniemy zwrócić Państwa uwagę na omawianą w dziale Wydarzenia konferencję w ramach strategicznego projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Inteligentnie w energetyce…”.
W pozostałych działach naszego pisma znajdą Państwo jak zawsze aktualności z życia spółek, przegląd najważniejszych zmian legislacyjnych, a także nowości w dziedzinie elektromobilności i łączności.
Zapraszamy do lektury.

Czytaj

Temat zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej obecny jest na łamach ,,Energii Elektrycznej’’ systematycznie. Analizujemy go w różnych kontekstach, mając świadomość, że jest zagadnieniem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. To w pewnym sensie suma rozmaitych procesów, wysiłków i aktywności naszej branży w obszarze technologii wytwarzania i przesyłu, ekonomii, inwestycji czy wreszcie organizacji. Każdy z tych elementów jest ze sobą ściśle związany i wzajemnie zależny.
W bieżącym wydaniu miesięcznika przyglądamy się bezpieczeństwu dostaw energii przez pryzmat rządowego raportu, który poddaje ocenie dwuletni okres monitorowania najważniejszych w tym kontekście zjawisk w polskiej energetyce. Z dokumentu wynika, że w latach 2021-2022, pomimo wzrostu zapotrzebowania na energię, polski system elektroenergetyczny funkcjonował bez zakłóceń. Analiza rządowego raportu, którą publikujemy w dziale Rynek i regulacje dostarcza wielu cennych informacji, dlatego polecamy ją Państwa uwadze.
Czytelnikom zainteresowanym łącznością przybliżamy kwestie ewolucji, jaka dokonała się w systemach nawigacyjnych: od nawigowania klasycznego poprzez nawigację radiową do satelitarnej GPS i MuWNS.
W dziale Wydarzenia nie mogło zabraknąć relacji z największych targów energetycznych w Europie Środkowej – ENERGETAB 2023. Wśród nagród przyznawanych podczas tej prestiżowej imprezy wystawienniczej nie mogło zabraknąć wyróżnienia przyznawanego przez nas. Pucharem PTPiREE nagrodzono firmę ARINET za produkt Watucab Ψ.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury sierpniowego numeru „Energii Elektrycznej”, w którym mówimy m.in. o korzyściach wynikających z przynależność spółki do dużej grupy kapitałowej. Nie inaczej jest w przypadku spółki PGE Energetyka Kolejowa, która od kwietnia jest częścią Grupy PGE. Przede wszystkim przynależność do największej grupy energetycznej w Polsce daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw energii dla sektora kolejowego. O tych i innych zyskach wynikających z podążania wspólną drogą rozmawiamy z Sylwestrem Szczensnowiczem, prezesem PKP Energetyka Kolejowa.
W dziale Rynek i regulacje omawiamy problem klauzul abuzywnych w umowach opartych na Prawie zamówień publicznych. Zagadnienia prawne jak zawsze obecne są również w rubryce poświęconej PTPiREE i legislacji oraz Paragraf w sieci. Dział Łączność tym razem przybliża naszym Czytelnikom szeroko stosowany standard Bluetooth.
Wśród Wydarzeń w branży anonsujemy największe targi energetyczne – Energetab w Bielsku-Białej, które odbędą się w dniach 12-14 września. Bieżące wydanie miesięcznika kończy felieton zatytułowany „Panele będą wszędzie”, w którym – jak nie trudno się domyślić – piszemy o przyszłości fotowoltaiki.
W sierpniowym wydaniu „Energii Elektrycznej” nie może zbraknąć również życzeń z okazji Dnia Energetyka. Składa je na naszych łamach Pani Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa. Nasza redakcja przyłącza się do tych serdecznych słów, życząc wszystkim Energetykom bezpiecznej i dającej wiele satysfakcji pracy oraz szczęścia w życiu osobistym.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru „Energii Elektrycznej”, w którym tematem przewodnim są magazyny energii, coraz popularniejsze w instalacjach prosumenckich, ale także stanowiące coraz istotniejszy komponent sieci elektroenergetycznych. Na temat perspektyw rozwoju tej technologii, zmian regulacyjnych i legislacyjnych rozmawiamy z Barbarą Adamską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynów Energii. Kwestię magazynowania energii omawiamy z dwóch perspektyw – prosumenckiej oraz energetyki zawodowej.
O tym, jak istotną rolę dla bezpieczeństwa i stabilizacji systemu elektroenergetycznego mogą odegrać magazyny energii przekonujemy się także na podstawie raportu Prezesa URE podsumowującego warunki gospodarowania m.in. w sektorze elektroenergetycznym w latach 2021-2022.
W bieżącym wydaniu „Energii Elektrycznej” wśród zagadnień prawnych wiele miejsca poświęcamy nowelizacji ustawy o OZE. I tutaj interesujący wydaje się wątek prosumencki. W nowelizacji ustawy znalazły się bowiem przepisy dotyczące możliwości skorzystania z odrębnego rozliczenia przez prosumentów w budynkach wielolokalowych, czyli tzw. Prosumentów lokatorskich.
W dziale Łączność przyglądamy się technologii Wi-Fi, która już odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu codziennym, a jej prognozowany rozwój będzie bardzo dynamiczny.
Lipcowy numer naszego miesięcznika zamyka felieton na temat wykorzystania technologii, które – jak się zdawało – odeszły już do lamusa.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj

Zapraszamy Państwa do czerwcowego wydania „Energii Elektrycznej”. Naszym gościem jest Prezes Zarządu spółki Enea Operator Marcin Gawroński. Pretekstem do spotkania jest chęć wzajemnego poznania oraz omówienia najważniejszych spraw dotyczących przedsiębiorstwa, wizji jego rozwoju i niebagatelnej roli w systemie elektroenergetycznym Polski.
Rozwój każdej ze spółek dystrybucyjnych czy przesyłowej pozostaje w ścisłym związku z obszarem regulacji prawnych, który charakteryzuje się znaczną dynamiką. Próbując przybliżać naszym Czytelnikom często skomplikowane zagadnienia legislacyjne, zamieszczamy na naszych łamach syntetyczne omówienie działań prawodawczych, w których PTPiREE aktywnie uczestniczy.
W dziale poświęconym łączności wracamy do tematu technologii 5G, tym razem w kontekście jej wykorzystania dla potrzeb sztucznej inteligencji.
Dział Wydarzenia przynosi relację z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, a także konferencji „Prosument energii elektrycznej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego”.
Zapraszamy do lektury!

Czytaj