PARAGRAF W SIECI

Ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych W dniu 18 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o OZE 27 stycznia Sejm przyjął zapowiadaną wcześniej małą nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii związaną z możliwością dokończenia realizacji projektów parasolowych i

Czytaj

Nowe taryfy zatwierdzone

Jednym ostatnich mocnych akcentów 2021 roku było zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucji. Zgodnie z przewidywaniami,

Czytaj

Zaczęły się prace mające na celu porozumienie społeczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i sektora dystrybucji energii elektrycznej. Zakładane jest, że ich finał powinien nastąpić do końca pierwszej połowy 2022, tak aby przygotowane rozwiązania mogły znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji sektorowych.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

29 października 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza istotne zmiany dla prosumentów rozliczających się tzw. opustem (net metering).

Czytaj

Nowelizacja ustawy o OZE Uchwalono nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 17 września 2021 roku

Czytaj

Podstawowym miejscem działalności firm wchodzących w skład polskich grup energetycznych, do których należą najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych, jest rynek krajowy. Wahania koniunktury gospodarczej w Polsce wpływają na kształtowanie popytu na energię elektryczną, a więc siłą rzeczy także na biznes prowadzony przez OSD.

Czytaj

Zapowiedź noweli OZE Najbliższy okres będzie czasem większych zmian w regulacjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, ponieważw toku są dwie nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii

Czytaj

Pakiet „Fit for 55”

Komisja Europejska przedstawiła obszerny pakiet legislacyjny „Fit for 55”. Ma on służyć realizacji przyjętego przez Radę Europejską zwiększonego celu redukcji CO2 do 2030 roku z 40 proc. do 55 proc. Wprowadzenie proponowanych regulacji oznaczałoby dla OSD jeszcze większą presję związaną z przyspieszonym rozwojem OZE, ale też z zakładanym rozwojem elektromobilności.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

23 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przyczyni się do sprawnego funkcjonowania rynku mocy, spełnienia unijnych wymogów limitów emisyjności, a także wprowadza zmiany w naliczaniu opłaty mocowej korzystne dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii.

Czytaj

Nowe obowiązki podatkowe

Lipiec przyniósł wiele zmian podatkowych. Dotyczą one m.in. kas fiskalnych online, pakietu e-commerce, TAX FREE, obowiązku rejestracji w CRPA, elektronicznych tytułów wykonawczych czy procedury AML dla biur rachunkowych. W październiku wprowadzane będą kolejne zmiany dotyczące pakietu SLIM VAT 2.

Czytaj