Komisja Europejska zaproponowała reformę unijnego rynku energii elektrycznej. Nie idzie ona zbyt daleko, ale jest istotna dla odbiorców energii elektrycznej, dla których niesie obietnicę systemowej ochrony przed nadmiernym wzrostem jej cen. Ważne też, że promuje zwiększenie roli cenotwórczej kontraktów długoterminowych, co ma zwiększyć uniezależnienie rachunków za energię elektryczną od wahań cen CO2 i paliw, a głównie gazu.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zmiany dotyczące magazynowania energii Ustawą z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Cena maksymalna ciepła 26 stycznia Sejm uchwalił zmianę ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Zniesienie obliga giełdowego Weszła w życie opublikowana jeszcze w listopadzie w Dzienniku Ustaw ustawa nowelizująca ustawy Prawo energetyczne oraz o odnawialnych źródłach energii, która m.in.

Czytaj

Usługi elastyczności

Dynamiczne zmiany na rynku energii dotyczące bezpośrednio działalności operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu przesyłowego, w tym przede wszystkim znaczny wzrost liczby i mocy odnawialnych

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

Ustawa o cenach maksymalnych energii elektrycznej W listopadzie wszedł w życie kolejny z aktów prawnych uchwalanych w celu ochrony odbiorców przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej.

Czytaj

Prace, które poprzedziły podpisanie Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki pokazały, że potrzeby inwestycyjne dystrybucji energii elektrycznej wynoszą około 130 mld zł w latach 2023-2030. I to tylko te ocenione jako konieczne.

Czytaj

PARAGRAF W SIECI

W październiku kontynuowano zdecydowane działania prawodawcze mające na celu ochronę odbiorców przed wzrostem kosztów korzystania z energii elektrycznej w 2023 roku. 7 października Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w której utrzymał dla odbiorców w gospodarstwach domowych ceny energii elektrycznej i stawki za usługi dystrybucji na poziomie z 2022 roku do określonego poziomu zużycia energii.

Czytaj

W październiku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców prądu w przyszłym roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która uprawnionym zamraża ceny dystrybucji na poziomie z 2022. Ustawa dotyczy też spółek obrotu, a koszty całej operacji szacowane są nawet na ponad 26 mld zł.

Czytaj

1 kwietnia weszło w życie nowe rozwiązanie polegające na rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumentów oparte na rynkowej cenie energii elektrycznej, czyli tzw. net-billing. Dotyczy ono wyłącznie tych spośród nich, którzy znajdą się w systemie elektroenergetycznym od 1 kwietnia.

Czytaj

Ważny czas dla regulacji

Prezes URE w październiku zeszłego roku zainaugurował prace zespołu, który miał wypracować porozumienie regulatora z branżą dystrybucji energii elektrycznej. Niedawno ocenił, że realny termin podpisania uzgodnień to październik bieżącego roku. Nie jest pewne, ale nie jest też wykluczone, że dokument zmieni model taryfowy branży już w przyszłym roku.

Czytaj