niska emisja

Program „Czyste powietrze”

8 lutego 2021 roku w Świętochłowicach odbyła się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, podczas której władze miasta podpisały porozumienie z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 8 lutego w Świętochłowicach odbyła się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, podczas której władze miasta podpisały porozumienie z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”. Jest to tysięczna gmina, która do niego przystąpiła.

Premier podkreślił, że „Czyste powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym, który służy skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju. Z kolei minister wskazał, że wprowadzone usprawnienia (tj. m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość ich składania online, integracja z programem „Mój prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych) spowodowały większą liczbę aplikacji o dofinansowanie wymiany „kopciuchów”.

– Porównując dane z grudnia 2019 do tego samego okresu w 2020 roku widzimy ponaddwukrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie dla budynków istniejących. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt – powiedział Michał Kurtyka. Poinformował także, że na 2021 rok zaplanowano prace nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu „Czyste powietrze”.

Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski przekazał, że dzięki przeznaczonym pieniądzom gminy będą mogły stworzyć u siebie punkty konsultacyjne, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

Zdjęcie: Adobe Stock, zoranlino

Czytaj dalej