Program-mój-prąd

Sukces programu „Mój prąd”

Drugi nabór o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Mój Prąd” okazał się dużym sukcesem.

Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i zachęcił Polaków do inwestycji w fotowoltaikę. Nabór zamknięto 7 grudnia 2020 r. z powodu wyczerpania budżetu. Regulamin programu wskazuje, że powinien trwać do 18 grudnia lub do wykorzystania alokacji. Pierwotnie budżet opiewał na miliard złotych, co starczyło do listopada. Wówczas NFOŚiGW dołożył 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowe pieniądze były szansą dla kolejnych osób na dofinansowanie PV.

Rekordowa liczba wniosków

Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu ,,Mój Prąd” oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV. W ostatnim czasie liczba składanych wniosków dochodziła nawet do 2 tys. dziennie. NFOŚiGW zakłada, że ocena wniosków i wypłata środków potrwa do połowy przyszłego roku.
Program „Mój Prąd” ruszył w lipcu 2019 roku i stał się silnym impulsem dla rozwoju energetyki prosumenckiej. Jego głównym celem jest zwiększenie w naszym kraju produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. To instrument, który ma wspierać rozwój energetyki prosumenckiej, a konkretnie segment mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW.

Założenia programu

Wniosek w programie „Mój Prąd” mogły złożyć osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które miały zawartą umowę kompleksową z operatorem, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50 proc. kosztów walifikowanych instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Podlegają mu instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 roku, natomiast muszą być zakończone przed dniem złożenia wniosku. Pogram będzie kontynuowany w 2021 roku. NFOŚiGW wraz z resortem klimatu i środowiska pracuje nad kolejną edycją, która da szerszy wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów. ,,Mój Prąd’’ ma być rozszerzony m.in. o dotacje na punkty ładowania dla samochodów elektrycznych.

Rozwój mikroinstalacji

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku do sieci największych operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przyłączono ponad dwukrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku. Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła prawie 357 tys., osiągając moc zainstalowaną o wartości ponad 2,3 GW. Średnia moc mikroinstalacji to około 6,5 kW. Większość mikroinstalacji stanowią źródła fotowoltaiczne, a dokładniej mikroinstalacje prosumenckie.

Liczba-przyłączonych-mikroinstalacji-do-sieci
Liczba i średnia moc przyłączonych mikroinstalacji do sieci OSD


Tatiana Kurosz, Biuro PTPiREE

Źródła:

www.nfosigw.gov.pl
www.mojprad.gov.pl
www.ptpiree.pl
www.cire.pl

Czytaj dalej