Wydarzenia w branży

Cieszący się dużym zainteresowaniem program ,,Mój prąd’’ zostanie poszerzony m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu.

Polski Ład

15 maja rząd przedstawił Polski Ład – wieloletni program społeczno- gospodarczy, który zawiera plany działań w wielu ważnych dla kraju dziedzinach. Składa się z 10 obszarów obejmujących najważniejsze kwestie, takie jak np. zdrowie, praca i płaca, rodzina, szkolnictwo czy kultura. Wśród nich nie zabrakło również czystej energii i powietrza. Wszystkie zamierzenia mają służyć przywróceniu równowagi gospodarce dotkniętej epidemią.

W zakresie energetyki wymienia się wsparcie „zielonych” inwestycji, w tym programy adresowane bezpośrednio do obywateli, zmniejszenie emisji CO2 i w ogóle – zwiększenie troski o środowisko naturalne. Służyć temu ma m.in. usprawnienie programu ,,Czyste powietrze’’, propagowanie szerszego stosowania pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych, blokach mieszkalnych oraz ciepłownictwie.

Cieszący się dużym zainteresowaniem program ,,Mój prąd’’ zostanie poszerzony m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu. Pomoc mają otrzymać również korzystający z ,,zielonej’’ energii elektrycznej mieszkańcy domów wielorodzinnych.

W Polskim Ładzie przywołany jest także rozwój technologii wodorowej, która mogłaby być wykorzystywana w transporcie, ciepłownictwie czy hutnictwie. Dodatkowo zakłada się zwiększenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu z przeznaczeniem na dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych, wodorowych, infrastruktury ładowania i tankowania oraz produkcji rodzimych samochodów elektrycznych.

Polski Ład wspomina o inwestycjach w farmy wiatrowe na morzu oraz energetykę jądrową, co ma zwiększyć naszą suwerenność energetyczną, zapewnić neutralność klimatyczną, jak też stworzyć nowe miejsca pracy.

Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe będzie uruchomienie specjalnego funduszu na finansowanie m.in. rozbudowy sieci energetycznej, technologii OZE i modernizacji ciepłowni.

Nowe zasady udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych zaczynają stosować nowe warunki zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do słupów elektroenergetycznych, wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes UKE, decyzjami z 12 lutego wydanymi na podstawie ustawy z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, określił warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla pięciu największych OSD (Enea Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz Energa-Operator ). Termin wdrożenia nowych zasad u każdego z nich wynika z momentu doręczenia decyzji. W przypadku czterech pierwszych decyzje zaczęły obowiązywać od 23 maja, natomiast dla EOP będzie to 6 czerwca.

Operatorzy, przygotowując się do stosowania wspomnianych decyzji, opracowali wzór umowy ramowej wraz z załącznikami, odzwierciedlającej warunki dostępu określone w decyzjach, a także przeprowadzili konsultacje tych dokumentów z Prezesem UKE. Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej PTPiREE.

Czytaj dalej