GPZ-y ze zwiększoną mocą

Energa-Operator zakończyła przebudowę ostatnich dwóch z czterech Głównych Punktów Zasilania w ramach współpracy z Ministerstwem Klimatu. Spółka otrzymała prawie 10 mln zł dofinansowania.

Czytaj

Kolejny GPZ wzmocni sieć

Na północnym Mazowszu powstanie Główny Punkt Zasilający. GPZ Glinojeck będzie już trzecim nowym obiektem wzniesionym przez płocki oddział spółki Energa-Operator w ciągu ostatnich dwóch lat.

Czytaj

Energia nowoczesnych miast

Enea Operator zorganizowała II edycję Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia nowoczesnych miast. Elektromobilność. Smart cities. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne w energetyce”.

Czytaj