Numer 02/2022

Więcej informacji:

Szanowni Czytelnicy!

Dziś, gdy nad Europą wieją wichry wojny, nie pozostajemy obojętni. W sytuacjach kryzysowych wykazujemy solidarność i poświęcenie. Także w obliczu walki z kataklizmem spowodowanym niedawnymi wichurami polska energetyka udowodniła, że potrafi działać w sposób bardzo zorganizowany i z olbrzymią determinacją.

Wyrazem siły i determinacji są nie tylko sytuacje kryzysowe, ale również przemyślane, długofalowe działania prorozwojowe, na przykład emisja akcji spółek energetycznych, o czym szczegółowo informujemy w dziale Rynek i regulacje. Jedną z potencjalnych możliwości wykorzystania tego strumienia finansowego będzie dostosowanie sieci do przyłączenia mikroinstalacji. O skali zjawiska rozproszonych źródeł piszemy w dziale Technika i technologie, gdzie analizujemy dynamikę przyrostu mikroźródeł w sieciach dystrybucyjnych.

W dziale Łączności prezentujemy temat sieci 5G, która rewolucjonizuje możliwości związane z szybką transmisją danych.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz

Czytaj dalej