Numer 03/2022

Więcej informacji:

Szanowni Czytelnicy!

Ostatnie tygodnie upływają w cieniu wojny toczącej się na Ukrainie. Miliony naszych rodaków, w tym pracowników energetyki, niesie różnorodną pomoc uchodźcom. Poszczególne spółki włączają się w działania wolontariackie na rzecz ukraińskiej społeczności w Polsce, a o szczegółach tych inicjatyw piszemy w dziale Wydarzenia.

Brutalny konflikt zbrojny stawia wyzwania również przed samą energetyką, zarówno w zakresie wytwarzania, jak i dystrybucji energii oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Tym właśnie zagadnieniom poświęcamy w dużej mierze bieżące wydanie naszego miesięcznika.

Rozpoczynamy od przeglądowego spojrzenia na system energetyczny Ukrainy, który jest zaliczany do największych w Europie. 16 marca br., a więc już w czasie trwania wojny, sieć elektroenergetyczną Ukrainy zsynchronizowano z siecią elektroenergetyczną Europy, co było możliwe dzięki wcześniejszym wieloletnim przygotowaniom, badaniom i zaangażowaniu operatorów sieci europejskich. W kontekście prowadzonych działań wojennych istotnym czynnikiem jest struktura wytwarzania. Ukraina znajduje się na trzecim miejscu w Europie – po Francji i Rosji – pod względem liczby elektrowni jądrowych. Walki w okolicach Czarnobyla i zdobycie przez Rosjan nieczynnej elektrowni jądrowej przywołały obawy i lęki związane z bezpieczeństwem tego typu obiektów. W strukturze mocy zainstalowanej to jednak nie energia z atomu ma największy udział, lecz elektrownie cieplne. Moc zainstalowana źródeł odnawialnych kształtuje się na poziomie około 22 procent.

Udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym i rozwój OZE stają się w obliczu wojny coraz bardziej istotne, także w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej. Uniezależnienie się od surowców importowanych z Rosji jest bezwzględną koniecznością, a analizy wskazują, że do 2030 roku w naszym kraju możemy produkować nawet 100 TWh rocznie energii odnawialnej. Szerzej omawiamy ten istotny temat w dziale Rynek i regulacje.

Problematykę związaną z bezpieczeństwem infrastruktury poruszamy z kolei w dziale Łączność. W czasie wojny, czy w obliczu możliwych działań terrorystycznych lub dywersyjnych, niezwykle istotne znaczenie mają niezawodne systemy łączności. O tym, jak ważne i aktualne jest to zagadnienie przekonała się ostatni Finlandia, gdzie sygnał GPS był celowo zakłócany na znacznym obszarze przez nadajniki z Obwodu Kaliningradzkiego.

W pozostałych działach dzisiejszego wydania znajdą Państwo jak zawsze szereg informacji ze spółek, aktualności prawne oraz przegląd najistotniejszych działań podejmowanych przez nasze Towarzystwo w poprzednim miesiącu.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz

Czytaj dalej