Numer 04/2022

Więcej informacji:

Transformacja energetyczna jest obszarem wymagającym synergii wielu kompetencji. Wiedza techniczna związana funkcjonowaniem sieci idzie w parze z doświadczeniem w zakresie informatyki, automatyki i nowych technologii. Zmiana postaw społecznych wymaga odpowiedniego otoczenia prawnego i ekonomicznego. Korekta nawyków związanych z użytkowaniem energii nie jest możliwa bez wsparcia z zakresu psychologii i socjologii, a budowanie akceptacji dla daleko idących zmian wymaga sprawnej komunikacji. Podobnych przykładów jest jeszcze wiele, a wszystkie one wybrzmiewają bardzo wyraźnie w kontekście jednego, ale jakże ważnego elementu transformacji energetycznej – procesu instalacji liczników zdalnego odczytu. Temat ten, przywołany ustawą z dnia 21 maja 2021 roku, nie jest w naszym środowisku nowy. OSD na wiele lat przed tą datą rozpoczęły proces instalacji liczników inteligentnych, dzięki czemu obecnie działa ich już w Polsce trzy miliony. PTPiREE zawsze znajdowało się w awangardzie realizowanych zmian, wspierając swoich członków w procesie transformacji oraz wykorzystując swoje kompetencje do propagowania pożądanych postaw społecznych. Warto przypomnieć, że już w 2014 roku wspólnie z NFOŚiGW realizowaliśmy z dużym sukcesem projekt „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – dla domu, środowiska i gospodarki”, prowadząc m.in. badania i kampanie społeczne. Teraz za sprawą ustawy, ale również rozwoju energetyki prosumenckiej, temat liczników zdalnego odczytu jest bardzo aktualny. Niezmiernie nam miło, że zaproszenie do Rozmowy miesiąca przyjął Łukasz Bartuszek, radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wnikliwa analiza problematyki liczników zdalnego odczytu dokonana przez naszego gościa jest bardzo cenna, zwłaszcza że dostrzega złożoność i wieloaspektowość tego procesu.

W kolejnych działach naszego pisma zajmujemy się m.in. problematyką rynku. Analizujemy mocną pozycję dystrybutorów energii energetycznej w budowaniu wyników grup energetycznych. Interesującym zagadnieniem jest również w tym kontekście planowane utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z pewnością zmieni ich strukturę przychodów, ale raczej nie zagrozi dominującej pozycji sektora dystrybucji.

W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą dużo większego znaczenia nabrało zagadnienie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. W bieżącym wydaniu przybliżamy Państwu jeden z elementów systemu – łączność dyspozytorską jako część infrastruktury krytycznej. 

W pozostałych działach naszego miesięcznika przynosimy bogaty pakiet informacji ze spółek, analizy prawne, a wydanie jak zawsze kończymy ciekawym felietonem – tym razem o tworzeniu mapy wszechświata.

Zapraszam do lektury!

Pobierz

Czytaj dalej