Numer 12/2021

Więcej informacji:

Grudniowe wydanie czasopisma jest zazwyczaj okazją do spojrzenia na dorobek branży w mijających dwunastu miesiącach oraz wyartykułowania planów i zamierzeń na nadchodzący rok. Horyzontalne spojrzenie na zachodzące zmiany i realizowane procesy jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniej perspektywy obserwacji. Sektor przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej to bowiem organizm niezwykle złożony, podlegający ponadto, zwłaszcza w ostatnim czasie, dynamicznym przeobrażeniom. Aby trafnie zdiagnozować i ocenić sytuację, a także klarownie zdefiniować wizję przyszłości potrzeba również znacznej wiedzy i ogromnego doświadczenia. Dlatego też gościem Rozmowy miesiąca jest Robert Zasina, Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, który dokonuje podsumowania dotychczasowych działań operatorów, a także mówi o tym, co najważniejsze w najbliższej przyszłości. Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi dziś sektor dystrybucji, jest dostosowanie do wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład oraz „Politykę energetyczną Polski”. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu oraz niezakłóconych dostaw. Aby tego dokonać – jak twierdzi nasz rozmówca – w perspektywie długoterminowej nieunikniona i bezdyskusyjna jest konieczność znaczącego zwiększenia inwestycyjnych działań rozwojowych w sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Tylko w ten sposób branża elektroenergetyczna może przyczynić się do rozwoju OZE i energetyki prosumenckiej, nie powodując zagrożeń dla stabilności pracy systemu, w tym niezawodności dostaw energii elektrycznej. Dobrym prognostykiem dla rozwoju procesów inwestycyjnych jest inicjatywa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który wystąpił z ideą porozumienia sektorowego mającego zapewnić środki finansowe na inwestycje OSD spełniające wymagania dynamicznych przeobrażeń sektora energii. Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki ma zawierać rozwiązania usprawniające proces inwestycji sieciowych w najbliższych 10 latach. To z kolei umożliwi operatorom tworzenie bardziej precyzyjnych planów rozwoju.

Wagę spraw finansowych pokazujemy także w dziale Rynek i regulacje. Ma to związek z zatwierdzeniem przez Prezesa URE nowych taryf sprzedaży energii. Decyzja ta corocznie wywołuje spore emocje, ale tym razem w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej ma jeszcze większe znaczenie.

W dziale Technika i technologie dzielimy się doświadczeniami z wdrożenia regulacji jakościowej, a wśród wydarzeń podsumowujemy jubileuszową, dwudziestą konferencję Systemy Informatyczne w Energetyce – SiwE ’21.

Wydanie jak zawsze zamyka felieton – tym razem na temat różnic w widzeniu biologicznym i cyfrowym.

Zapraszam do lektury!

Pobierz

Czytaj dalej