Numer 11/2021

Więcej informacji:

Polska energetyka znajduje się obecnie w procesie historycznych zmian. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest szansą, ale i dużym wyzwaniem dla Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. To, w jaki sposób wykorzystamy energię obecnej transformacji technologicznej, w dużej mierze zależy od umiejętności współpracy wewnątrzsektorowej. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej stanowi sprawdzoną od lat platformę takiego współdziałania, dając swoim członkom szansę na podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw, które wspierają bieżącą działalność branży przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i integrują kierunki rozwoju. Synergia realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych wyzwań realizowana jest skutecznie m.in. poprzez fakt, że w ramach PTPiREE współpracują ze sobą specjaliści, dyrektorzy oraz członkowie zarządów operatorów systemów elektroenergetycznych . To oni wyznaczają obszary współdziałania i realizacji celów. W najnowszej Rozmowie miesiąca poruszamy właśnie temat wspólnych projektów i wyzwań, spoglądając na nie z perspektywy zarówno przedsiębiorstw, jak i Towarzystwa. Naszym gościem jest Marek Rusakiewicz, prezes zarządu Enea Operator oraz członek zarządu PTPiREE. Główne przesłanie tej rozmowy dobrze oddaje jej tytuł: „Cel mamy wspólny”. Jak zauważa nasz gość, najważniejszym dziś wyzwaniem dla sektora jest przygotowanie firm do pełnienia nowej roli, jaką wyznacza polityka klimatyczna. W szczególności chodzi o dostosowanie sieci energetycznych do dynamicznie przyrastających rozproszonych źródeł wytwórczych, elastyczne zarządzanie przepływami energii w sieci w taki sposób, aby nie straciła ona jakości i odpowiednich parametrów. Zarówno poszczególne spółki, jak i Towarzystwo, powinny koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań – prawnych, technologicznych i ekonomicznych – najlepszych dla wszystkich użytkowników systemu, aby mógł on sprawnie działać i żeby sprzyjał gospodarczemu rozwojowi kraju oraz regionów. Wyzwania na poziomie poszczególnych spółek podejmowane są w dużej mierze poprzez wzrost realizowanych inwestycji i skuteczne pozyskiwanie funduszy, także ze środków Unii Europejskiej. Enea Operator może poszczycić się znaczącymi sukcesami w tym zakresie. W ramach budżetu UE na lata 2014-2020 spółka na rozwój sieci uzyskała ponad 40 proc. dostępnych unijnych środków przeznaczonych dla krajowych OSD. Realizuje ponadto przedsięwzięcia naukowo-badawcze, inwestuje w pozyskiwanie i rozwój kadr, podejmuje inicjatywy społeczne. W wielu obszarach Enea Operator współpracuje z PTPiREE oraz innymi spółkami sektora dystrybucji.

Na temat jednego z istotnych pól takiego współdziałania piszemy w dziale Rynek i regulacje. Omawiamy w nim inicjatywę mającą na celu osiągnięcie porozumienia społecznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz branży dystrybucji energii elektrycznej. Chodzi o wypracowanie rozwiązań, które znajdą odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji sektorowych. W prace na rzecz porozumienia oraz przygotowania wykazu niezbędnych aktów prawnych, w których należałoby dokonać zmian w celu ułatwienia inwestycji w sieci dystrybucyjne, jest mocno zaangażowane PTPiREE, oddając do dyspozycji uczestników dialogu swoje zaplecze eksperckie oraz wieloletnie doświadczenie.

W części bieżącego wydania poświęconej technice omawiamy niezbędną dla sprawnego działania systemu, problematykę usług elastyczności sieci dystrybucyjnej. Wśród Wydarzeń zamieszczamy natomiast relację z organizowanej przez nas konferencji ,,Linie i stacje elektroenergetyczne’’. Wymiernym efektem współdziałania spółek w ramach PTPiREE jest także siódma edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”, której wyniki przedstawiamy na naszych łamach.

Poza omówionymi publikacjami Czytelnicy znajdą w numerze stałe i cenione rubryki, takie jak informacje ze spółek, dział prawny czy felieton. Zapraszam do lektury!

Zapraszamy do lektury.

Pobierz

Czytaj dalej