Prototyp bezobsługowego magazynu licznikowego

Enea Operator przeprowadziła analizy zarządzania i obsługi logistycznej układów pomiarowych. Ich rezultatem jest model sieci dostaw liczników, określający sposób reorganizacji dystrybucji elementów układów pomiarowych i optymalizujący koszty obsługi logistycznej magazynów. Spółka przystąpiła do wdrożenia bezobsługowych magazynów licznikowych. Jego pierwszym owocem jest prototyp bezobsługowego magazynu licznikowego, który zbudowano we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym.

Prototyp bezobsługowego magazynu licznikowego (BML) zbudowano na bazie dwunastometrowego kontenera morskiego, wykonanego według odpowiedniej specyfikacji. Główną funkcjonalnością, na której opiera się działanie BML jest technologia radiowej identyfikacji produktów (RFID). W związku z tym wszystkie urządzenia, które można pobrać z magazynu są wyposażone w znaczniki RFID. Bezobsługowe magazyny licznikowe mają szereg zalet. To najważniejsze z nich:

 • Bezpieczeństwo – dostęp do zawartości magazynu będzie możliwy wyłącznie za pomocą indywidualnej karty RFID lub autoryzacji za pomocą aplikacji mobilnej, co zagwarantuje kontrolę dostępu i zabezpieczenie majątku przed zniszczeniem lub kradzieżą.
 • Dostępność – wydawanie i zwracanie zasobów będzie możliwe w dowolnym czasie (24/7/365).
 • Samoobsługa – korzystanie z zawartości magazynu nie będzie wymagało dodatkowej obsługi.
 • Wygoda – korzystanie z zawartości magazynu będzie możliwe wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne (lokalizacja magazynu dogodna dla pracowników).
 • Oszczędność czasu – rejestracja otwarcia magazynu, ewidencja pobranego oraz zwróconego asortymentu oraz tworzenie dokumentów magazynowych będzie automatyczna.
 • Kontrola – rejestracja osób oraz asortymentu spowoduje zwiększenie odpowiedzialności za urządzenia lub narzędzia powierzone pracownikowi.
 • Niezawodność – zastosowanie systemu RFID zapewni rzetelność automatycznie gromadzonych danych.
Wnętrze BML – magazyn główny i śluza identyfikacyjna

Zgodnie z założeniami konstrukcja bezobsługowego magazynu licznikowego zakłada wyodrębnienie czterech głównych przestrzeni, na które składają się:

 • Część „A” – obejmująca rampę podjazdową do kontenera.
 • Część „B” – strefa recepcji, stanowiąca zadaszoną część wyodrębnioną ze struktury kontenera. W niej odbywa się identyfikacja pracowników wchodzących do przestrzeni wewnętrznych magazynu.
 • Część „C” – śluza identyfikacyjna – przestrzeń wykorzystywana do realizacji większości planowanych funkcjonalności bezobsługowego magazynu licznikowego, np. logowanie do aplikacji zarządzającej, identyfikacja stanów pracownika oraz magazynu, obsługa procesu zdawania liczników, obsługa procesu pobrania liczników, strefa RFID odczytu znaczników.
 • Część „D” – magazyn główny z wydzielonymi strefami dla urządzeń zwracanych oraz pobieranych.
Przekrój podłużny BML

Przy BML zlokalizowano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów, w której monterzy oraz magazynierzy mogą podładować samochody elektryczne podczas procedury pobrania czy zdania liczników.

Dodatkowo prototyp BML wyposażono w instalację fotowoltaiczną (4,5 kW) współpracującą z magazynem energii (15 kWh). Zastosowana automatyka pozwala na pracę wyspową przy zaniku napięcia z sieci.

Analizując dane pomiarowe, można stwierdzić, że w zależności od warunków pogodowych BML jest samowystarczalny energetycznie.

W ramach wyposażenia dodatkowego ma m.in.: lampy LED z czujnikiem zmierzchowym, instalację alarmową, monitoring z zapisem i podglądem z kamer, klimatyzację, czujniki dymu, ups, bezpośrednie łącze telefoniczne z administratorem.

Planowane lokalizacje BML na terenie Enea Operator

BML jest zarządzany przez główną aplikację kontrolującą pracę całego kontenera. Jest ona odpowiedzialna za integrację ze sprzętem, zbieranie i prezentowania danych użytkownikowi, integrację z modułem magazynowym Centralnego Systemu Akwizycji Danych Pomiarowych.

W związku z tym, że BML w swoich funkcjonalnościach wykorzystuje technologię radiowej identyfikacji produktów, wyposażono go w szereg czytników RFID, które w sposób znaczący wspomagają zachodzące procesy magazynowe.

Wykorzystanie BML przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy monterów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów logistyki urządzeń.

W ramach reorganizacji sieci dystrybucji elementów układów pomiarowych Enea Operator planuje w najbliższych latach zbudować i uruchomić kilkadziesiąt bezobsługowych magazynów licznikowych.

KRZYSZTOF FRONTCZAK, Enea Operator

Czytaj dalej