Fundusz Innowacyjny – drugi nabór wniosków o dofinansowanie

Komisja Europejska w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła drugi nabór wniosków dla tzw. projektów dużej skali, czyli przedsięwzięć, których wydatki kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro. Nabór rozpoczęto 26 października.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Głównymi kryteriami służącymi dokonaniu wyboru wniosków będą: potencjał możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, stopień innowacyjności, dojrzałość projektu pod względem finansowym i technicznym, możliwość szerokiego zastosowania technologii i efektywność kosztowa. W obecnej edycji projekty będą oceniane jednoetapowo.

Budżet drugiego naboru w ramach Funduszu Innowacyjnego określono na poziomie 1,5 mld euro. Wnioski można składać wyłącznie bezpośrednio poprzez stronę Komisji Europejskiej do 3 marca 2022 roku. Wyniki oceny będą opublikowane w trzecim kwartale 2022, natomiast przyznanie wsparcia i podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi do końca przyszłego roku.

W marcu 2022 rozpocznie się również drugi nabór wniosków dla projektów o małej skali, czyli tych, których wydatki kapitałowe wynoszą poniżej 7,5 mln euro.

Fundusz Innowacyjny (FI) jest jednym z największych na świecie funduszy wspierających przedsięwzięcia wykorzystujące niskoemisyjne technologie oraz mające na celu wprowadzenie na rynek rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji i wspieraniu państw członkowskich UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Środki finansowe, którymi dysponuje fundusz, pochodzić będą ze sprzedaży aukcji 450 mln uprawnień do emisji, a także z niewykorzystanych środków pochodzących z Programu NER300, którego jest następcą.

W okresie od 2020 do 2030 roku Fundusz Innowacyjny przeznaczy około 10 miliardów euro, pozyskanych z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu emisjami UE, na innowacyjne technologie niskoemisyjne. Ostateczna wielkość puli środków FI uwarunkowana będzie bieżącymi cenami uprawnień do emisji.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/klimat/fundusz-innowacyjny–ii-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en

Czytaj dalej